Podmínky přijetí

Obory M a L

čtyřleté maturitní obory

Body za prospěch a přijímací zkoušky

Obory H

tříleté učební obory

Body za prospěch

Obory L - Nástavba

dvouletý nástavbový obor s maturitní zkouškou

Podmínky přijetí

Pro přípravu na přijímací zkoušky nabízíme přípravné kurzy a přijímačky nanečisto

Přihlášky najdete ke stažení na úvodní stránce Termíny a dokumenty

Obory M a L – čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

V přihlášce je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru vzdělání.

V přijímacím řízení bude v rámci 1. kola každý uchazeč hodnocen podle následujících kritérií:

1. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 50

Na základě údajů z podaných přihlášek budou uděleny body za součet známek z předmětů český jazyk, matematika a fyzika za obě pololetí předposlední a první pololetí poslední třídy takto:

součet známek91011121314
počet bodů504846444240
součet známek151617181920
počet bodů383634323028
součet známek212223242526
počet bodů262422201816
součet známek2728293031323334+
počet bodů14121086420

2. Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky – maximální počet bodů je 100

Český jazyk – specifikace testů:

 • písemný test jednotné zkoušky obsahuje uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení,
 • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka,
 • časový limit konání testu je 60 minut,
 • celkový maximální počet bodů je 50,

Matematika – specifikace testů:

 • písemný test jednotné zkoušky obsahuje uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení,
 • povolené pomůcky – rýsovací potřeby, modře či černě píšící propisovací tužka; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny,
 • časový limit konání testu je 70 minut,
 • celkový maximální počet bodů je 50,

Dolní hranice počtu bodů z přijímací zkoušky pro přijetí je 20 bodů (dohromady z českého jazyka a matematiky).

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v olympiádách certifikovaných MŠMT) v posledních dvou školních letech, dokládající zájem uchazeče o studium, může získat uchazeč nejvýše 10 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce).

 • olympiády certifikované MŠMT:
  • okresní kolo do 3. místa - 2 body
  • krajské kolo do 3. místa - 3 body
  • celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů

Na základě součtu přidělených bodů budou uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě rovnosti součtu bodů budou použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku rozhodnutí:

 1. Součet bodů za přijímací zkoušku – sestupně.
 2. Součet známek z předmětů český jazyk, matematika a fyzika za obě pololetí předposlední a první pololetí poslední třídy – vzestupně.
 3. Součet průměrných prospěchů uvedených na přihlášce za obě pololetí osmé a první pololetí deváté třídy – vzestupně.
nahoru

Obory H – tříleté obory zakončené výučním listem

V přihlášce je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru vzdělání a k práci s elektrickým zařízením.

Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 30

Na základě údajů z podaných přihlášek budou uděleny body za součet známek z předmětů matematika a fyzika za poslední pololetí poslední třídy takto:

součet známek2345678 a více
počet bodů303520151050

Na základě součtu přidělených bodů budou uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě rovnosti bodů budou použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku rozhodnutí:

 1. Průměrný prospěch uvedený na přihlášce za poslední pololetí poslední třídy – vzestupně.
 2. Umístění v krajském kole odborné soutěže.
 3. Umístění v okresním kole odborné soutěže.
nahoru

Nástavbové studium – dvouletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

V přihlášce je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru vzdělání.

Podmínkou nástupu ke studiu je získání výučního listu v oborech 26-xx-H/xx.

1. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 50

Na základě údajů z podaných přihlášek budou uděleny body za průměrný prospěch za poslední pololetí posledního ročníku studia v oborech 26-xx-H/xx (zaokrouhlený na dvě desetinná místa).

průměrný prospěch od1,001,502,002,503,003,50
průměrný prospěch do1,491,992,492,993,495,00
počet bodů50403020100

2. Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky – maximální počet bodů je 100

Český jazyk – specifikace testů:

 • písemný test jednotné zkoušky obsahuje uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení,
 • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka,
 • časový limit konání testu je 60 minut,
 • celkový maximální počet bodů je 50,

Matematika – specifikace testů:

 • písemný test jednotné zkoušky obsahuje uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení,
 • povolené pomůcky – rýsovací potřeby, modře či černě píšící propisovací tužka; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny,
 • časový limit konání testu je 70 minut,
 • celkový maximální počet bodů je 50,

Dolní hranice počtu bodů z přijímací zkoušky pro přijetí je 20 bodů (dohromady z českého jazyka a matematiky).

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v olympiádách certifikovaných MŠMT) v posledních dvou školních letech, dokládající zájem uchazeče o studium, může získat uchazeč nejvýše 10 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce).

 • olympiády certifikované MŠMT:
  • okresní kolo do 3. místa - 2 body
  • krajské kolo do 3. místa - 3 body
  • celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů

Na základě součtu přidělených bodů budou uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě rovnosti součtu bodů budou použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku rozhodnutí:

 1. Součet bodů za přijímací zkoušku – sestupně.
 2. Průměrný prospěch za poslední pololetí posledního ročníku studia v oborech 26-xx-H/xx – vzestupně.
nahoru