Projekty, kurzy a zájezdy

Příležitost zapojit se do různých evropských projektů dává žákům možnost vycestovat do zahraničí, poznat různé kultury, památky i přírodu cizích zemí, prohloubit si své jazykové dovednosti a získat nové odborné zkušenosti a osvědčení dokládající zahraniční praxi. Tyto zahraniční pobyty jsou vyvrcholením a zaslouženou odměnou pro aktivní a úspěšné žáky školy, kteří se účastnili různých soutěží, navštěvovali kroužky a zvyšovali si svou kvalifikaci. Cílem zájezdů, adaptačních kurzů v prvním ročníku a sportovních kurzů v dalších ročnících, zaměřených na turistiku a posílení kondice žáků a učitelů, je také stmelení třídních kolektivů. Bližší informace a fotografie jsou vloženy níže.

Projekt Erasmus+ CIT - zahraniční praxe žáků

Community of Information Technology

Projekt CIT dává žákům SPŠE příležitost vycestovat do zahraničí a využít poznatky a dovednosti získané studiem při práci v zahraničních firmách pod vedením zkušených odborníků.

Náklady na dopravu a pobyt účastníků jsou hrazeny z grantu EU v rámci Evropských vzdělávacích programů, žáci si hradí pouze cestovní pojištění.

Při výběru účastníků se zohledňují aktivity žáků a úspěchy v soutěžích

Pro žáky zabývající se grafikou a tvorbou www pořádáme čtrnáctidenní zahraniční stáže dvakrát ročně, na jaře (duben/květen/červen) a na podzim (září/říjen).

 • Na jarní termín se mohou přihlásit žáci 3. ročníku v listopadu a v prosinci – přihláška a pokyny.
 • Na podzimní termín se mohou přihlásit žáci 2. a 3. ročníku do konce března – přihláška a pokyny.
 • Další informace poskytne vedoucí projektu: RNDr. Jana Reslová

Pro absolventy - žáky 4. ročníků po maturitě, kteří se zúčastnili čtrnáctidenní stáže, pořádáme tříměsíční zahraniční stáže (od poloviny června do poloviny září - dle přijímacích zkoušek na VŠ). Žáci se přihlašují osobně nebo e-mailem u RNDr. Reslové.

Součástí přihlášky na čtrnáctidenní stáž je odevzdání životopisu ve formě Europassu CV s vloženými grafickými návrhy. Pokyny k vyplnění a zadání grafických prací je uvedeno v přihlášce.

Žáci, kteří se již stáže účastnili, se v případě malého zájmu nových účastníků mohou zúčastnit podruhé. Žáci, kteří se přihlásili na předchozí stáž, ale nebyli vybráni, se mohou přihlásit znovu. Žáci vyplní novou přihlášku a zašlou svůj Europass CV s původními grafickými návrhy, popř. jej doplní novými návrhy či informacemi.

Přihlášení žáci budou e-mailem pozváni k výběrovým testům z tvorby webu, kde vytvoří layout stránky v html a css a z vektorové a bitmapové grafiky, kde vytvoří návrh loga, pozvánku, apod. Dále absolvují pohovor v anglickém jazyce pro zjištění komunikačních schopností. Při výběru účastníků se bude velkou měrou přihlížet k aktivitě žáků, k jejich účasti v soutěžích, kroužcích, k doporučení vyučujících, apod. Chceme, aby zahraniční pobyt byl odměnou pro dobré žáky školy.

Vybranní účastníci budou před odjezdem na stáž připravováni v kurzech bitmapové a vektorové grafiky, kde si rozšíří své dovednosti v Adobe Photoshopu a Adobe Illustratoru.

Cílové země a místa jsou různá, již jsme byli na Sicílii, ve Španělsku, v Portugalsku a na Madeiře, v Irsku, chystáme se do Skotska a připravujeme stáže v Itálii a znovu na Madeiře.

Zaměření a náplň těchto stáží zůstává stejná. Žáci stráví 10 pracovních dní v menší firmě zaměřené na informační technologie, grafiku či webdesign. Vytvářejí různé grafické návrhy dle konkrétních zakázek hostitelských firem, např. navrhují loga, vizitky, plakáty, bannery, upravují různé tiskoviny, brožury, letáky, doplňují či vytvářejí webové stránky a jejich design, spravují sociální sítě:

Podívejte se na:

Volný čas využíváme k poznávání kulturních a přírodních památek, o víkendech pořádáme výlety do zajímavých míst v okolí.

