Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na září 2020

Č. j. SPŠE/1994/2020  

Ředitel školy na základě § 15 odst. 1c vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění stanovuje pro podzimní maturitní období 2020 termín odevzdání maturitní práce na 25. srpna 2020 do 13 hodin. Maturitní práce se bude odevzdávat vedoucímu práce. 

Na základě § 15 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění se téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

V Pardubicích 31. července 2020 

Mgr. Petr Mikuláš 

ředitel školy

Bližší informace
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020
 
Přihláška ke stažení
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/Prihlaska_k_MZ_edit.pdf
 
Přihlašování k maturitní zkoušce
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 27. července 2020 pro podzimní zkušební období (termín 25.července stanovený vyhláškou připadá na sobotu).
 
Škola zašle žákovi potvrzený výpis přihlášky z  informačního  systému  Centra  nejpozději  do  5  dnů  od předání  údajů  Centru (termín 31. července 2020).  V případě  nesouladu  údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.
 
Vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je pro podzimní zkušební  období  nutné  odevzdat také  do  25.  července  2020.
Neodevzdá-li žák  do  stanoveného  data  vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.
 
Podzimní zkušební období
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 4. září 2020.
Ústní zkoušky - bude upřesněno podle počtu přihlášek - nejdéle do 20. září 2020.
 
Vážení žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci, 
 
i v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19. Výuka ve školním roce 2020/2021 začne zdánlivě stejným způsobem jako v minulých letech, budeme se ovšem muset přizpůsobit dané situaci a dbát na hygienická a metodická pravidla a doporučení. V příloze naleznete přehled opatření, která zasáhnou do chodu školy, a pravidla, kterými se musí všichni žáci řídit.
 
Pro žáky 1. ročníků
  • Adaptační kurz se letošní rok nekoná!
Pro všechny žáky
  • Žáci oborů elektrotechnika, IT - programování a hardware, IT - grafika a webdesign, telekomunikace a průmyslová automatizace začínají 1. září v budově na Karla IV. 13
  • Žáci oborů mechanik elektrotechnik, elektrikář, elektromechanik pro zařízení a přístroje a provozní elektrotechnika začínají 1. září v areálu Do Nového.
Soubory ke stažení:

1. S platností od 4. 9. 2020 nařizuji povinné nošení ochranného prostředku dýchacích cest (roušky) ve všech společných prostorách školy, tedy na chodbách, toaletách, v kantýně, ve studovně apod.

2. Toto nařízení platí pro všechny žáky, studenty, zaměstnance a návštěvy.

3. Toto nařízení je součástí preventivních opatření proti šíření nemoci Covid-19.

4. Toto nařízení platí do odvolání.

 

V Pardubicích 3. 9. 2020

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy

Soubory ke stažení:
Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
jsme velmi rádi, že se Vaše děti rozhodly studovat na SPŠE a VOŠ Pardubice. V přiloženém dokumentu naleznete všechny důležité informace pro začínající žáky.
Velmi důležitý je vstupní dotazník (viz odkaz níže), vyplňte ho, prosím, do 15. července 2020.
 
nahoru