Projekty, kurzy a zájezdy

Příležitost zapojit se do různých evropských projektů dává žákům možnost vycestovat do zahraničí, poznat různé kultury, památky i přírodu cizích zemí, prohloubit si své jazykové dovednosti a získat nové odborné zkušenosti a osvědčení dokládající zahraniční praxi. Tyto zahraniční pobyty jsou vyvrcholením a zaslouženou odměnou pro aktivní a úspěšné žáky školy, kteří se účastnili různých soutěží, navštěvovali kroužky a zvyšovali si svou kvalifikaci. Cílem zájezdů, adaptačních kurzů v prvním ročníku a sportovních kurzů v dalších ročnících, zaměřených na turistiku a posílení kondice žáků a učitelů, je také stmelení třídních kolektivů. Bližší informace a fotografie jsou vloženy níže.

Projekt Erasmus+ CIT - zahraniční praxe žáků

Community of Information Technology

Projekt CIT dává žákům SPŠE příležitost vycestovat do zahraničí a využít poznatky a dovednosti získané studiem při práci v zahraničních firmách pod vedením zkušených odborníků.

Náklady na dopravu a pobyt účastníků jsou hrazeny z grantu EU v rámci Evropských vzdělávacích programů, žáci si hradí pouze cestovní pojištění.

Při výběru účastníků se zohledňují aktivity žáků a úspěchy v soutěžích

Pro žáky oboru IT pořádáme čtrnáctidenní zahraniční stáže dvakrát ročně, na jaře (duben/květen/červen) a na podzim (září/říjen).

 • Na jarní termín se mohou přihlásit žáci 3. ročníku v listopadu a v prosinci – přihláška a pokyny.
 • Na podzimní termín se mohou přihlásit žáci 2. a 3. ročníku do konce března – přihláška a pokyny.
 • Další informace poskytne vedoucí projektu: RNDr. Jana Reslová

Součástí přihlášky je odevzdání životopisu ve formě Europassu CV s vloženými grafickými návrhy. Pokyny k vyplnění a zadání grafických prací je uvedeno v přihlášce.

Žáci, kteří se již stáže účastnili, se podruhé účastnit nemohou. Žáci, kteří se přihlásili na předchozí stáž, ale nebyli vybráni, se mohou přihlásit znovu.

Přihlášení žáci budou e-mailem pozváni k výběrovým testům z tvorby webu, kde vytvoří layout stránky v html a css a z vektorové a bitmapové grafiky, kde vytvoří návrh loga, pozvánku, apod. Dále absolvují pohovor v anglickém jazyce pro zjištění komunikačních schopností. Při výběru účastníků se bude velkou měrou přihlížet k aktivitě žáků, k jejich účasti v soutěžích, kroužcích, k doporučení vyučujících, apod. Chceme, aby zahraniční pobyt byl odměnou pro dobré žáky školy.

Cílové země a místa jsou různá, již jsme byli na Sicílii, ve Španělsku, v Portugalsku a na Madeiře.

Zaměření a náplň těchto stáží zůstává stejná. Žáci stráví 10 pracovních dní v menší firmě zaměřené na informační technologie, grafiku či webdesign. Vytvářejí různé grafické návrhy dle konkrétních zakázek hostitelských firem, např. navrhují loga, vizitky, plakáty, bannery, upravují různé tiskoviny, brožury, letáky, doplňují či vytvářejí webové stránky a jejich design, spravují sociální sítě - ukázky grafických prací žáků:

Vybranní účastníci jsou před odjezdem na stáž připravováni v kurzech bitmapové a vektorové grafiky, kde si rozšíří své dovednosti v Adobe Photoshopu a Adobe Illustratoru.

Volný čas využíváme k poznávání kulturních a přírodních památek, o víkendech pořádáme výlety do zajímavých míst v okolí.

