Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitel školy a zástupci ředitele

Vedení školy

Poradenské centrum

Výchovní poradci a metodici

Poradenské centrum

Učitelé

Interní i externí učitelé

Učitelé

THP

Technicko-hospodářský úsek

THP

Vedení školy

Pracovníci poradenského centra školy

Ke stažení: Poradenské, metodické a informační činnosti pracovníků

Mgr. Lea Bednaříková

VP pro obor M (1.-2. roč.)
 

Kontaktovat

PhDr. Jaroslava Forejtová

VP pro žáky s SPU pro obor M
 

Kontaktovat

Mgr. Vladimíra Hanáková

VP pro obory L a H,
VP pro žáky s SPU pro obory L a H

Kontaktovat

Mgr. Anna Hebek-Slobodzian

školní konzultantka (pracovnice Pardubické nemocnice)

Kontaktovat

Mgr. Petr Mikuláš

MP pro obory M, L a H

Kontaktovat

PaedDr. Danuše Poláčková

VP pro obor M (3.-4. roč.), koordinátor poradenského centra školy, kariérový poradce školy

Kontaktovat

Ing. Jiří Rudolf

Spolupráce s MP (obor L a H)

Kontaktovat

Kontakty

Technicko-hospodářský úsek

Bc. Blanka Horáková
Bc. Blanka Horáková

Vedoucí ekonomického úseku

Dana Houfová

Mzdová účetní

Václav Hybler

Údržbář

Markéta Chvojková

asistentka ředitele, VOŠ

 Helena Kosová
Helena Kosová

Hospodářka

 Jaroslav Novák
Jaroslav Novák

Vedoucí technického úseku

Ing. Dana Přívratská
Ing. Dana Přívratská

Administrativní pracovnice

Ing. Jitka Šourková

asistentka ředitele

 Petr Topič
Petr Topič

Údržbář