Projekty

Evropské vzdělávací programy

Erasmus+ KA1 Erasmus+ KA2

Evropský sociální fond

OPVK 44 OPVK 56 OPVK 57

Erasmus+ KA1 - CIT - zahraniční praxe žáků

Projekt Erasmus+ Community of Information Technology dává studentům SPŠE příležitost vycestovat do zahraničí a využít poznatky a dovednosti získané studiem při práci v zahraničních firmách pod vedením zkušených odborníků. Projekt je financován z gantu EU.

Přínos zahraniční praxe spočívá hlavně v poznání firemního prostředí a pochopení, jak taková firma vlastně funguje. Žáci pracují na konkrétních zakázkách nebo mají za úkol vytvořit několik vlastních kreativních grafických návrhů či promyslet zlepšení funkčnosti a designu webových stránek.

Více informací: Žáci a rodiče - projekty, kurzy a zájezdy

nahoru

Erasmus+ KA2 - 3D techniky a Školní TV noviny

Cílem projektů je zkvalitnění a inovace odborné i jazykové přípravy žáků. Významná bude popularizace technického vzdělávání a činnosti školy.

Podstatnou část projektů tvoří pracovně-studijní pobyty v pěti partnerských školách, které umožní vzájemnou výměnu zkušeností z využívání moderních metod odborné přípravy formou spolupráce žáků ve smíšených mezinárodních týmech a metodických seminářů učitelů.

Více informací: Žáci a rodiče - projekty, kurzy a zájezdy

nahoru

OP VKOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Internetové stránky programu OPVK: www.op-vk.cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 44

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem OPVK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Školní rok 2016/17:

Tisková zpráva - vyhodnocení 2. roku udržitelnosti 2016/17.pdf - pdf

Příloha č.1 - plán udržitelnosti 2016/17.pdf - pdf

Školní rok 2015/16:

OPVK 44 - Fotovoltaika - pdf

Středoškoláci z Pardubic vyvinuli solární nabíječku elektrokol

Tým studentů Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Pardubicích zvítězil ve své kategorii ve středoškolské soutěži Czech StudNET Awards.

OPVK 44 - Odborná praxe žáků ve firmách - pdf

OPVK 44 - Technologie Microsoft pomáhají dětem - pdf

Technologie Microsoftu pomáhají (nejen) dětem

Díky dlouholeté spolupráci školy s Hamzovou léčebnou vytváříme další pomůcky pro zdravotně postižené děti a dospělé.

OPVK 44 - Klíčová aktivita KA12 – Návštěva laboratoří střední školy ve školním roce 2015/2016 - pdf

OPVK 44 - RoboRAVE International 2016 - pdf

Mezinárodní úspěch našich žáků na RoboRAVE International 2016

Na mezinárodní robotické soutěži RoboRAVE International, pořádané každoročně v Albuquerque v Novém Mexiku, obsadil tým ze SPŠE a VOŠ Pardubice ve složení Tomáš Berger a Václav Zmítko třetí místo.

OPVK 44 - ZŠ Dubina a Polabiny 3 navštívily areál Do Nového - pdf

OPVK 44 - P10 - monitorovací zpráva č.1 - pdf

Školní rok 2014/15:

Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Výzva č. 44

OPVK 44 – Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání - článek

Projekt OPVK 44 ve školním roce 2014/2015 - článek

OPVK 44 – Vyhodnocení klíčové aktivit KA5 a KA7 k 31. 1. 2015 - článek

OPVK 44 – Inovace učeben na podporu přírodovědného a technického vzdělávání - článek

Žáci základních škol, kteří absolvovali OPVK 44 - KA12, se zúčastňují soutěží PC_ák, S-ROBOT a Elektronika i jinak - webové stránky soutěží

Soutěžní klání základních škol

Soutěžní klání přilákalo 25. listopadu 2015 do naší školy 206 žáků 8. a 9. tříd základních škol, kteří mají kladný vztah k technice a informačním technologiím. Soupeřili v různých technických disciplínách, v soutěžích PC_ák, S-ROBOT a ELEKTRONIKA i jinak.

