Partneři a sponzoři

Partnerské školy

Spolupracujeme se školami doma i v zahraničí

SPŠE Prešov

Partnerské firmy

Navazujeme úzkou spolupráci v oboru

Foxconn Pardubice

Sponzoři

Firmy podporují naše aktivity

Loga partnerů a sponzorů

Partnerská firma Foxconn Pardubice

Začleňování teoretických poznatků do praxe

Díky stále se rozvíjející spolupráci školy a společnosti Foxconn se naši žáci mohou setkat s reálnými problémy a poznatky z praxe. Postupně navazujeme spolupráci na několika projektech a snažíme se najít model, který pomůže našim absolventům již po ukončení studia na naší škole stát se kvalifikovaným odborníkem, který se dokáže orientovat v reálném prostředí firmy a může samostatně rozvíjet své dovednosti a řešit problémy. Zatím společně rozvíjíme zejména tyto oblasti:

  • Umožnit žákům zapojit se do pracovního procesu přímo ve společnosti Foxconn.
  • Navrhovat zlepšení stávajících procesů, nebo detekovat kořenové problémy na stávající výrobě.
  • Pracovat s technologiemi určenými do průmyslu a získávat zkušenosti s jejich používáním.
  • Seznámit se s procesem fungování výrobní společnosti, zjistit návaznosti jednotlivých pracovišť a uvědomění si důležitosti všech pracovních pozic.
  • Vybavení SPŠE Pardubice technologiemi používanými v průmyslu a umožnění práce na jejich výukových pracovištích.
  • Vzájemná výměna informací, která je důležitá pro správný rozvoj jak společnosti, tak naší školy.
nahoru

Naši partneři a sponzoři

Certifikáty

nahoru