Na Sicílii jsme navštívili starobylá města i sopečné ostrovy - článek o Sicílii:

Ve Španělsku jsme viděli Valencijské tradiční slavnosti i moderní město umění a věd - článek o stáži ve Valencii:

V Portugalsku jsme podnikali výlety autobusem, pěšky, lodí i džípem - článek o stáži v Portugalsku:

Na Madeiře, ostrově věčného jara, jsme zažili květinové slavnosti a turistiku podél levád - článek o stáži na Madeiře:

Ve španělské Granadě nás ohromil maurský palác Alhambra i křesťanská katedrála - článek o stáži v Granadě:

Madeira nás přivítala již podruhé, přesto bylo stále co objevovat - článek o stáži na Madeiře::

Dalším městem s maurskou historií byla Sevilla, přičemž jsme poznali i další místa Španělska - článek o stáži v Seville:

V jižním Irsku jsme byli poprvé ubytováni v rodinách - článek o stáži v Irsku::

Už jste slyšeli o Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela? Vydejte se tam s námi - článek o stáži v Santiagu:

Po covidové stagnaci znovu na stáži s Erasmem CIT, tentokrát ve Veroně - článek o stáži ve Veroně:

Stanovenými kritérii výběru účastníků, jejichž součástí jsou nejen odborné a jazykové dovednosti, ale i osobní kvality, účast na školních a mimoškolních akcích, soutěžích, apod., žáky motivujeme k aktivitě a sebevzdělávání již před vlastní stáží a prostřednictvím přípravných kurzů jim dáváme možnost získat vědomosti a dovednosti nad rámec školní výuky.

Zkušenosti získané pobytem a prací v cizí zemi přispívají k posílení sebedůvěry a samostatnosti, zlepšení jazykových dovedností a schopnosti komunikace při týmové spolupráci.

Jelikož jsou do projektu účastníci vybíráni mimo jiné na základě grafických testů a hodnocení dosavadní práce v oblasti počítačové grafiky a webdesignu, profilují se ve škole kolektivy žáků, jejichž schopnosti můžeme po absolvování zahraničních stáží dále rozvíjet a využívat.

Tvorba propagačních materiálů pro firmy v zahraničí iniciovala vytvoření graficky kvalitních a nápaditých informačních bannerů a tiskovin pro naši školu. Rozvíjejí se i možnosti zprostředkování zakázek pro regionální firmy a organizace:

Organizaci projektu a odbornou pomoc žákům během pobyt zajišťuje RNDr. Jana Reslová, jazykovou pomoc při jednání se zahraničními partnery a při uvedení žáků do firem zajišťuje Mgr. Andrea Pospíšilová.

nahoru

Erasmus+ KA2 - Our Stories

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu spolufinancovaného programem Erasmus+ Evropské unie, kterého se účastní tři školy se změřením na elektrotechniku a ICT. Vedoucím projektu je škola Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica z polského Bialystoku a třetím účastníkem je škola Kauno informacinių technologijų mokykla z litevského Kaunasu. Celý projekt zaštiťuje Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji z polského Bialystoku.

Hlavním cílem projektu je výměna zkušeností, znalostí a dovedností mezi učiteli a žáky uvedených škol, a to především v oblastech počítačové grafiky, natáčení videí, sdílení videí, úpravy digitálních fotografií, 3D grafiky a streamování na webu. V letošním a příštím kalendářním roce jsou proto plánovány výměnné pobyty pro učitele a žáky v jednotlivých školách, kde proběhnou workshopy k výše uvedeným tématům.

Další informace o projektu: Mgr. František Věcek

nahoru

Erasmus+ KA2 - 3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN

Projekt je realizován ve spolupráci s technickými školami Fenix ze švédského Vaggerydu a SPSE Prešov.

 • Partneři vytvoří rehabilitační pomůcky pro děti z léčebny Hamzová – Luže. Týmy žáků vytvoří labyrinty pro procvičování rukou a nohou, lampičky, které se nečekaně rozsvěcují a dítě je má zhášet a robotickou ruku.
 • Závěrečná studijní aktivita všech partnerů se uskuteční v Pardubicích. Cílem bude nejen studium a praxe 3D technik, ale vedení SPŠE umožní všem partnerům návštěvu léčebny, kde budou pomůcky předány.
 • Stránky projektu: http://www.3daidsforhandicappedchildren.eu 

Další informace o projektu: Mgr. Jana Binarová

nahoru

Erasmus+ KA2 - Visual aids to make learning/teaching easier

Projekt "Visual aids to make learning/teaching easier" je realizovaný ve spolupráci 6 evropských technicky a přírodovědně zaměřených škol z Bulharska (Burgas), Francie (Dijon), Řecka (Aigiou), Slovenska (Prešov) a Švédska (Vaggeryd).

Cílem spolupráce je tvorba videí z vyučovaní, především odborných předmětů, s cílem usnadnit vyučování obtížnějšího, ale současně i zajímavého učiva. Významná je i výměna zkušeností, seznámení se s činností škol i kulturou spolupracujících zemí během studijních pobytů postupně v každé škole.

