Články

Adaptační kurz prvních ročníků

pondělí 20. 9. - pátek 24. 9. 2021 v 0

Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků se na naší škole staly již tradicí.

Letošní adaptační kurz, který se uskutečnil po roční přestávce způsobené pandemií, se však nesl ve znamení hned několika „poprvé“. Poprvé se uskutečnil v rekreačních střediscích Varvažov a Ostrovec v jižních Čechách, poprvé se ho zúčastnily najednou všechny třídy prvních ročníků se svými třídními učiteli a poprvé netrval tři dny, ale od pondělí 20. do pátku 24. září 2021.

O zajímavý a často „adrenalinový“ program se postarali odborní lektoři z řad CK Topinka, kteří mají s podobnými akcemi dlouholeté zkušenosti. Cílem kurzu bylo seznámit se se spolužáky a s třídním učitelem, poznat lépe zbytek třídy, zažít spoustu zábavy, ale i dokázat zatnout zuby a posunout alespoň trochu své limity. To vše mimo civilizaci a za každého počasí.

Každý den tak byly na programu sportovní aktivity (soutěže mezi třídami v netradičních sportovních odvětvích, turnaje), stmelovací aktivity (hry s prvky zážitkové pedagogiky, zaměřené na seznámení a formování kolektivu), diskuse a besedy.A nechyběl ani čas, který mohla strávit každá třída pouze se svým třídním učitelem.A ve čtvrtek se za námi dokonce přijel podívat i pan ředitel se svými dvěma zástupci - Ing. Zdeňkem Cachem a Mgr. Františkem Věckem.

Po celou dobu kurzu panovalo příjemné podzimní počasí, ve čtvrtek a v pátek s dozvuky babího léta. Nakolik se cíl kurzu podařilo naplnit, ukáže až čas, ale už teď můžeme konstatovat, že jsme se všichni navzájem více poznali a někteří z nás navázali i nová přátelství.

 

5. 10. 2021   Mgr. Andrea Pospíšilová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Distribuční maturita

Ve dnech 22. až 24. září jsme se s několika studenty oboru L zúčastnili třídenního programu Distribuční maturita, který organizuje firma ČEZ v Hradci Králové.

Nejprve jsme vyslechli několik přednášek o zásadách bezpečnosti práce při činnosti na zařízení distribuční soustavy a o distribuci elektrické soustavy. Poté následovala prezentace o elektromobilitě, završená ukázkou elektromobilu a dobíjecí stanice. Druhý den nás ...

Erasmus+ CIT - práce žáků na zahraniční stáži - CIT10 - Verona 2021

Ukázky zajímavých pracovních úkolů

V rámci odborné stáže Erasmus+ CIT jsme na základě zajímavých pracovních úkolů, které naši žáci dostali ve firmách při zahraniční praxi, vytvořili pracovní listy, které můžete využít při své výuce informačních technologií. Najdete zde zadání, návody, pracovní otázky k zamyšlení i ukázku výsledného řešení. Pracovní listy byly vytvořeny pro: návrh loga a Frame by frame animace ...

Erasmus+ CIT 10 - Itálie - Verona 2021

Po covidové stagnaci znovu na stáži s Erasmem CIT, tentokrát ve Veroně

Erasmus CIT je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu a větší spolupráci mezi školami a organizacemi v Evropě. Příležitosti vyslat stážisty do zahraničních firem opakovaně využíváme i my na SPŠE Pardubice. V letošním roce absolvovala pracovní stáž v italské Veroně skupina 14 žáků čtvrtých ročníků. Žákům byla zajištěna stáž v několika ...