Články

zpět novějšístarší

Slavnostní předávání pamětních listů

pondělí 4. 9. 2017

Dočkali se!

Letošní vítání nových žáků na SPŠE a VOŠ Pardubice a tradiční slavnostní předávání pamětních listů proběhlo netradičně ve dvou vlnách. Díky velkému zájmu uchazečů o studium se Sukova síň Domu hudby zaplnila od 11 a od 13 hodin. Žáci svým počtem naplnili 11 tříd.

Zajímavý byl koncept celé akce. Po krátkém zahájení, které uvedli učitelé, patřilo pódium už jen studentům, kteří vlastně vítali své nové spolužáky a zároveň provázeli celým programem.

Po projevu pana ředitele Ing. Ladislava Štěpánka promluvila také zástupkyně rodičů, předsedkyně SRPŠ paní Petra Krčálová.

Osvěžením celého ceremoniálu byl pěkný a vtipný komentář moderátorské dvojice Karolíny Sedlářové a Jiřího Bartuška a hudební bonbónek Tomáše Pokorného s krásným zpěvem Karolíny Patočkové a Kláry Adamcové.

Odrazovým můstkem k defilé žáků prvních ročníků bylo pak varhanní sólo mistrně provedené Ondřejem Mejsnarem.

Nejdůležitější část – předání pamětních listů – byla jako vždy důstojná a oproti odlehčenějšímu úvodu vážná a slavnostní. Je jen s podivem, že někteří žáci nepochopili význam slova slavnostní a nedokázali přizpůsobit oblečení důležitosti okamžiku. Doufáme, že se během studia všemu naučí a u maturity mnohé napraví.

Závěrem zazněla studentská hymna a školní rok 2018 – 2018 byl zahájen. Ať je pro všechny úspěšný!

 

Mgr. Lea Bednaříková

7. 9. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová