Pro uchazeče SŠ

Nejbližší akce

Klikněte na tlačítko Aktuality

Aktuality

Harmonogram

Přehled všech důležitých akcí

Harmonogram

Dokumenty

Přihlášky, testy, výsledky ...

Soubory

Aktuality

Nepřehlédněte aktuální události pro zájemce o studium na střední škole:

Informace pro přijaté uchazeče do 1. ročníků střední školy

pá 18. 5. - pá 31. 8. 2018Číst více

Úřední hodiny o prázdninách

po 2. 7. - pá 24. 8. 2018Číst více

5. kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019

po 9. 7. - st 29. 8. 2018Číst více

Kalendář všech akcí
nahoru

Termíny

Kurzy k přijímacím zkouškám:

 • Cyklus 10 sedmdesátiminutových lekcí z matematiky a 10 sedmdesátiminutových lekcí z českého jazyka usnadňujících připravu na přijímací zkoušky
 • Zahájení kurzů: leden
 • Ukončení kurzů: březen
 • Poplatek: poplatek za kurzy se hradí na místě první den kurzu (lze absolvovat oba kurzy nebo jen jeden z nich)
 • Bližší informace a přihlášku na kurzy najdete dole mezi soubory ke stažení

Doručení přihlášek na denní studium: do 1. 3. 2018

 • Nutnou součástí přihlášky je potvrzení od lékaře o způsobilosti studovat na SPŠE.
 • Jako přílohu je možné dodat potvrzení od pedagogicko-psychologické poradny nebo doklady o úspěších na olympiádách apod.
 • Předvyplněné přihlášky ke studiu a pokyny k vyplnění budou po aktualizaci k dispozpozici dole mezi soubory ke stažení

Přijímací zkoušky pro obory M a L: 12. 4. 2018, 16. 4. 2018, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2018

 • Uchazeči budou seřazeni podle součtu bodů z přijímací zkoušky a za prospěch ze ZŠ sestupně.
 • Přijati budou uchazeči splňující podmínky přijetí až do naplnění stanoveného počtu přijímaných žáků pro jednotlivé obory a zaměření.
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny anonymně (pod identifikačním číslem uchazeče) v aktuálních informacích a v zde souborech ke stažení.
 • Uchazeči, kteří budou přijati, do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků pošlou nebo odevzdají v kanceláři školy vyplněný zápisový lístek.
 • Vzhledem k podávání dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků doporučujeme zákonným zástupcům uchazečů, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, podat odvolání. Odvolání je třeba podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.
 • Zájemci o studium učebních oborů H jsou přijímáni pouze na základě prospěchu na ZŠ - podmínky přijetí pro obory H
 • S dotazy se obracejte e-mailem na Mgr. Roberta Venzaru - venzaraspse.cz
nahoru