Podmínky VOŠ

Na této stránce najdete podmínky přijetí ke studiu. Na úvodní stránce najdete nejbližší události a oznámení, důležité termínydokumenty ke stažení. Na dalších stránkách najdete informace o dnech otevřených dveří, o studiu na vyšší odborné škole, studijních oborech, a možnostech ubytování.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Ke studiu na vyšší odborné škole mohou být přijati studenti, kteří absolvovali střední školu, úspěšně složili maturitní zkoušku a absolvovali přijímací řízení na vyšší odbornou školu. Přihlášku ke studiu (ke stažení na stránce VOŠ - Termíny a dokumenty) zájemce řádně vyplní (nezapomeňte uvést zvolený vzdělávací program a nechat si potvrdit od lékaře způsobilost ke studiu) a odevzdá ji nebo zašle doporučeně poštou do kanceláře školy. K přijímacímu řízení bude každý řádně přihlášený uchazeč pozván písemně.

Náplň a průběh přijímacího řízení pro vzdělávací programy sociální práce a výpočetní technika