Střední škola

Na úvodní stránce najdete přehled všech základních informací, které by vás mohly zajímat, důležité termíny a dokumenty. Zde najdete popis, video i fotografie školy, učeben a dění ve škole, které vám mohou pomoci odpovědět na otázku Proč studovat u nás. Podívejte se také na další stránku, kdy se konají a co uvidíte na dnech otevřených dveří. Na dalších stránkách najdete seznam a popis studijních oborů a náplň vyučovaných předmětů, podmínky přijetíubytování.

SPŠE a VOŠ Pardubice

Historie a současnost školy, fotografie budovy

Škola

Vybavení učeben

Počítačové a odborné učebny, fotografie zařízení

Učebny

Proč studovat u nás

Školní a mimoškolní aktivity pro řáky

Desatero

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oblastech slaboproudé elektrotechniky a informačních technologií. Od založení v roce 1951 škola vychoval již téměř 10 tisíc maturantů, z nichž většina díky kvalitnímu studiu pod vedením kvalifikovaného týmu pedagogů ve velice dobře vybavených učebnách úspěšně pokračovala ve studiu na technických vysokých školách. Škola je umístěna přímo v centru Pardubic a řadí se mezi školy s nejkvalitnějším vybavením v oblasti informačních technologií. Ve státní části maturitní zkoušky patří žáci školy k nejúspěšnějším mezi odbornými školami v celé České republice.

1. září 2013 došlo ke splynutí školy se Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a Středním odborným učilištěm, Do Nového 1131, Pardubice. Tato část nově vzniklé školy se vyznačuje nabídkou elektrotechnického vzdělání s výraznou podporou praktické oblasti výuky. V areálu školy Do Nového se nacházejí moderně vybavené elektrotechnické dílny a díky svému praktickému zaměření je zde zabezpečena silná vazba na elektrotechnické firmy v Pardubickém regionu.

Budova školy Karla IV. 13 a Do Nového 1131

Díky splynutí obou škol došlo k vytvoření největší střední školy v Pardubickém kraji, která zajišťuje celou šíři elektrotechnického vzdělání na středoškolské úrovni, od čistě čtyřletých studijních oborů zakončených maturitou (obory M), přes praktičtěji zaměřené čtyřleté obory s menším podílem teoretické výuky zakončené maturitní zkouškou (obory L) až po tříleté učební obory (obory H). Pro všechny obory disponuje škola kvalitními pedagogy i mistry odborného výcviku a svoji vzdělávací nabídkou dovoluje každému uchazeči o studium zvolit si elektrotechnický obor s vhodným rozsahem teoretické a praktické složky vzdělání.

Další školní videa na kanálu Youtube 

nahoru

Učebny

Učebny Do Nového 1131

Učebna audio-video, kinosál a výpočetní technika:

Laboratoř elektrotechnických měření, silnoproudá laboratoř a odborná učebna:

nahoru

Proč studovat u nás

 • Budoucnost
  Absolventi se velmi dobře uplatňují v praxi a úspěšně studují na VŠ.
 • Kvalita
  Výuku zajišťují fundovaní učitelé s bohatou odbornou praxí.
  Škola patří k nejlépe technicky vybaveným školám v Pradubickém kraji.
 • Stabilita
  Škola je ekonomicky stabilní a všechny obory mají pevnou pozici.
 • Zázemí
  Pro žáky z širšího okolí škola nabízí ubytování na internátě.
 • Úspěšnost
  Žáci získávají ocenění v technických, sportovních i jiných soutěžích.
 • Cestování
  Organizujeme poznávací zájezdy do zahraničí, lyžařské i sportovní kurzy.
 • Praxe
  Součástí studia jsou exkurze, praktická výuka a praxe ve firmách.
  V rámci programu Erasmus+ pořádáme zahraniční odborné praxe.
 • Projekty
  Škola se zapojuje do mnoha krajských i evropských projektů.
 • Zájmové kroužky
  Ve škole pracuje řada zájmových kroužků, v nichž si žáci rozšíří své vědomosti nebo získají zkušenosti z jiných oborů.
 • Škola nabízí také sportovní i kulturní vyžití.
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
nahoru