Dny otevřených dveří

Zde najdete termíny konání dnů otevřených dveříukázky na co se můžete těšit. Pro více informací o škole si prohlédněte stránku s fotografiemi a videem z naší školy. Pro vaší orientaci v nabízených studijních oborech jsme připravili jejich podrobný popis. Na dalších stránkách najdete podmínky přijetíubytování. Na úvodní stránce najdete přehled všech základních informací, které by vás mohly zajímat, důležité termíny a dokumenty.

Kdy?

Dny, kdy pro Vás budou dveře otevřeny

Termíny

Jak?

Organizace dnů otevřených dveří

Průběh

Co?

Na co se můžete těšit

Ukázky

Termíny

Dny otevřených dveří se konají:

pátek 5. listopadu 2021 od 15:00 do 18:00 hodin Karla IV. i Do Nového
sobota 6. listopadu 2021 od 9:00 do 12:00 hodin Karla IV. i Do Nového
sobota 11. prosince 2021 od 9:00 do 12:00 hodin on-line
sobota 15. ledna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin Karla IV. i Do Nového
sobota 5. února 2022 od 9:00 do 12:00 hodin on-line
nahoru

Průběh

Návštěvníci si mohou prohlédnout učebny výpočetní techniky, laboratoře, dílny, knihovnu, studovnu, posilovnu, odborné učebny a další prostory školy.

Některé dny otevřených dveří se konají v obou areálech, tj. v budově Karla IV. 13 i Do Nového 1131, některé pouze v jednom (dle rozpisu termínů).

nahoru

Ukázky - na co se můžete těšit při dni otevřených dveří

Informace o studijních oborech M, L, H

Pro všechny zájemce o studium je připravena krátká beseda se zástupci ředitele školy, kteří vás zasvětí do nabízených studijních oborů, průběhu příjímacího řízení a odpoví na vaše dotazy.

Ukázky z výuky elektrotechniky, telekomunikace, automatizace a volnočasových aktivit žáků

Můžete u nás vidět ukázku programování multiprocesorových robotických systémů, rehabilitačních pomůcek, řízení inteligentních domů a volnočasových prací žáků naší školy.

Učebna číslicové techniky

Učebna slouží k výuce číslicové techniky a elektroniky. Žáci si prakticky procvičí zapojování logických obvodů a analogových obvodů, seznámí se se součástkovou základnou ... Znalosti získané v těchto předmětech jsou základními znalostmi do dalších odborných předmětů (číselné soustavy, logické funkce, kombinační a sekvenční obvody, analogové obvody ...) K výuce se používá modulový výukový systém rc2000. Učebna je vybavena interaktivní tabulí.

Laboratoře elektrotechnických měření

V našich laboratořích "elektrotechnických měření" vám představíme odbornou praktickou výuku v rámci stejnojmenného předmětu. Největším přínosem výuky u nás je to, že si žáci ověřují jak řadu elementárních "elektro" principů, tak funkcí složitějších elektronických obvodů a konečně i kompletních zařízení. Nejde tu jen o pouhý praktický doplněk k odborným teoretickým předmětům s elektrotechnickým zaměřením, ale o získávání dovedností, návyků a zkušeností v "měření", které provází veškeré fáze v elektrotechnickém průmyslu od výzkumu a vývoje po samotnou výrobu a servis, a nad to je ještě přirozenou součástí většiny elektro-systémů. Představujeme měřicí techniku od klasických přístrojů po automatizovaná pracoviště, která je používaná v současné elektrotechnické praxi, na rozdíl od školních pomůcek demonstračního charakteru. Informujeme také o kroužku "Stavba nf zesilovačů".

Dílna elektroniky a robotiky, CISCO

Tempo vývoje v oblasti levných robotických stavebnic je v posledních letech neuvěřitelné. Nám v oborech kybernetiky, robotiky, automatizace, řídicích systémů, umělé inteligence a souvisejících oborů nabízí donedávna ještě nemyslitelné možnosti pro hraní (si), výuku i seriózní výzkum. Proto se i u nás můžete setkat jak ve výuce, tak v kroužcích s různými druhy robotických stavebnic, zařízení, ale i s roboty podle vlastní nápaditosti a kreativity, které budou vystavovány při různých školních i mimoškolních akcích a soutěžích. Tak se máte opravdu na co těšit.

Webové aplikace a webdesign

Pro žáky z oborů IT Hardware a Grafika, je prostředí webových aplikací a webdesignu, jedním z nejdůležitějších v průběhu celého studia. Učí se navrhovat, tvořit a programovat webové stránky od jednoduchých webových prezentací až po robustnější dynamické webové aplikace s řízením přístupu a správou obsahu. Uvidíte u nás nejpovedenější ukázky žákovských prací.

2D grafická tvorba

Učíme žáky pracovat s moderními a profesionálními grafickými programy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Pinnacle Studio, Zoner photo studio. Nově spolupracujeme v grafické tvorbě i s našimi partnerskými společnostmi, kdy naši žáci tvoří grafiku podle zadání. Přijďte se podívat na žákovské práce vektorové a i rastrové tvorby, vyzkoušet si používat grafický tablet nebo zahrát počítačovou hru, kterou žáci nakreslili i naprogramovali.

3D grafická tvorba a modelování

Uvidíte ukázky z workflow při tvorbě statických i animovaných virtuálních scén, jako jsou různé techniky modelování, aplikace materiálů a mapování textur, animace od základních prostředků přes hierarchické systémy s inverzní kinematikou až po simulace fyziky a částicové systémy.

