Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Projekt Dotkni se vesmíru pořádá stream s vývojáři OK1RAJ o balónových sondách a testovacím letu RAJ10.

Stream se koná 12. 4. v 15:00 na adrese https://www.youtube.com/watch?v=-xPNuAkgXB0 .

Událost můžete také sledovat na Facebooku zde.

 

Podpořte také náš školní tým, který má na FB svůj vlastní profil @super.sonic.elektronik.

 

 

img/akce/887/large/01.jpg

Plánovaný DOD v termínu 14. dubna 2021 se na základě epidemiologických opatření ve školství a v souvislosti se zákazem vstupu třetích osob do školských zařízení ruší.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k trvající nepříznivé situaci související s covid-19, informoval 10.3.2021 ministr školství o posunutí řádného termínu jednotné přijímací zkoušky (JPZ). 

Aktuální situace k 9.4.2021

Na základě mimořádného opatření MZČR (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), je možné absolvovat přijímací zkoušku pouze tehdy, pokud žák doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

(prováděcí dokumenty ke stažení níže)

Aktuální situace k 30.3.2021

Do e-mailů uvedených na přihláškách jsme zaslali pozvánku na přijímací zkoušku (v některých případech se nepodařilo zprávu doručit, to může být způsobeno např. překlepem nebo neexistujícím e-mailem).

Během tohoto týdne budeme všem uchazečům rozesílat pozvánky a další instrukce poštou. V případě, že do 23. dubna neobdržíte dopis, kontaktujte nás.

Aktuální situace k 11.3.2021

Předali jsme informace o přihlášených uchazečích CERMATU. Tam dojde ke zpracování informací, jakmile bude vše hotové, zašleme vám na e-mail a uvedené adresy pozvánky k přijímací zkoušce a další informace.

 Nový termín řádného termínu JPZ

1. řádný termín - 3. květen 2021

2. řádný termín - 4. květen 2021

1. náhradní termín - 2. červen 2021

2. náhradní termín - 3. červen 2021

 

V případě jakýchkoliv dotazů pište na vecek@spse.cz

 

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (1. skupina)

MZ – Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4.  H, 4. I, 4. ME(2. skupina), 2. PE

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (2. skupina)

MZ –Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4. H, 4. I, 4. ME (1. skupina), 2. PE

  1. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2021/2022

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2021/2022

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín prvního kola přijímacího řízení proběhne dne 7. června 2021, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 21. 5. 2021. V případě, že se uchazeč nebude moci dostavit k přijímacímu řízení v tomto termínu z důvodu konání maturitních zkoušek, popřípadě z jiných vážných důvodů, je na požádání možné se dostavit v náhradním termínu dne 11. 6. 2021.

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení, popřípadě doložit potvrzením ze SŠ absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení je nutné dodat do školy dodatečně.

Přihlášení uchazeči budou o termínu a přesném čase přijímacího řízení informování písemně.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat v závislosti na počtu přijatých uchazečů v 1. kole (možnost přijímání v dalších kolech je až do konce října 2021). Předpokládá se, že konání 2. kola proběhne dne 25. června 2021 (přihlášky do 16. 6. 2021) a konání 3. kola 27. srpna 2021 (přihlášky do 18. 8. 2021).  O případných dalších termínech do dalších kol přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy.

Další informace o přijímacím řízení a o studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

MZ – ústní MZ tříd 4. B, 4. E, 4. F, 4. G, 4. I, 2. PE

ZZ – praktická zkouška 3. EL (sk. 1, sk. 2), 3. EM (sk. 1), EM - R (sk. 1, sk. 2)

Na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-3258/2021-1, ze dne 29. ledna 2021 ředitel školy stanovuje, že se závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, bude ve školním roce 2020/2021 skládat z praktické zkoušky a ústní zkoušky. 

Praktické zkoušky budou probíhat podle daného rozpisu v termínu od 7. 6. 2021 do 9. 6. 2021, ústní zkoušky budou probíhat podle daného rozpisu v termínu od 21. 6. 2021 do 23. 6. 2021.

 

Pardubice 15. března 2021 

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

Soubory ke stažení:
nahoru