Evropské projekty

 

OPVK 44

Evropský sociální fond

OPVK 56

 

OPVK 57

Ostatní projekty

Chodím do práce v Pk

OP VKOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Internetové stránky programu OPVK: www.op-vk.cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 44

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem OPVK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Školní rok 2016/17:

Tisková zpráva - vyhodnocení 2. roku udržitelnosti 2016/17.pdf - pdf

Příloha č.1 - plán udržitelnosti 2016/17.pdf - pdf

Školní rok 2015/16:

OPVK 44 - Fotovoltaika - pdf

Středoškoláci z Pardubic vyvinuli solární nabíječku elektrokol

Tým studentů Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Pardubicích zvítězil ve své kategorii ve středoškolské soutěži Czech StudNET Awards.

OPVK 44 - Odborná praxe žáků ve firmách - pdf

OPVK 44 - Technologie Microsoft pomáhají dětem - pdf

Technologie Microsoftu pomáhají (nejen) dětem

Díky dlouholeté spolupráci školy s Hamzovou léčebnou vytváříme další pomůcky pro zdravotně postižené děti a dospělé.

OPVK 44 - Klíčová aktivita KA12 – Návštěva laboratoří střední školy ve školním roce 2015/2016 - pdf

OPVK 44 - RoboRAVE International 2016 - pdf

Mezinárodní úspěch našich žáků na RoboRAVE International 2016

Na mezinárodní robotické soutěži RoboRAVE International, pořádané každoročně v Albuquerque v Novém Mexiku, obsadil tým ze SPŠE a VOŠ Pardubice ve složení Tomáš Berger a Václav Zmítko třetí místo.

OPVK 44 - ZŠ Dubina a Polabiny 3 navštívily areál Do Nového - pdf

OPVK 44 - P10 - monitorovací zpráva č.1 - pdf

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 56

Škola se podílí na realizaci projektu OPVK56

Za poznáním do Anglie

Jazykový a poznávací zájezd žáků 3.D do Anglie se uskutečnil 1. - 7. 11. 2015. Zájezd byl financován z grantu EU Výzvy 56 MŠMT.

Zúčastněným žákům bylo splněno přání navštívit Anglii, seznámit se s jejími významnými památkami a zlepšit si jazykové dovednosti. Možnost výjezdu financovaného z grantu Evropské unie byla pro žáky překvapením a motivem k odpovědnější školní i mimoškolní práci.

Pedagogické stínování ve slovenském Prešově

V rámci projektu OPVK56 bylo prováděno stínování ve vzdělávání v oblasti programování a počítačové sítě. Stáž se uskutečnikla ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2015 a byla zaměřena na oblast Informačních technologií a programování.
SPŠE-PO je škola nacházející se ve východním Slovensku, ve městě Prešov, jehož velikost je do počtu obyvatel srovnatelná s mateřským městem Pardubice.

Pedagogické stínování ve Švédsku

V rámci výzvy č. 56 MŠMT - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí vyrazilo šest zástupců naší školy do švédské partnerské školy Fenix kultur - och kunskapscentrum.
Cílem celého projektu bylo nahlédnout pod pokličku švédskému školského systému a zjistit, jakým způsobem je vzdělávána mladá generace v jiných zemích světa.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 57

Škola se podílí na realizaci projektu OPVK57

Jazykové vzdělávání učitelů

Do e-learningové formy studia se zapojilo všech devět učitelů s velkou chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Velkou výhodou se jevila možnost pracovat svým vlastním tempem, tudíž bez stresového zatížení a dle svých individuálních časových možností. Vše se navíc odehrávalo v dobře známém domácím či pracovním prostředí. Učitelé rovněž ocenili možnost pracovat na zlepšení své výslovnosti, používali moderní IT vybavení včetně sluchátek s mikrofonem, což umožňovalo nahrávání vlastního hlasu.

Jazykové vzdělávání žáků

Do studia Výzva 57 se zapojilo celkem 40 žáků, jejichž počet odpovídá dvěma e-learningovým šablonám. Všichni s velkým nasazením a chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Nejen vzhledem k faktu, že jsme odborná škola se zaměřením na moderní technologie, bylo pro většinu studentů jakousi výzvou studovat jazyk za pomoci počítače, internetu a dalších IT vymožeností.

nahoru

Chodím do práce v Pardubickém kraji

Projekt realizovaný Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, jeho cílem je vznik inovativní spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v Pardubickém kraji. Realizací projektu bude podpořena individuální profesní příprava žáků s aktivní účastí zaměstnavatelů v odborném vzdělávání. Prostřednictvím projektu se zvýší sociálně-právní znalosti a schopnosti žáků. Cílem projektu je mimo jiné i eliminování odlivu kvalifikované pracovní síly z území Pk. Projekt bude realizován za účelem motivování žáků k setrvání při volbě povolání na území Pk.

www.rrapk.cz/projekty-opvk/chodim-do-prace-v-pardubickem-kraji.htm

nahoru