SPŠE a VOŠ Pardubice

O škole

Historie i současnost školy

O škole

Video

Promo video školy a další

Video

Fotografie

Budova Karla IV. 13 i areál Do Nového 1131

Fotografie

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice poskytuje již 70 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oblastech slaboproudé elektrotechniky a informačních technologií. Od založení v roce 1951 škola vychovala již více než 10 tisíc maturantů, z nichž většina díky kvalitnímu studiu pod vedením kvalifikovaného týmu pedagogů ve velice dobře vybavených učebnách úspěšně pokračovala ve studiu na technických vysokých školách. V současnosti navštěvuje střední školu téměř 900 žáků.

Škola je umístěna přímo v centru Pardubic a řadí se mezi školy s nejkvalitnějším vybavením v oblasti informačních technologií. Ve státní části maturitní zkoušky patří žáci školy k nejúspěšnějším mezi odbornými školami v celé České republice.

1. září 2013 došlo ke splynutí školy se Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a Středním odborným učilištěm, Do Nového 1131, Pardubice. Tato část nově vzniklé školy se vyznačuje nabídkou elektrotechnického vzdělání s výraznou podporou praktické oblasti výuky. V areálu školy Do Nového se nacházejí moderně vybavené elektrotechnické dílny a díky svému praktickému zaměření je zde zabezpečena silná vazba na elektrotechnické firmy v Pardubickém regionu.

Vyšší odborné studium bylo na naší škole zahájeno v roce 1992 a v současné době jsou otevřeny dva vzdělávací programy, sociální práce a výpočetní technika s více než 170 studenty.

Studium obou vzdělávacích programů splňuje kritéria kladená na moderně koncipované studijní programy vysokých i vyšších odborných škol; programy jsou řešeny jako modulární s kreditním systémem hodnocení a akreditovány byly k 1. září 2010.

Studium je zakončeno absolutoriem a absolventi jsou oprávněni užívat titul diplomovaný specialista (DiS).

nahoru

Video o škole

Další školní videa na kanálu Youtube 

nahoru

Budova školy Karla IV. 13

Budova školy Karla IV.
Budova školy Karla IV.
Budova školy Karla IV.
Budova školy Karla IV.
Budova školy Karla IV.
Budova školy Karla IV.
Budova školy Karla IV.
Budova školy Karla IV.
Budova školy Karla IV.

Areál školy Do Nového 1131

Budova školy Do Nového
Budova školy Do Nového
Budova školy Do Nového
nahoru