Udržitelnost projektu OPVK 44 – plán pro školní rok 2015/2016

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 56

Škola se podílí na realizaci projektu OPVK56

Za poznáním do Anglie

Jazykový a poznávací zájezd žáků 3.D do Anglie se uskutečnil 1. - 7. 11. 2015. Zájezd byl financován z grantu EU Výzvy 56 MŠMT.

Zúčastněným žákům bylo splněno přání navštívit Anglii, seznámit se s jejími významnými památkami a zlepšit si jazykové dovednosti. Možnost výjezdu financovaného z grantu Evropské unie byla pro žáky překvapením a motivem k odpovědnější školní i mimoškolní práci.

Pedagogické stínování ve slovenském Prešově

V rámci projektu OPVK56 bylo prováděno stínování ve vzdělávání v oblasti programování a počítačové sítě. Stáž se uskutečnikla ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2015 a byla zaměřena na oblast Informačních technologií a programování.
SPŠE-PO je škola nacházející se ve východním Slovensku, ve městě Prešov, jehož velikost je do počtu obyvatel srovnatelná s mateřským městem Pardubice.

Pedagogické stínování ve Švédsku

V rámci výzvy č. 56 MŠMT - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí vyrazilo šest zástupců naší školy do švédské partnerské školy Fenix kultur - och kunskapscentrum.
Cílem celého projektu bylo nahlédnout pod pokličku švédskému školského systému a zjistit, jakým způsobem je vzdělávána mladá generace v jiných zemích světa.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 57

Škola se podílí na realizaci projektu OPVK57

Jazykové vzdělávání učitelů

Do e-learningové formy studia se zapojilo všech devět učitelů s velkou chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Velkou výhodou se jevila možnost pracovat svým vlastním tempem, tudíž bez stresového zatížení a dle svých individuálních časových možností. Vše se navíc odehrávalo v dobře známém domácím či pracovním prostředí. Učitelé rovněž ocenili možnost pracovat na zlepšení své výslovnosti, používali moderní IT vybavení včetně sluchátek s mikrofonem, což umožňovalo nahrávání vlastního hlasu.

Jazykové vzdělávání žáků

Do studia Výzva 57 se zapojilo celkem 40 žáků, jejichž počet odpovídá dvěma e-learningovým šablonám. Všichni s velkým nasazením a chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Nejen vzhledem k faktu, že jsme odborná škola se zaměřením na moderní technologie, bylo pro většinu studentů jakousi výzvou studovat jazyk za pomoci počítače, internetu a dalších IT vymožeností.

nahoru

Chodím do práce v Pardubickém kraji

Projekt realizovaný Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, jeho cílem je vznik inovativní spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v Pardubickém kraji. Realizací projektu bude podpořena individuální profesní příprava žáků s aktivní účastí zaměstnavatelů v odborném vzdělávání. Prostřednictvím projektu se zvýší sociálně-právní znalosti a schopnosti žáků. Cílem projektu je mimo jiné i eliminování odlivu kvalifikované pracovní síly z území Pk. Projekt bude realizován za účelem motivování žáků k setrvání při volbě povolání na území Pk.

www.rrapk.cz/projekty-opvk/chodim-do-prace-v-pardubickem-kraji.htm

nahoru

Pojďme si pomáhat

Pojďme si pomáhat

Na SPŠE a VOŠ Pardubice se ke dnešnímu dni vytvořilo pět společných projektů pro pomoc lidem (viz níže) a jak sami žáci říkají „rádi bychom, aby se k nám přidali další žáci SPŠE i žáci z jiných škol a pomohli nám při našem úsilí pomoci druhým“.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice vytvořila společně s Hamzovou léčebnou Košumberk ojedinělý projekt s názvem „Pojďme si pomáhat“. Jedná se o soutěž, která si dala za cíl oslovit všechny středoškoláky napříč různými obory, aby vymysleli a posléze i zrealizovali svoje nápady týkající se pomoci druhým lidem. Mottem soutěže je citát anglického spisovatele Charlese Dickense „Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému“.

