Maturitní zkouška

Termíny podání přihlášek k MZ a konání didaktických testů, písemných prací i ústních zkoušek najdete v plánu akcí pro 4. ročníky - informace a termíny  

Přesný den konání ústní maturitní zkoušky konkrétního žáka najdete dole v rozpisu (jakmile bude vytvořen) mezi dokumenty  

Skladba maturitní zkoušky

Maturitní předměty pro jednotlivé obory

Maturitní předměty

Maturitní projekty oborů M

Ukázky projektů, prezentace, obhajoba

Maturitní projekty

Soubory ke stažení

Maturitní témata, pomůcky, rozpis žáků

Dokumenty

Maturitní předměty

Maturitní zkouška se skládá ze společné části (určené ministerstvem školství jednotně pro všechny střední školy) a profilové části (určené školou).

Společná část MZ

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden z volitelných zkušebních předmětů. Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z volitelných zkušebních předmětů a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Zkušební předměty společné části:

 • povinný předmět:
  • český jazyk a literatura
 • volitelné předměty pro povinnou i nepovinnou zkoušku:
  • cizí jazyk
  • matematika
 • volitelný předmět pro nepovinnou zkoušku:
  • matematika rozšiřující

Více informací ke společné části včetně vzorových úloh najdete na stránkách maturita.cermat.cz  

Zadání a vzory řešení testů minulého ročníku najdete na stránkách statnimaturita-cestina.cz, statnimaturita-anglictina.czstatnimaturita-matika.cz.

Profilová část MZ

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek uvedených níže samostatně pro každý obor.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Zkušební předměty profilové části:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (pokud si žák cizí jazyk zvolil ve společné části)
 • 3 odborné předměty dle studijního oboru

Odborné předměty profilové části jsou dány školním vzdělávacím programem pro jednotlivé studijní obory. Maturitní předmět může být tvořen jedním předmětem nebo je složen z více příbuzných studijních předmětů. Maturitní projekt (obory M) představuje celoroční práci žáka na vlastní nebo zadané téma. Žák vytvoří elektrotechnický výrobek či webovou aplikaci, program nebo grafický návrh. Při ústní MZ žák předvede prezentaci svého projektu a obhajobu svých závěrů uvedených v dokumentaci. Při praktické zkoušce (obory H) žáci vyrábějí například stabilizovaný zdroj, časový spínač nebo provádějí elektrická silnoproudá zapojení, měří elektrické veličiny a výsledky zpracovávají tabelárně a graficky.

Obsah maturitních předmětů je popsán v pdf souboru maturitní okruhy  

Další informace najdete dole na stránce v dokumentech  

Obor: 26-41-M/01 - Elektrotechnika

Zaměření: Komunikační systémy
 1. Komunikační technika
  • Komunikační technika
 2. Radioelektronická zařízení
  • Radioelektronická zařízení
  • Elektronika
 3. Maturitní projekt
  • Elektrotechnický výrobek

Obor: 26-41-M/01 - Elektrotechnika

Zaměření: Řídicí systémy
 1. Automatizace
  • Automatizace
  • Automatizační cvičení
 2. Elektronické počítače
  • Elektronické počítače
 3. Maturitní projekt
  • Elektrotechnický výrobek nebo program

Obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

ŠVP: Průmyslová automatizace
 1. Elektrotechnika
  • Elektrotechnika
 2. Průmyslová automatizace
  • Průmyslová automatizace
 3. Maturitní projekt
  • Elektrotechnický výrobek nebo program

Obor: 26-45-M/01 Telekomunikace

 1. Telekomunikace
  • Telekomunikace
 2. Mobilní systémy
  • Tvorba mobilních aplikací
   nebo
  • Programovatelné embedded systémy
 3. Maturitní projekt
  • Elektrotechnický výrobek nebo program

Obor: 18-20-M/01 Informační technika

ŠVP: Programování a hardware
 1. Hardware
  • Hardware
  • Počítačové sítě 3.r.
 2. Webové aplikace
  • Webové aplikace
  • Databáze
 3. Maturitní projekt
  • Webová aplikace nebo program

