Spolupráce se ZŠ

Pro zájemce o studium

Příprava ke studiu na střední škole

Přípravné kurzy Přijímačky nanečisto

Organizujeme soutěže pro ZŠ

Počítače, robotika, elektrotechnika, elektronika

PC_ák, S-ROBOT a Elektronika i jinak Praktická elektronika

Nabízíme ukázky výuky

Odborné hodiny vedené našimi učiteli

Přijeďte k nám Pozvěte nás k vám

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Kurzy si kladou za cíl usnadnit žákům 9. tříd přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.

Příprava také žákům pomůže překonat náročný přechod ze základní školy na školu střední.

 • Cyklus 10 sedmdesátiminutových lekcí z matematiky a 10 sedmdesátiminutových lekcí z českého jazyka usnadňujících přípravu na přijímací zkoušky
 • Zahájení kurzů: leden
 • Ukončení kurzů: březen
 • Bližší informace, termíny a přihlášku na kurzy najdete na stránce uchazeč SŠ  

Přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium pořádáme přijímací zkoušky nanečisto, které jsou svým rozsahem i náročností srovnatelné se skutečnými přijímacími zkouškami.

 • Přijímačky nanečisto se konají v budově SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13.
 • Žáci, kteří u nás navštěvují přípravné kurzy na přijímací zkoušky, mají přijímačky nanečisto zdarma.
 • Bližší informace, termíny a přihlášku na kurzy najdete na stránce uchazeč SŠ  
nahoru

Počítačová soutěž PC_ák

Pro žáky 8. a 9. tříd pořádáme již řadu let počítačovou soutěž PC_ák s kategoriemi Grafický návrh, Tvorba prezentaceTvorba www stránek.

 • Soutěž se koná na všech počítačových učebnách v budově SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13. Soutěže se pravidelně účastní školy Pardubického i Královehradeckého kraje, registrovat se mohou i jiné školy. Počet soutěžících každoročně dosahuje téměř 200.
 • Termín a čas soutěže najdete v aktuálních informacích na stránce novinky nebo v kalendáři připravovaných akcí na listopad nebo přímo na webových stránkách soutěže soutez.spse.cz.
 • Žáci se přihlašují prostřednictvím své základní školy na soutez.spse.cz/PC_ak 
 • Žáci pracují dopoledne na soutěžních úkolech - podívejte se na ukázky prací z minulých ročníků - archiv posledních ročníků soutěže.
 • Ještě týž den odpoledne probíhá slavnostní předávání diplomů a cen, které nám pro soutěžící věnují naši sponzoři.

Soutěž S-ROBOT

Současně se soutěží PC_ák probíhá soutěž o nejrychlejší robotické vozítko, která je určena pro týmy žáků 8. a 9. tříd.

 • Termín a čas soutěže najdete v aktuálních informacích na stránce novinky nebo v kalendáři připravovaných akcí na listopad nebo přímo na webových stránkách soutěže soutez.spse.cz.
 • Žáci se přihlašují prostřednictvím své základní školy na soutez.spse.cz/ROBO 
 • Do soutěže se mohou přihlásit i školy, které s robotikou nemají žádné zkušenosti. Stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 budou soutěžícím zapůjčeny, programování vozítek se pod vedením odborných učitelů žáci naučí během školení v den soutěže.
 • Soutěž spočívá v sestrojení a naprogramování robotického vozítka stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 v jazyce NXT-G, které co nejrychleji projede zadanou trasu a splní přitom určité úkony (zastaví na požadovaném místě, zahraje melodii, zobrazí text na displeji apod.).
 • Slavnostní předávání diplomů a cen, které nám pro soutěžící věnují naši sponzoři, probíhá současně se soutěží PC_ák.

Soutěž ELEKTRONIKA i jinak

Současně s předchozími soutěžemi ještě probíhá i soutěž ELEKTRONIKA i jinak, která je rovněž určena pro týmy žáků 8. a 9. tříd.

 • Termín a čas soutěže najdete v aktuálních informacích na stránce novinky nebo v kalendáři připravovaných akcí na listopad nebo přímo na webových stránkách soutěže soutez.spse.cz.
 • Žáci se přihlašují prostřednictvím své základní školy na soutez.spse.cz/ELE 
 • Soutěž se skládá z řady na sebe navazujících praktických úkolů z oblasti elektrotechniky, elektronikyfyziky, kde soutěžící uplatní nejenom teoretické znalosti, ale také svou zručnost.
 • Slavnostní předávání diplomů a cen, které nám pro soutěžící věnují naši sponzoři, probíhá současně se soutěží PC_ák.
nahoru

Soutěž Praktická elektronika

Soutěžní klání je určeno pro žáky z 9. tříd a zručné žáky nižších tříd se zájmem o techniku. Žáci vyrobí jednoduché elektronické zařízení a uvedou jej do provozu.

 • Soutěž se koná v areálu školy Do Nového 1131, Pardubice.
 • Termín a program soutěže najdete v aktuálních informacích na stránce novinky nebo v kalendáři připravovaných akcí na leden.
 • Přihlášku na soutěž si můžete stáhnout zde - přihláška.doc.
 • Účastníci mají možnost vyzkoušet si technologii pájení do plošných spojů před zahájením soutěže – není tedy nutná předchozí zkušenost s elektronickými zapojeními, ale především manuální zručnost a chuť ověřit si své dovednosti.
 • Při soutěži bude hodnocena kvalita práce, správnost zapojení a celkový dosažený čas.
 • Veškerý materiál a potřebné nářadí zajistí pořadatel soutěže – SPŠE a VOŠ Pardubice.
 • Finální výrobek si soutěžící odnesou domů.
nahoru

Přijeďte k nám

V rámci projektu OPVK44 jsme navázali spolupráci s mnohými základními školami, jejichž žáci k nám spolu s pedagogickým dozorem přijíždějí na půldenní návštěvu, při níž se na dvou či třech stanovištích seznámí s vybranými tématy z oblasti informačních technologií či elektroniky.

Naučí se například upravit design webových stránek, vytvoří si plakát v Adobe Photoshopu, vyzkoušejí si práci v 3D modelování apod.

 • Žáci se seznámí s odbornými předměty, které se na ZŠ nevyučují nebo ne v takové míře, nebo k jejichž praktické realizaci nemají základní školy potřebné vybavení či personální zajištění.
 • Poznání těchto oblastí usnadní žákům 9. tříd výběr studijního zaměření a zodpovědnou volbu střední školy.
 • Učitelé ZŠ, kteří k nám doprovázejí své žáky, se mohou ukázkové výuky také zúčastnit a mohou s našimi učiteli navázat bližší spolupráci ve svém oboru.

Kromě ukázkových hodin odborné výuky u nás také nabízíme možnost předvedení výrobků a dalších prací našich žáků přímo ve vaší škole. Současně s tím můžeme u vás uspořádat výuku vedenou našimi odbornými učiteli.

 • Žáci poznají nové oblasti elekrotechniky a elektroniky, seznámí se s počítačovými programy, kterými vaše základní škola nedisponuje.
 • Snažíme se vzbudit a podpořit zájem žáků o technické obory, jejichž rozvoj v našem regionu je podporován a pracovní uplatnění bude sílit.
nahoru