Články

Maturitní zkoušky Jaro 2022

Souhrnné informace

Souhrnné informace ohledně maturitní zkoušky Jaro 2022.

 
Písemné práce
 
Písemná práce profilové části se bude konat
  • ve středu 27. dubna 2022 od 8 hodin z českého jazyka a literatury,
  • ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 14 hodin z anglického jazyka.
Samostatné pozvánky se jednotlivým žákům neposílají. Rozdělení žáků do učeben zašlu nejdéle ve středu 20. května 2022. Ve vestibulu školy a na dveřích dané učebny budou viset seznamy žáků.
 
Při konání písemné práce z českého jazyka a literatury má žák možnost použít vlastní Pravidla českého pravopisu.
Při konání písemné práce z anglického jazyka má žák možnost použít vlastní překladový slovník.
Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením zkoušky.
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení + možnost použití kompenzačních pomůcek dle doporučení.
 
 
Písemná zkouška a praktická zkouška profilové části z nepovinného předmětu Informatika se koná v úterý 26. dubna 2022 od 14 hodin - učebna bude upřesněna.
 
 
Didaktické testy
 
Z informačního systému Certis Vám byly zaslány pozvánky na didaktické testy - jaro 2021.
 
Ve vestibulu školy a na dveřích dané učebny budou viset seznamy žáků.
 
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy z ČJ, AJ, M a M rozšiřující) se uskuteční od 2. do 4. května 2022. Podrobný časový harmonogram je na Cermatu:
 
 

 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení + možnost použití kompenzačních pomůcek dle doporučení.
 
Hranice úspěšnosti jsou zveřejněna na
 

Upozornění: Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
 
Poznámka k didaktickému testu z matematiky - povolené pomůcky
 
Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením didaktického testu.
 
Poznámka k didaktickému testu z matematiky rozšiřující - povolené pomůcky
 
Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením didaktického testu.
 
 
Praktické zkoušky
 
Praktické zkoušky se konají pouze ve třídách 4.ME a 2.PE.
 
Praktické zkoušky - termíny:
  • 4.-5. května 2022 – 4.ME (3 skupiny a 2 dny)
  • 9.-11. května 2022 – 2.PE (3 skupiny / každá jeden den)
Rozpis žáků bude zaslán.
 
 
Ústní profilové maturitní zkoušky
 
Ústní profilové maturitní zkoušky na naší škole jsou naplánovány ve dvou termínech – od 16. a 23. května 2022.
 
Třída Termín ústních maturitních zkoušek Třídní učitel
4.A 23. 5. - 27. 5. 2022 Ing. Petr Hejna 
4.B 16. 5 - 20. 5. 2022 Ing. Petr Fišar 
4.D 23. 5. - 27. 5. 2022 Mgr. René Dus
4.E 16. 5 - 20. 5. 2022 Mgr. Čestmír Bárta
4.G 16. 5 - 20. 5. 2022 Mgr. Vladimír Hron
4.H 16. 5 - 20. 5. 2022 Ing. Miroslav Koucký 
4.I 23. 5. - 27. 5. 2022 Mgr. Veronika Věcková
4.ME 16. 5 - 20. 5. 2022 Mgr. Ivana Babková
2.PE 23. 5. - 27. 5. 2022 Ing. Petr Hrnčíř
Rozpis žáků bude vytvořen první květnový týden.
 
 
Jiné:
 
Slavnostní vyřazení se plánuje na úterý 7. června 2022 v Domě hudby. Pravděpodobně na 2 skupiny - od 12 hodin do 16 hodin. Rozdělení tříd a další podrobnosti zašlu později.
 
 
Připomínám možnost registrace na výsledkový portál žáka. K registraci maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.
 

Žák prostřednictvím této služby obdrží protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF).

 

18. 4. 2022   Ing. Zdeněk Cach

Další články, které by vás mohly také zajímat

Technický den pro základní školy

V rámci oslav 70 let od vzniku školy jsme přichystali další akci. Žáci základních škol měli možnost navštívit naši školu a vyzkoušet si činnosti z vybraných vyučovacích předmětů.

Akce se uskutečnila 20. 4. 2022 a navštívilo ji okolo 500 žáků. Po příjezdu na naši školu se žáci rozdělili do menších skupinek a měli možnost vybrat si několik stanovišť, kde si vyzkoušeli aktivity, které jsou součástí vyučovacích předmětů ...

Rehabilitační pomůcky

Rehabilitační pomůcky vyrobené pomocí 3D technologií byly předány dětem do Hamzovy léčebny.

SPŠE získala v roce 2018 grant Erasmu pro mezinárodní projekt „3D pomůcky pro hendikepované děti“. Projektové týmy žáků z technických škol ze slovenského Prešova, švédského Vaggerydu a SPŠE Pardubice vytvářely plánované pomůcky z důvodu celosvětové epidemie o rok déle.I přesto, že školy byly dlouhodobě uzavřené, týmy pracovaly ...

Do vesmíru podruhé

Vypouštění druhé sondy do vesmíru

Po částečně úspěšné misi v rámci projektu Dotkni se vesmíru z pondělí 13. 9. 2021, kdy se naše sonda sice dotkla vesmíru, ale bohužel nepřivezla očekávané fotky, se týmu Super Sonik Eletronik podařilo dotknout se vesmíru podruhé a tentokrát úspěšně. Ve čtvrtek 14. 10. 2021 odstartovala z observatoře v Praze druhá sonda. Vypustili ji po dohodě s námi pořadatelé projektu a naším úkolem byla ...