Na Sicílii jsme navštívili starobylá města i sopečné ostrovy - článek o Sicílii:

Ve Španělsku jsme viděli Valencijské tradiční slavnosti i moderní město umění a věd - článek o stáži ve Valencii:

V Portugalsku jsme podnikali výlety autobusem, pěšky, lodí i džípem - článek o stáži v Portugalsku:

Na Madeiře, ostrově věčného jara, jsme zažili květinové slavnosti a turistiku podél levád - článek o stáži na Madeiře:

Ve španělské Granadě nás ohromil maurský palác Alhambra i křesťanská katedrála - článek o stáži v Granadě:

Madeira nás přivítala již podruhé, přesto bylo stále co objevovat - článek o stáži na Madeiře::

Realizujeme další projekt 2018/19: září 2018 - Španělsko a červen 2019 - Irsko

Stanovenými kritérii výběru účastníků, jejichž součástí jsou nejen odborné a jazykové dovednosti, ale i osobní kvality, účast na školních a mimoškolních akcích, soutěžích, apod., žáky motivujeme k aktivitě a sebevzdělávání již před vlastní stáží a prostřednictvím přípravných kurzů jim dáváme možnost získat vědomosti a dovednosti nad rámec školní výuky.

Zkušenosti získané pobytem a prací v cizí zemi přispívají k posílení sebedůvěry a samostatnosti, zlepšení jazykových dovedností a schopnosti komunikace při týmové spolupráci.

Jelikož jsou do projektu účastníci vybíráni mimo jiné na základě grafických testů a hodnocení dosavadní práce v oblasti počítačové grafiky a webdesignu, profilují se ve škole kolektivy žáků, jejichž schopnosti můžeme po absolvování zahraničních stáží dále rozvíjet a využívat.

Tvorba propagačních materiálů pro firmy v zahraničí iniciovala vytvoření graficky kvalitních a nápaditých informačních bannerů a tiskovin pro naši školu. Rozvíjejí se i možnosti zprostředkování zakázek pro regionální firmy a organizace:

Organizaci projektu a odbornou pomoc žákům během pobyt zajišťuje RNDr. Jana Reslová, jazykovou pomoc při jednání se zahraničními partnery a při uvedení žáků do firem zajišťuje Mgr. Andrea Pospíšilová.

nahoru

Erasmus+ KA2 - 3D techniky

Cílem projektu je zkvalitnění a inovace odborné i jazykové přípravy žáků. Významná bude popularizace technického vzdělávání a činnosti školy.

 • Účastníci se naučí sestavit 3D tiskárnu, získají znalosti základů 3D modelování. V průběhu projektu vymodelují a sestaví nejméně 3 školní pomůcky.
 • V průběhu trvání projektu se uskuteční týdenní studijní pobyty v partnerských technických školách – ve švédském Vaggerydu, slovenském Prešově, francouzském Grenoblu a na závěr přijedou všechny týmy do Pardubic. Kromě učení a tvorby modelů se žáci i učitelé seznámí s činností škol i kulturními památkami v místě působnosti školy. Součástí programu je i lekce, během které se naučí nejdůležitější výrazy v jazyce hostitelů.
 • Vytvořené pomůcky budou s informačním textem uveřejněny na společném webu partnerů a tím zpřístupněny široké veřejnosti.
 • O každém pobytu bude utvořeno video zachycující zajímavé poznatky tak, aby se s nimi mohl seznámit každý zájemce.
 • V plánu je i tvorba instruktážního videa o sestavování 3D tiskárny a e-learningového programu pro vyučování 3DT.
 • Popis projektu - pdf

Další informace o projektu: Mgr. Jana Binarová

nahoru

Erasmus+ KA2 - Školní TV zprávy

Podstatnou část projektu tvoří pracovně-studijní pobyty v pěti partnerských školách, které umožní vzájemnou výměnu zkušeností z využívání moderních metod odborné přípravy formou spolupráce žáků ve smíšených mezinárodních týmech a metodických seminářů učitelů.

 • Cílem projektu je naučit účastníky vytvářet kvalitní videa se zvukovým záznamem včetně rozhovorů, animací a dalších technik. Účastníci vytvoří 3 vydání zpráv, která budou seznamovat s akcemi školy, s vyučováním jednotlivých předmětů. Každé vydání bude obsahovat „okénko“ jednoho z partnerů, seznamující s jeho školou.
 • Studijní pobyty se uskuteční v technických školách v rumunském Bacau, v maďarském Ceglodě a závěrečné setkání je plánováno do Pardubic. Účastníci každého setkání budou absolvovat poznávací zájezd v okolí navštívené školy, seznámí se metodami odborné přípravy a v následujících dnech vytvoří v mezinárodních týmech video o získaných poznatcích. I oni budou absolvovat výuku jazyka navštívené země.
 • Součástí projektu je i natočení instruktážního videa o tvorbě/funkci digitální nebo robotické školní pomůcky a e-learningového programu pro vyučování tvorby videa.

