Pro uchazeče SŠ

Nejbližší akce

Klikněte na tlačítko Aktuality

Aktuality

Harmonogram

Přehled všech důležitých akcí

Harmonogram

Dokumenty

Soubory ke stažení

Soubory

Aktuality

Nepřehlédněte aktuální události pro zájemce o studium na střední škole:

5. kolo přijímacího řízení do SŠ

5. kolo přijímacího řízení do SŠ

31. 8. 2017Číst více

Kalendář všech akcí
nahoru

Termíny

Dny otevřených dveří:

 • Pátek 4. 11. 2016 od 15:00 do 18:00 (Karla IV.)
 • Sobota 5. 11. 2016 od 9:00 do 12:00 (Karla IV.)
 • Sobota 3. 12. 2016 od 9:00 do 12:00 (pouze obory L a H v budově Do Nového)
 • Sobota 10. 12. 2016 od 9:00 do 12:00 (Karla IV.)
 • Sobota 14. 1. 2017 od 9:00 do 12:00 (Karla IV.)

Kurzy k přijímacím zkouškám - uzávěrka přihlášek: 9. 1. 2017

 • Cyklus 10 sedmdesátiminutových lekcí z matematiky a 10 sedmdesátiminutových lekcí z českého jazyka usnadňujících připravu na přijímací zkoušky
 • Cena kurzů: 650 Kč za matematiku a 650 Kč za český jazyk (lze absolvovat oba kurzy nebo jen jeden z nich)
 • Zahájení kurzů: 20. ledna 2017
 • Ukončení kurzů: březen
 • Bližší informace: Škola a veřejnost - Spolupráce se ZŠ
 • Přihlášku na kurzy najdete dole mezi soubory ke stažení

Přijímací zkoušky nanečisto: 1. 2. 2017

Doručení přihlášek na denní studium: do 1. 3. 2017

 • Nutnou součástí přihlášky je potvrzení od lékaře o způsobilosti studovat na SPŠE.
 • Jako přílohu je možné dodat potvrzení od pedagogicko-psychologické poradny nebo doklady o úspěších na olympiádách apod.
 • Předvyplněné přihlášky ke studiu a pokyny k vyplnění najdete dole mezi soubory ke stažení

Přijímací zkoušky pro obory M a L: 12. a 19. 4. 2017

 • Uchazeči budou seřazeni podle součtu bodů z přijímací zkoušky a za prospěch ze ZŠ sestupně.
 • Přijati budou uchazeči splňující podmínky přijetí až do naplnění stanoveného počtu přijímaných žáků pro jednotlivé obory a zaměření.
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny anonymně (pod identifikačním číslem uchazeče) v aktuálních informacích a v zde souborech ke stažení.
 • Uchazeči, kteří budou přijati, do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků pošlou nebo odevzdají v kanceláři školy vyplněný zápisový lístek.
 • Vzhledem k podávání dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků doporučujeme zákonným zástupcům uchazečů, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, podat odvolání. Odvolání je třeba podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.
 • Zájemci o studium učebních oborů H jsou přijímáni pouze na základě prospěchu na ZŠ - podmínky přijetí pro obory H
 • S dotazy se obracejte e-mailem na Mgr. Roberta Venzaru - venzaraspse.cz
nahoru