Podmínky přijetí

Obory M a L

čtyřleté maturitní obory

Body za prospěch a přijímací zkoušky

Obory H

tříleté učební obory

Body za prospěch

Obory L - Nástavba

dvouletý nástavbový obor s maturitní zkouškou

Podmínky přijetí

Pro přípravu na přijímací zkoušky nabízíme přípravné kurzy a přijímačky nanečisto

Přihlášky najdete po aktualizaci souborů na úvodní stránce Termíny a dokumenty

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2018/19

Stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení

V souladu s § 59 a § 60 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., stanovuji jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče oborů denního studia 18-20-M/01 Informační technologie, zaměření Grafika a webdesign a Programování a hardware, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-45-M/01 Telekomunikace, 26-41-M/01 Průmyslová automatizace, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-51-H/01 Elektrikář a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a nástavbového studia oboru 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.

Obory M a L – čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika (počet přijímaných maximálně 50)
 • 26-45-M/01 Telekomunikace (počet přijímaných maximálně 25)
 • 26-41-M/01 Průmyslová automatizace (počet přijímaných maximálně 25)
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (počet přijímaných maximálně 25)
 • 18-20-M/01 Informační technologie
  • zaměření Grafika a webdesign (počet přijímaných maximálně 25)
  • zaměření Programování a hardware (počet přijímaných maximálně 60)

V přihlášce je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru vzdělání.

V přijímacím řízení bude v rámci 1. kola každý uchazeč hodnocen podle následujících kritérií:

1. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 50

Na základě údajů z podaných přihlášek budou uděleny body za součet známek z předmětů český jazyk, matematika a fyzika za obě pololetí předposlední a první pololetí poslední třídy takto:

součet známek91011121314
počet bodů504846444240
součet známek151617181920
počet bodů383634323028
součet známek212223242526
počet bodů262422201816
součet známek2728293031323334+
počet bodů14121086420

2. Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky – maximální počet bodů je 100

Český jazyk – specifikace testů:

 • v písemném testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené,
 • časový limit konání testu je 60 minut,
 • celkový maximální počet bodů je 50,

Matematika – specifikace testů:

 • v písemném testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie,
 • časový limit konání testu je 70 minut,
 • celkový maximální počet bodů je 50,

Dolní hranice počtu bodů z přijímací zkoušky pro přijetí je 20 bodů (dohromady z českého jazyka a matematiky).

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v olympiádách certifikovaných MŠMT) v posledních dvou školních letech, dokládající zájem uchazeče o studium, může získat uchazeč nejvýše 10 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce).

 • olympiády certifikované MŠMT:
  • okresní kolo do 3. místa - 2 body
  • krajské kolo do 3. místa - 3 body
  • celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů

4. Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury

Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Pořadí uchazečů:

Na základě součtu přidělených bodů budou uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě rovnosti součtu bodů budou použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku rozhodnutí:

 1. Součet bodů za přijímací zkoušku – sestupně.
 2. Součet známek z předmětů český jazyk, matematika a fyzika za obě pololetí předposlední a první pololetí poslední třídy – vzestupně.
 3. Součet průměrných prospěchů uvedených na přihlášce za obě pololetí osmé a první pololetí deváté třídy – vzestupně.
 4. Průměrný prospěch uvedený na přihlášce za první pololetí poslední třídy – vzestupně.
 5. Počet známek „výborný“ uvedených na přihlášce za obě pololetí předposlední a první pololetí poslední třídy – sestupně.
 6. Počet známek „chvalitebný“ uvedených na přihlášce za obě pololetí předposlední a první pololetí poslední třídy – sestupně.
nahoru

Obory H – tříleté obory zakončené výučním listem

 • 26-51-H/01 Elektrikář (počet přijímaných maximálně 25)
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (počet přijímaných maximálně 15)

V přihlášce je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru vzdělání a k práci s elektrickým zařízením.

V přijímacím řízení bude v rámci 1. kola každý uchazeč hodnocen podle následujících kritérií:

1. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 30

Na základě údajů z podaných přihlášek budou uděleny body za součet známek z předmětů matematika a fyzika za poslední pololetí poslední třídy takto:

součet známek2345678 a více
počet bodů302520151050

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v odborných soutěžích) v posledních dvou školních letech, dokládající zájem uchazeče o studium, může získat uchazeč nejvýše 10 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce).

 • odborné soutěže:
  • okresní kolo do 3. místa - 2 body
  • krajské kolo do 3. místa - 3 body
  • celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů

Pořadí uchazečů:

Na základě součtu přidělených bodů budou uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě rovnosti součtu bodů budou použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku rozhodnutí:

 1. Průměrný prospěch uvedený na přihlášce za první pololetí poslední třídy – vzestupně.
 2. Počet známek „výborný“ uvedených na přihlášce za první pololetí poslední třídy – sestupně.
 3. Počet známek „chvalitebný“ uvedených na přihlášce za první pololetí poslední třídy – sestupně.
nahoru

Nástavbové studium – dvouletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

V přihlášce je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru vzdělání.

Podmínkou nástupu ke studiu je získání výučního listu v oborech 26-xx-H/xx.

 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (počet přijímaných maximálně 20)

1. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 50

Na základě údajů z podaných přihlášek budou uděleny body za průměrný prospěch za poslední pololetí posledního ročníku studia v oborech 26-xx-H/xx (zaokrouhlený na dvě desetinná místa).

průměrný prospěch od1,001,502,002,503,003,50
průměrný prospěch do1,491,992,492,993,495,00
počet bodů50403020100

2. Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky – maximální počet bodů je 100

Český jazyk – specifikace testů:

 • v písemném testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené,
 • časový limit konání testu je 60 minut,
 • celkový maximální počet bodů je 50,

Matematika – specifikace testů:

 • v písemném testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
 • časový limit konání testu je 70 minut,
 • celkový maximální počet bodů je 50,

Dolní hranice počtu bodů z přijímací zkoušky pro přijetí je 20 bodů (dohromady z českého jazyka a matematiky).

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v olympiádách a soutěžích certifikovaných MŠMT) v posledních dvou školních letech, dokládající zájem uchazeče o studium, může získat uchazeč nejvýše 10 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce).

 • olympiády a soutěže certifikované MŠMT:
  • okresní kolo do 3. místa - 2 body
  • krajské kolo do 3. místa - 3 body
  • celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů

4. Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury

Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Pořadí uchazečů:

Na základě součtu přidělených bodů budou uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě rovnosti součtu bodů budou použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku rozhodnutí:

 1. Součet bodů za přijímací zkoušku – sestupně.
 2. Průměrný prospěch za první pololetí posledního ročníku studia v oborech 26-xx-H/xx – vzestupně.
 3. Počet známek „výborný“ uvedených na přihlášce za obě pololetí předposlední a první pololetí poslední třídy – sestupně.
 4. Počet známek „chvalitebný“ uvedených na přihlášce za obě pololetí předposlední a první pololetí poslední třídy – sestupně.
nahoru