Obor: 18-20-M/01 Informační technika

ŠVP: Grafika a webdesign
 1. Grafika 3D
  • Grafika 3D
 2. Grafika
  • Grafika
  • Grafická tvorba
 3. Maturitní projekt
  • Grafické dílo, 3D grafika, korporátní identita nebo video

Obor: 26–41–L/01 Mechanik elektrotechnik

 1. Elektronika
  • Elektronika
 2. Elektronická zařízení
  • Elektronická zařízení
  • Automatizace
  • Elektrická měření
 3. Praktická zkouška
  • Výroba elektronického celku včetně dokumentace

Obor: 26–41–L/52 Provozní elektrotechnika

 1. Elektronika
  • Elektronika
  • Elektrotechnická zařízení
 2. Elektrotechnika
  • Elektrotechnika
  • Automatizace
 3. Praktická zkouška
  • Výroba elektrického zařízení včetně dokumentace
nahoru

Maturitní projekty

Žáci oborů M pracují od začátku 4. ročníku v rámci předmětu praxe či v maturitním semináři na vlastním maturitním projektu. Téma projektu si volí sami na konci 3. ročníku nebo je jim přiděleno školní téma. Projektem může být elektrotechnický výrobek, webové stránky, program či grafický návrh (viz výše - profilová část maturitní zkoušky), lze se domluvit i na jiném, specifickém tématu. Na začátku 4. ročníku (do poloviny září) žáci upřesňují a konkretizují zadání a plánované výsledky projektu. Zadání je pak předloženo řediteli školy ke schválení. Na projektu žáci pracují samostatně, své plány a výsledky předkládají vedoucímu projektu a konzultantovi k diskusi a k průběžnému hodnocení. Součástí maturitní práce je i dokumentace projektu. V souborech ke stažení jsou k dispozici pravidla jak psát dokumentaci - formální stránka dokumentace a vzor dokumentace s vytvořenou šablonou stylů.

Termín odevzdání maturitního projektu najdete v plánu akcí pro 4. ročníky - harmonogram  

Obecné požadavky na maturitní projekty

Elektrotechnický výrobek
Připravuje se
Webová aplikace

MP musí zahrnovat:

 1. analýzu obdobných stránek,
 2. responzivní frontend,
 3. backend zajišťující vkládání, editaci i mazání veškerých dat a obrázků či jiných souborů,
 4. relační databázi více tabulek,
 5. vícestupňovou administraci všech hlavních bodů webu,
 6. použití html, css, javascript, php a sql, případně dalších technologií
Program

MP může být program typu:

 • komunikace serveru s klientem
 • informační databázový systém
 • počítačová hra
 • mobilní aplikace
 • grafický editor
 • apod.
Grafický návrh

MP může být například:

 • firemní identita - logomanuál, tiskoviny a firemní web
 • reklamní kampaň - fotografie služby nebo produktu, plakáty, video, reklamní bannery na web a propagační materiály na sociální sítě
 • výukový tutoriál - učebnice nebo video
 • 3D modelování
 • animované video

Ukázky maturitních projektů

Upozornění: ukázky webových aplikací jsou bez možnosti vstupu do administrace a jejich funkce jsou oproti maturitnímu projektu značně omezeny.

Ukázku plně funkční webové aplikace včetně administrace databáze připravujeme.

Web pro dětský obchůdek
Web pro dětský obchůdek

Web je součástí korporátní identity obchodu, stejně jako navržené logo.
Logo manuál
Manuál korporátní identity

Webová aplikace - Moje studium
Webová aplikace - Moje studium

Pomocník žáků a studentů, který možňuje ukládat školní soubory či poznámky různého druhu (písemné práce, testy, domácí úkoly, školní akce a jiné) a následně sdílet se spolužáky.

Programování v jazyce LabVIEW
Programování v jazyce LabVIEW

Automatizace měření elektrických vlastností stripových senzorů

Vytvořené programy komunikují s měřícími přístroji, provádějí měření podle specifikací a ukládají data v požadovaném formátu. Operátorovi umožňují nakonfigurovat průběh měření a v reálném čase sledovat naměřené veličiny zobrazované v grafech. Všechny programy byly pod odborným dohledem otestovány v Laboratoři pro testování křemíkových detektorů částic Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Další ukázky maturitních projektů  

nahoru