Články

Srovnávací testy - výsledky

úterý 14. 12. 2021 v 0

Anylýza výsledků srovnávacích testů

Dne 14. 12. 2021 proběhly na naší škole srovnávací testy z matematiky pro žáky oborů M. Testů se celkem zúčastnilo 648 žáků ze 30 tříd. Úlohy byly v každém ročníku v souladu s výstupy ŠVP a mapovaly převážně aktuálně probíraná témata daného pololetí.

1. ročníky

Test byl tematicky zaměřen na výrazy, množiny, pravoúhlý trojúhelník, mocniny a slovní úlohy.

Třída

Počet žáků

Body

Průměr bodů

Úspěšnost

1. A

8

66

8,25

45,83

1. B

23

203

8,83

49,03

1. D

28

286

10,21

56,75

1. E

24

211

8,79

48,84

1. F

28

245

8,75

48,61

1. G

26

200

7,69

42,74

1. H

10

65

6,50

36,11

1. I

27

220

8,15

45,27

1. J

12

138

11,50

63,89

Celkem

186

1634

8,78

48,81

 

2. ročníky

Test byl tvořen úlohami z goniometrie a trigonometrie.

Třída

Počet žáků

Body

Průměr bodů

Úspěšnost

2. A

21

208

9,90

55,03

2. B

19

113

5,95

33,04

2. D

30

247

8,23

45,74

2. E

24

272

11,33

62,96

2. G

30

164

5,47

30,37

2. H

26

161

6,19

34,40

2. I

16

118

7,38

40,97

Celkem

166

1283

7,73

42,94

 

3. ročníky

Test prověřoval znalosti ze stereometrie a analytické geometrie v rovině.

Třída

Počet žáků

Body

Průměr bodů

Úspěšnost

3. A

18

142

7,89

52,59

3. B

22

228

10,36

69,09

3. D

22

199

9,05

60,30

3. E

25

218

8,72

58,13

3. G

26

172

6,62

44,10

3. H

15

121

8,07

53,78

3. I

19

181

9,53

63,51

Celkem

147

1261

8,58

57,19

 

4. ročníky

Test byl složen z příkladů na posloupnosti a finanční matematiku.

Třída

Počet žáků

Body

Průměr bodů

Úspěšnost

4. A

8

50

6,25

52,08

4. B

27

206

7,63

63,58

4. D

27

239

8,85

73,77

4. E

24

200

8,33

69,44

4. G

23

176

7,65

63,77

4. H

14

111

7,93

66,07

4. I

26

207

7,96

66,35

Celkem

149

1189

7,98

66,50

 

Závěr

Z výsledků testů je vidět vliv distanční výuky, která probíhala ve větší míře v posledních dvou letech. Třetí a čtvrté ročníky mají velmi dobré znalosti. Je znát, že matematici na naší škole přistoupili k distanční výuce důsledně a pro většinu žáků to byla přijatelná a funkční náhrada prezenční výuky. Vyšší ročníky také částečně profitovaly z matematicky dobře přístupných témat. U prvních ročníků je znát, že žáci stále ještě nejsou plně aklimatizováni na výuku na střední škole. Tempo výuky je rychlejší, příklady náročnější, je kladen větší důraz na přesnost vyjadřování a své pevné místo má i pravidelná domácí příprava na výuku včetně systematického procvičování příkladů ze sbírek. Druhé ročníky jsou na tom částečně podobně. Navíc základem testu bylo učivo z goniometrie, která u žáků obvykle oblíbená není, a považuji ji navíc za abstraktní výukovou látku s menším využitím v praxi. Prostřednictvím výše uvedených testů vyučující matematiky získali jednotnou zpětnou vazbu o aktuálních znalostech svých žáků, kteří si vyzkoušeli uzavřené i otevřené testové úlohy. Ve čtvrtém čtvrtletí proběhnou druhé srovnávací testy, a to pro žáky 1. – 3. ročníků.

19. 1. 2022   Mgr. Robert Venzara

Další články, které by vás mohly také zajímat

Vánoční volejbalový turnaj

V pátek 17. 12. 2021 proběhl tradiční Vánoční volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 8 týmů.

V pátek 17. 12. 2021 proběhl již tradiční Vánoční volejbalový turnaj, který se uskutečnil ve velkém sále v TJ Sokol Pardubice, kde je krásné volejbalové hřiště s dostatečně vysokým stropem a velkým prostorem okolo hřiště, který dodává turnaji perfektní podmínky pro hru. Do turnaje, který byl letos kvůli epidemiologickým opatřením ...

PRACOVNÍ SETKÁNÍ PROJEKTOVÝCH TÝMŮ VALT ONLINE

VISUAL AIDS TO MAKE LEARNING/TEACHING EASIER

PRACOVNÍ SETKÁNÍ PROJEKTOVÝCH TÝMŮ VALT ONLINE Studentské týmy projektu „Visuálními pomůckami ke snadnějšímu učení a vyučování“ se již po čtvrté setkaly, aby si vzájemně promítly a posoudily videa vytvořená od posledního setkání v květnu. I když se všichni účastníci těšili na reálné setkání, museli se opět spokojit pouze s virtuální formou. Na Slovensku, v přátelské ...

Auto pro Kristýnku - SPŠE a VOŠ podporuje sbírku

K získání auta schopného převážet nemocnou Kristýnku můžeš přispět i ty

Informace o sbírce Jsme pětičlenná rodina z vesnice od Chrudimi, náš syn Martin je žákem 4. ročníku na SPŠE Pardubice. V roce 2007 se nám narodila krásná zdravá holčička Kristýnka. V půl roce ale přišla nečekaná zpráva – byl jí diagnostikován Westův syndrom. Doktor nám řekl, že bude jenom ležící – nebude sedět, chodit, držet hlavu. Jsme ...