Články

Kafkův brouk opět na scéně

Ve středu 5. dubna vystoupili členové Dramatického souboru SPŠE v Evropském spolkovém domě s dramatizací Kafkovy povídky „Proměna“.

Přestože od veřejné generálky uplynulo už 6 týdnů a zkoušek bylo jen pár, premiéra dopadla velmi dobře – herci se snažili a diváci se dobře bavili. Chtěla bych tímto poděkovat Janu Bartošovi, který účinkoval jako host v roli vypravěče – jeho interpretace pozvedla úroveň celého představení. ...

Číst více

PROJEKT 3D TECHNIQUES II.

Studijní aktivita projektu 3D techniques v prešovské škole SPŠE financovaná EU ERASMUS KA2

Hlavním obsahem pracovního setkání partnerů projektu ze švédské školy Fenix, SPŠE Prešov a SPŠE Pardubice bylo sestavení 3D tiskáren a 3D modelování školní pomůcky. Český tým měl již zkušenosti se stavbou tiskáren, které získal při práci ve školním kroužku i samostudiem, a tak ji sestavil v průběhu dvou místo čtyř dnů. Potom si žáci ...

Číst více

Projekt STVN - School Television News

Studijní aktivita projektu STVN v rumunské škole Ferdinand Lycee financovaná EU ERASMUS KA2

Obsahem studijní aktivity (Learning/Teaching/Training Activity) bylo vzájemné učení, výměna zkušeností a kooperace se zahraničními partnery z rumunské a maďarské školy při tvorbě videí o hostitelské škole a městě. Hlavním cílem bylo promítání a posouzení prvního vydání Školních TV zpráv, které diváky seznamují s vyučováním matematiky, ...

Číst více

Havrani rozdáni – přiletí zase za rok

Ve středu 28. března se na pardubické radnici konal 14. ročník soutěže v anglické recitaci a zpěvu „O bílého havrana Edgara Allana Poea“ a 6. ročník soutěže „Rabe Ralph von Christian Morgenstern – obdobné soutěže v německém jazyce.

Soutěžilo se v hudebních kategoriích (zpěv sólo do i nad 15 let, zpěv skupiny obou věkových kategorií), v  sólové recitaci v obou jazycích a v  kategorii „ krátký dramatický výstup.“ Počet ...

Číst více

Praktické ukázky technologií pro vysoká napětí

V pátek 24. 3. žáci na pracovišti Do Nového „vyměnili slova učitelů a mistrů za praxi“ a v rámci spolupráce se strategickým partnerem školy firmou ČEZ a.s. se zúčastnili výuky v reálných podmínkách distribuce elektřiny.

Účelem akce bylo přiblížit žákům skutečné podmínky práce u největší distribuční firmy v republice, seznámit je s podmínkami práce na přenosových a distribučních sítích, ale především žáci dostali ...

Číst více