V průběhu dvou let vytvoří studenti každé partnerské školy 6 videí usnadňujících vyučování obtížnějších částí stěžejních předmětů. Na SPŠE se studentský tým zaměřil na matematiku, fyziku, hardware, PH transfery, elektronická měření a také tělesnou výchovu.

Další informace o projektu: Mgr. Jana Binarová

nahoru

Jazykové a poznávací zájezdy do Anglie

Žáci mají možnost seznámit se s významnými památkami Anglie a zlepšit si jazykové dovednosti.

 • vedoucí zájezdu: učitelé anglického jazyka
nahoru

Adventní zájezdy do Německa

Pravidelné prosincové zájezdy žáků do jednoho z německých měst jsou na naší škole již tradicí. Žáci si prohlédnou historickou část města a navštíví adventní trhy, kde mohou nakoupit vánoční dárky.

 • vedoucí zájezdu: učitelé německého jazyka
nahoru

Adaptační kurzy 1. ročníků všech oborů

Kurzy se konají na Seči v průběhu září. Jejich cílem je bližší seznámení žáků jednotlivých tříd mezi sebou a také se svými třídními učiteli v neformálním prostředí. Dalším cílem je poznat se navzájem v různých situacích, navozených vhodnou hrou.

Součástí programu je informování žáků o poradenském pracovišti školy, které zahrnuje výchovné poradce, školního metodika prevence a školní psycholožku. Žáci jsou informováni o jejich kompetencích a s výchovnými poradci a školním metodikem prevence se setkají osobně. Nechybí ani setkání s ředitelem školy Ing. Ladislavem Štěpánkem.

Většina z třídních učitelů používá na úvod připravené seznamovací hry. Následují týmové hry, které třídnímu učiteli poslouží k poznání kolektivu třídy při řešení problému, dále hry na rozvoj komunikace a hry na rozvoj důvěry.

Nedílnou součástí adaptačního kurzu je také sportovní zápolení mezi jednotlivými třídami ve sportovním pětiboji. Do soubojů ve fotbale, nohejbale, stolním tenise, šachách a orientačním běhu se většinou zapojí všichni žáci.

 • vedoucí kurzu: Mgr. Petr Mikuláš
nahoru

Lyžařské kurzy

Jeden lyžařský kurz probíhá v Peci pod Sněžkou, ubytování zajišťuje Lesní bouda. Na tomto kurzu se žáci naučí a procvičí si techniku sjezdového lyžování, techniku snowboardingu a techniku běhu na lyžích. Součástí nácviku je také turistika na lyžích s půldenními a celodenními výlety. Žáci se seznámí se způsobem chování v horském prostředí a při krizových situacích.

Další dva lyžařské kurzy se konají v Rakousku. První z nich se koná v Brambergu am Wildkogel v Rakousku a druhý v Sollu. Náplní kurzů je zdokonalování techniky sjezdového lyžování nebo snowboardingu ve Ski Areně Wildkogel (55 km sjezdových tratí), v Kitzbuehel Areně (170 km sjezdových tratí) a v Zillertal aréně (139 km sjezdových tratí). V odpočinkovém dni je na programu návštěva aquaparku a nejdelší sáňkařské dráhy na světě (14 km).

 • vedoucí kurzu: Mgr. Petr Mikuláš
nahoru

Sportovní kurz pro žáky 3. ročníků oboru M

Kurz se koná na jaře v areálu Junior centra v Seči. Program je zaměřen na outdoorové aktivity. Začíná se cyklistickým přesunem žáků z Pardubic do Seče. Další program sportovního kurzu zahrnuje jízdu na lodích, jízdu na koních na ranči v Kovářově, topografii, orientační běh, triatlon, branný závod, skalní lezení a slaňování, návštěvu lanového parku na Podhůře, turistiku a tradiční i netradiční sportovní hry (softbal, interkros, fotbal, nohejbal, basketbal, volejbal, stolní tenis).

 • vedoucí kurzu: Mgr. Petr Mikuláš
nahoru

Sportovně turistický kurz pro žáky 3. ročníků oborů L a 1. ročníků nástavbového oboru H

Kurz se koná v červnu ve školním středisku na Benecku. Každý den vyjíždí skupina cyklistů a vyráží skupina pěších turistů poznávat krásy Krkonoš. Nejvyšším vrcholem je Vrbatova bouda, ale pro vyvolené cyklisty bývá vrcholným zážitkem i zpáteční cesta z Benecka do Pardubic. Přes sto kilometrů někteří ujedou na kole poprvé v životě.

 • vedoucí kurzu: Mgr. Aleš Kubelka a Ing. Petr Hrnčíř
nahoru