Cílem soutěže je vymyslet, navrhnout, zrealizovat a veřejně prezentovat své vlastní nápady a výrobky, které pomohou usnadnit život ostatním lidem. V pátek 14. 10. 2016 se konalo slavnostní zahájení celé soutěže, kde žáci prezentovali svoje práce, které již dnes slouží pro pomoc, zábavu a rehabilitaci v Hamzově léčebně v Košumberku - viz naše dosavadní spolupráce s Hamzovou léčebnou 

Bližší informace o soutěži Pojďme si pomáhat 

Realizované projekty - Dětská zábavná rehabilitace

1. Snímání a vizualizace těla

Popis projektu: Ve spolupráci s Hamzovou léčebnou jsme začali vyvíjet zařízení, která mohou pomoci postiženým lidem (dětem) zábavnou formou rehabilitovat. Základem této pomůcky je soubor programů, které díky senzoru Microsoft Kinect umožňují sledovat a zaznamenávat s dostatečnou přesností polohu těla malého pacienta a vytváří zpětnou datovou vazbu pro ošetřujícího lékaře. Lékař má možnost si vybrat na základě diagnózy jednu z několika jednoduchých her a sledovat a korigovat jednotlivá rehabilitační cvičení.

Klinická studie: Tato metoda snímání a vizualizace pohybu se stává stále oblíbenější díky své relativně nízké ceně oproti mechanickým přístrojům, které snímají jen jednu končetinu (s vyšší přesností), ale jsou řádově o stovky tisíc korun dražší. Od 15. 11. 2014 do 28. 2. 2015 probíhala klinická studie zkoumající vhodnost použití tohoto zařízení při rehabilitaci. Tato studie potvrdila přínos a vhodnost použití pro pacienty s poruchami CNS.

2. Rozšíření projektu zábavné rehabilitace – ovládání Lego vláčků

Cíle projektu: Vytvořit robotický doplněk ke stávajícímu rehabilitačnímu programu, který umožní ovládat veškeré Lego hračky opatřené IR ovládáním. Jedná se o nahrazení standardního Lego ovladače vlastním prototypovým zařízením, které umožní řídit jednotlivé motory pomocí počítačového softwaru.

Praktický přínos: Děti, které budu cvičit na stávajícím softwaru, získají další motivační prvek. Díky spojení našeho softwaru s námi vytvořeným ovladačem bude možné například ovládat rychlost pohybu Lego vláčku pomocí pohybu horní končetiny.

3. Cvičíme s Robotem

Cíle projektu: Vytvořit malého humanoidního robota a software, který bude pomáhat s rehabilitací malého pacienta. Robot bude naprogramován pro širokou škálu cvičení a bude předvádět jednotlivé cviky. V budoucnu bude možné propojení s Microsoft kinect. Díky této vazbě robot bude nejen vykonávat cviky podle předem sestaveného programu, ale dokáže také napodobovat cviky malého pacienta.

Praktický přínos: Zvýšení motivace ke cvičení, kontrola prováděných cviků. Zpětná vazba pro pacienta a lékaře.

4. Cvičíme s barevným páskem

Cíle projektu: Vytvořit elektronické zařízení složené z 32 bitového procesoru, akcelerometru a RGB led diodového pásku, které bude sloužit pro cvičení pacientů s poruchou rovnováhy, jemné motoriky nebo s poruchou barvocitu. Zařízení bude schopné detekovat náklon pásku a vytvářet jednoduché hry pomocí rozsvícení více jak 60 barevných diod. Zároveň dokáže ukládat data pro pozdější vyhodnocení lékařem.

Praktický přínos: Díky tomuto zařízení bude možné zábavnou formou detekovat špatný barvocit pacienta, poruchy koncentrace a jemné motoriky. Obtížnost jednotlivých her bude možné plynule nastavovat dle možností pacienta. Díky zpětné vazbě a dodanému softwaru, bude možné zjišťovat změny stavu od minulého cvičení.

5. Robotický xylofon

Cíle projektu: Vytvořit elektronický hudební nástroj pro děti se špatnou motorikou horních končetin. Pacienti pomocí dotykového displeje vyberou, nebo zkomponují jednoduchou melodii a robotická ramena skladbu zahrají.

Praktický přínos: Zlepšení jemné motoriky horních končetin díky přesunu objektů (not) na dotykovém displeji. Spuštění skladby může být podmíněno splněním různých úkolů a inteligenčních kvízů. Radost ze hry na xylofon.

nahoru