Informační centrum a knihovna

Uvidíte u nás Školní informační centrum, které se skládá z knihovny a studovny. Studentům a učitelům nabízíme výpůjční, rezervační, reprografické, konzultační služby a možnost přístupu na internet. Jediné, za co se u nás platí, jsou reprografické služby. Jinak vše máme zcela zdarma. Stačí se jen zaregistrovat. Knihovní fond je zaměřen na elektrotechniku, elektroniku, výpočetní techniku, přírodní a společenské vědy, školní četbu. Své zastoupení tu mají i odborné časopisy.

zpět

Dílenské pracoviště audio-video

Od roku 1994 byla škola zařazena do sítě satelitních škol, provádějících výuku v rámci Holandsko-českého projektu IQ a IQplus. Součástí projektu byl i vznik dílenského pracoviště, zaměřeného na oblast spotřební elektroniky, konkrétně na zařízení audio a video a jejich instalace. Pracoviště sloužilo rovněž pro realizaci zkoušek „Evropského standardu“ specializace Spotřební elektronika.

Přijďte se k nám podívat na pracoviště, na kterém žáci realizují zapojování, měření a opravy audioinstalací. Pořizují a pracují s videozáznamem, koncovou částí televizního přenosového řetězce, měří tato zařízení a opravují je.

Pro snazší pochopení principů TV a rozhlasových přijímačů, záznamu na DVD a identifikaci závad slouží trenažéry TV, Radia, DVBT a DVBS přijímače a DVD přehrávače. Součástí pracoviště jsou rovněž generátory TV a rozhlasového signálu a rovněž měrný přijímač (spektrální analyzátor).

Anténní pracoviště

Uvidíte u nás pracoviště pro obor Mechanik elektrotechnik, kde žáci sestaví antény a naladí vysílače pozemního digitálního vysílání DVBT. Naučí se také zprovoznit digitální satelitní vysílání. Vyhledají a naladí všechny dostupné satelity Astra v KU pásmu, dále pak flotilu satelitů Eutelsat Hot Bird a Eutelsat.

Učebna zabezpečovací techniky

Žáci oboru L a H se naučí nastavovat elektronické zabezpečovací systémy různých firem (Jablotron, Paradox, NAM systém) a jejich správné umístění v prostoru a optimalizaci proti falešným poplachům. V průběhu studia mají možnost získat certifikát firmy Jablotron, který rozšiřuje žákům znalosti a poskytuje zajímavější uplatnění na trhu práce. Studenti jsou po završení studia schopni navrhnout a provést montáž zabezpečovací techniky. Mají i možnost kroužku – Automatizace a zabezpečovací technika.

Laboratoře elektrotechnických měření

Ukážeme vám vybavené pracoviště, které využívají všichni žáci učebních oborů, moderní přístroje a množství přípravků umožňujících měření elektrických veličin a vlastností zařízení běžně používaných v elektrotechnické praxi. Část laboratoří je vybavena systémem RC 2000. Studenti mají možnost potvrdit své teoretické znalosti pomocí přesných analogových i číslicových měření. Řada důmyslných ochran u této stavebnice umožňuje měřit bez rizika poškození při chybném zapojení. Toho se využívá v úlohách, kde studenti musí odstranit skrytou chybu zapojení.

Silnoproudá laboratoř

Pro měření silnoproudých zařízení a elektrických pohonů slouží laboratoř vybavená motor-generátorickými soustrojími. Zde si žáci ověří teoretické znalosti z oblasti točivých strojů, vyzkouší a změří parametry ochran před nebezpečným dotykem a změří parametry elektrických sítí.

Programování CNC strojů a 3D tiskárny

Představíme vám pracoviště pro výuku oborů Elektrikář a Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kde žáci programují CNC stroje a vyrábí na nich cvičné výrobky. Na 3D tiskárně se naučí její ovládání a vytisknou si vzorový kus. Učebna je též využívána v zájmovém kroužku – Strojní a CNC obrábění.

Dílny praktického vyučování

Navštívíte u nás dílny, které slouží k odborné praktické výuce prvních, druhých a třetích ročníků maturitních a učebních oborů. První ročníky zde absolvují základy ručního obrábění, cvičného pájení a základy zapojení a měření elektrických obvodů. Druhé a třetí ročníky zde pak v návaznosti na teoretické znalosti v praxi vyrábějí mechanické celky a elektronické obvody a zařízení. Na hotových a funkčních výrobcích měří základní hodnoty a parametry.

Pracoviště silnoproudé techniky

Učíme žáky oboru L a H instalovat, opravovat, kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testují různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení PLC (Programmable Logic Controller), která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Instalace se provádí na cvičných stěnách.

Učebna výpočetní techniky

Přijďte se podívat do učebny, která je vybavena 20 počítači, dataprojektorem a plasmovou televizí. Tisk je zabezpečen multifunkčními tiskárnami Cannon. Na všech stanicích je kompletně nainstalovaný MS Office ve verzi Profesional, balík Adobe Design and Web Premium a pro výuku návrhu DPS software Eagle. Žáci druhých ročníků programují v MS Visual Basicu. Všechny počítače jsou připojeny jak do místní sítě, tak na internet. Pro potřeby výuky jsou k dispozici výukové úlohy s postupem řešení v tiskové podobě a ukázky různých hardwarových zařízení.

Akustická laboratoř

Seznámíme žáky učebních oborů se základy nahrávání akustických i elektrických nástrojů, úpravou zvuku pomocí speciálních softwarů a nastavení ekvalizéru místnosti použitím měřících mikrofonů. V průběhu studia je zde také možnost navštěvovat kroužky – Praxe v nahrávacích studiích, Elektrická a akustická kytara a Hudební teorie.

nahoru