Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na listopad 2020

Vážené žákyně, vážení žáci, 

rozhodnutím vlády pokračuje distanční výuka nejméně do konce příštího týdne. Dá se však předpokládat, že distanční výuka bude probíhat delší dobu. Od zítřejšího dne je změna v tom, že končí prezenční výuka praxe a odborného výcviku ve škole. Do konce toho týdne se budete učit podle připraveného rozvrhu, jen bloky praxe a OV budou také distanční formou. Příští týden se budete učit podle běžného rozvrhu, na stránkách supl.spse.cz budou aktuální změny. V týdnu od 26. 10. do 30. 10. byly státní svátek a 2 dva dny podzimních prázdnin doplněny o další dva dny volna. Bylo by dobré, aby po prázdninách začala prezenční výuka alespoň praktických předmětů, uvidíme, zda to bude možné.

Zavřením základních škol nastal v některých domácnostech problém s technikou. Pokud byste měli nějaké nové požadavky na technické vybavení, ozvěte se Ing. Miroslavu Jirkovi, který se pokusí, pokud to půjde, váš požadavek splnit.

Už druhý týden probíhá vyučování distanční formou. Toto vyučování musí zcela nahradit výuku prezenční. Rád bych vás požádal o zpětnou vazbu a informace týkající se dosavadního průběhu distanční výuky.  Cílem je vyladit případné nedostatky co nejdříve. Je možné, že výuka touto formou bude probíhat delší dobu a naším cílem je, aby byla co nejkvalitnější. Proto potřebujeme zmapovat vaše dosavadní zkušenosti a reagovat na ně. Chtěl bych vás tedy požádat o vyplnění krátkého dotazníku zpětné vazby, na který máte odkaz níže.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_O0eUXEiuUKn0M_8oO2FPNhB8iCOMzVBty_QbQ4pCS1UOEk0UjAxRlpaNURHRTRYUUdUU0I4VzlHNi4u

Vzhledem k uzavření všech škol se od zítřejšího dne uzavírá také jídelna Gymnázia Dašická. Pokud chodíte na obědy do této jídelny, budou vám od zítřka do konce října automaticky odhlášeny.

Děkuji za váš dosavadní přístup k distanční výuce. V případě potíží se můžete obrátit na své třídní učitele, své vyučující nebo vedení školy. Vzájemná komunikace je při distanční výuce velice důležitá, může zamezit případným nedorozuměním.

Přeji vám hezký den.

S pozdravem

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

v pátek 30. 10. 2020 byl prodloužen nouzový stav do 20. 11. 2020 a s ním všechna platná opatření proti šíření koronaviru. Zároveň byly představeny priority při uvolňování opatření v oblasti školství. Mezi přední priority patří návrat maturantů a žáků v posledním ročníku učebních oborů k prezenční výuce a umožnění prezenční výuky praktických činností na odborných školách. Vše bude záležet na vývoji epidemické situace. Než dojde k tomuto návratu žáků k prezenční výuce, bude distanční výuka nadále probíhat jako dosud. Distanční výuka tedy poběží podle platného rozvrhu, změny v rozvrhu jsou na www.supl.spse.cz. Změny v rozvrhu jsou zveřejněny na celý týden dopředu, aktuální změny jsou řešeny operativně. Rodiče mají možnost sledovat účast svých dětí na distanční výuce na intranetu školy. Distanční výuka probíhá způsobem zakotveným ve směrnici č. 26/2020 Vzdělávání distančním způsobem ve školním roce 2020/2021, se kterou byli žáci a jejich zákonní zástupci seznámeni.

Přeji vám pevné zdraví a v případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy

V souladu s pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-40610/2020-1 ruším vyhlášený termín voleb i celé volby do školské rady Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice. Dle pokynů MŠMT se předpokládá vyhlášení nových voleb začátkem roku 2021.

 

30. října 2020

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

Soubory ke stažení:

Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

nahoru