Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

16. května proběhla aktualizace výsledků rozhodnutí PZ na základě odvolání a zákonných lhůt pro podání zápisových lístků.

Milí uchazeči, vážení rodiče,

právě jsme zveřejnili výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023.

Výsledky jsou anonymní pod evidenčním číslem přihlášek, které naleznete na pozvánce, kterou jsme Vám zaslali poštou. Každý studijní obor má vlastní pořadník, takže stačí vybrat správný soubor a zjistit, jak jste se umístili. Výsledný počet bodů bude určen na základě kritérií přijímacího řízení (viz níže).

Jakmile zjistíte, jak jste se umístili, čekají Vás následující možnosti.

a) Byli jste přijati na některý z oborů na naší škole a máte zájem k nám nastoupit.

V případě přijetí musíte řediteli naší školy odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy od 28. dubna 2022. Rozhodnutí o přijetí je možné obdržet v sekretariátu školy od 2. 5. 2022. Do zápisového lístku vyplňte obor, na který jste byli přijati a zastavte se u nás na sekretariátu (nezapomeňte, že je potřeba podpisy zákonného zástupce i uchazeče). Jakmile odevzdáte zápisový lístek, máte hotovo.

b) Nebyli jste přijati na některý z našich oborů, ale máte zájem do něj nastoupit.

Nic se neděje, vzhledem k tomu, že má každý uchazeč dvě přihlášky, se na všech oborech nějaká místa uvolní. Nabízíme větší množství oborů a zájem je různý, pokud opravdu máte zájem nastoupit na naši školu, kontaktujte náš sekretariát a zeptejte se, jaká je šance, že se uvolní místa zrovna na Váš obor.

Pokud máte skutečně zájem o náš obor, podejte s rodiči odvolání proti nepřijetí. Odvolání se podává na naši školu a v momentě, kdy se uvolní místa, se vyřizují změnou rozhodnutí dle pořadí v přijímací zkoušce včetně odvolání.

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat nejpozději 3 pracovní dny od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí budeme zasílat poštou. V případě, že máte skutečný zájem, doporučujeme se zastavit na našem sekretariátu, kde rozhodnutí dostanete okamžitě.A můžete rovnou podat odvolání, se kterým Vám rádi pomůžeme.

Jakmile Vám dáme nové rozhodnutí o přijetí, můžete přemístit zápisový lístek na naši školu a v září můžete nastoupit.

c) Nebyli jste přijati např. z důvodu nesplnění podmínek nebo příliš nízkého umístění v přijímací zkoušce.

Rozhodně nevěste hlavu, i v případě, že by nevyšlo odvolání, máte možnost zkusit 2. kolo přijímacího řízení. Jakmile zjistíme zájem o jednotlivé obory, rozhodujeme, jestli na některém vyhlásíme další kolo přijímaček. Jestli budeme, nebo nebudeme vyhlašovat další kolo, bude zřejmé následující týden po vyhlášení výsledků. Informujte se na sekretariátu.

V případě dalších dotazů pište na vecek@spse.cz

Mgr. František Věcek
zástupce ředitele

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace

26-41-M/01 Elektrotechnika - Průmyslová automatizace

26-41-M/01 Elektrotechnika - Řídící systémy

26-41-L/01 Mechanik Elektrotechnik

 

V případě, že jste byli přijati a máte zájem o studium na naší škole, musíte odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (od 26.5.2022). Rozhodnutí o přijetí můžete již dnes obdržet na sekretariátu školy.

V případě, že jste nebyli přijati a máte zájem, podejte co nejdříve odvolání. Do druhého kola mnozí uchazeči posílali více přihlášek, takže se určitě místa uvolní.

 

 

Informace o srovnávacích testech

V úterý 7. 6. 2022 proběhnou 1. vyučovací hodinu srovnávací testy z matematiky ve třídách 1. - 3. ročníků oborů M. Test bude tvořen 3 – 5 otevřenými úlohami a 3 – 7 uzavřenými úlohami. Obsahové zaměření bude na učivo probrané během 2. pololetí. Hlavním cílem testování je zjistit plošnou úroveň základních znalostí z matematiky za 2. pololetí. Jednotlivé úlohy budou bodovány a v souhrnu hodnoceny podobně jako maturitní testy z matematiky. Test bude hodnocen známkou váhy kontrolní práce. Bližší podrobnosti byly zaslány na školní emaily. Věříme, že na testy se zodpovědně připravíte a ukážete, že máte solidní znalosti z matematiky.

uzávěrka přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na obory VOŠ ke dni 25. 5. 2022. 

Dramatický soubor SPŠE a JUKON uvádějí loutkovou barokní hru

Soubory ke stažení:

2. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2022/2023

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2022/2023

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín druhého kola přijímacího řízení proběhne v pátek dne 24. června 2022, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 13. 6. 2022

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést ověřenou kopii maturitního vysvědčení

Přihlášení uchazeči budou o termínu a přesném čase přijímacího řízení informování písemně.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat 26. srpna 2022 (přihlášky do 16. 8. 2022) a následně v měsíci září 2022.  O dalších termínech přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy.

Další informace o přijímacím řízení a o studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

Milí žáci, kroužek vodáků SPŠE pořádá každoročně pro žáky školy turisticko – vodácký zájezd do Rakouska a Slovinska.

Byli bychom tedy rádi, kdybyste zvážili naši nabídku prožít deset dnů na vodě a v horách v Rakousku a Slovinsku.

Sportovní aktivity jsou rozloženy mezi pěší a vodní turistiku, lezení na umělé stěně a doplňkově in-line brusle, minigolf, fotbal, paintball.

Ubytování je v Rakousku v rodinném kempu v Dollachu pod Grossglocknerem a ve Slovinsku ve vodáckém kempu v Radovlici.

 

Více informací v souboru - Nabidka pro zaky skoly_ Rakousko 2022.pdf

Náplní zájezdu je především splutí řek Norska a Švédska, zájezd je především připraven pro rafty, K1 (obtížnost WW III – IV) a C2 – WW - III

Vzhledem k vodním stavům vedoucí zájezdu rozhodne o splutí, event. určí typ člunů ke splutí, rozhodne též i o složení posádek na raftu.

Součástí programu je vysokohorská turistika v oblasti  Jotunheimen, event. lyžování na ledovci. Program bude upřesněn podle povětrnostních podmínek.

 

Více informací v souboru - Nabidka pro zaky skoly_ Norsko 2022.pdf

nahoru