Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na srpen 2020

Č. j. SPŠE/1994/2020  

Ředitel školy na základě § 15 odst. 1c vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění stanovuje pro podzimní maturitní období 2020 termín odevzdání maturitní práce na 25. srpna 2020 do 13 hodin. Maturitní práce se bude odevzdávat vedoucímu práce. 

Na základě § 15 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění se téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

V Pardubicích 31. července 2020 

Mgr. Petr Mikuláš 

ředitel školy

nahoru