Další informace o projektu: Mgr. Jana Binarová

nahoru

Jazykové a poznávací zájezdy do Anglie

Žáci mají možnost seznámit se s významnými památkami Anglie a zlepšit si jazykové dovednosti.

 • vedoucí zájezdu: učitelé anglického jazyka
nahoru

Adventní zájezdy do Německa

Pravidelné prosincové zájezdy žáků do jednoho z německých měst jsou na naší škole již tradicí. Žáci si prohlédnou historickou část města a navštíví adventní trhy, kde mohou nakoupit vánoční dárky.

 • vedoucí zájezdu: učitelé německého jazyka
nahoru

Adaptační kurzy 1. ročníků všech oborů

Kurzy se konají na Seči v průběhu září. Jejich cílem je bližší seznámení žáků jednotlivých tříd mezi sebou a také se svými třídními učiteli v neformálním prostředí. Dalším cílem je poznat se navzájem v různých situacích, navozených vhodnou hrou.

Součástí programu je informování žáků o poradenském pracovišti školy, které zahrnuje výchovné poradce, školního metodika prevence a školní psycholožku. Žáci jsou informováni o jejich kompetencích a s výchovnými poradci a školním metodikem prevence se setkají osobně. Nechybí ani setkání s ředitelem školy Ing. Ladislavem Štěpánkem.

Většina z třídních učitelů používá na úvod připravené seznamovací hry. Následují týmové hry, které třídnímu učiteli poslouží k poznání kolektivu třídy při řešení problému, dále hry na rozvoj komunikace a hry na rozvoj důvěry.

Nedílnou součástí adaptačního kurzu je také sportovní zápolení mezi jednotlivými třídami ve sportovním pětiboji. Do soubojů ve fotbale, nohejbale, stolním tenise, šachách a orientačním běhu se většinou zapojí všichni žáci.

 • vedoucí kurzu: Mgr. Petr Mikuláš
nahoru

Lyžařské kurzy

Jeden lyžařský kurz probíhá v Peci pod Sněžkou, ubytování zajišťuje Lesní bouda. Na tomto kurzu se žáci naučí a procvičí si techniku sjezdového lyžování, techniku snowboardingu a techniku běhu na lyžích. Součástí nácviku je také turistika na lyžích s půldenními a celodenními výlety. Žáci se seznámí se způsobem chování v horském prostředí a při krizových situacích.

Další dva lyžařské kurzy se konají v Rakousku. První z nich se koná v Brambergu am Wildkogel v Rakousku a druhý v Sollu. Náplní kurzů je zdokonalování techniky sjezdového lyžování nebo snowboardingu ve Ski Areně Wildkogel (55 km sjezdových tratí), v Kitzbuehel Areně (170 km sjezdových tratí) a v Zillertal aréně (139 km sjezdových tratí). V odpočinkovém dni je na programu návštěva aquaparku a nejdelší sáňkařské dráhy na světě (14 km).

 • vedoucí kurzu: Mgr. Petr Mikuláš
nahoru

Sportovní kurz pro žáky 3. ročníků oboru M

Kurz se koná na jaře v areálu Junior centra v Seči. Program je zaměřen na outdoorové aktivity. Začíná se cyklistickým přesunem žáků z Pardubic do Seče. Další program sportovního kurzu zahrnuje jízdu na lodích, jízdu na koních na ranči v Kovářově, topografii, orientační běh, triatlon, branný závod, skalní lezení a slaňování, návštěvu lanového parku na Podhůře, turistiku a tradiční i netradiční sportovní hry (softbal, interkros, fotbal, nohejbal, basketbal, volejbal, stolní tenis).

 • vedoucí kurzu: Mgr. Petr Mikuláš
nahoru

Sportovně turistický kurz pro žáky 3. ročníků oborů L a 1. ročníků nástavbového oboru H

Kurz se koná v červnu ve školním středisku na Benecku. Každý den vyjíždí skupina cyklistů a vyráží skupina pěších turistů poznávat krásy Krkonoš. Nejvyšším vrcholem je Vrbatova bouda, ale pro vyvolené cyklisty bývá vrcholným zážitkem i zpáteční cesta z Benecka do Pardubic. Přes sto kilometrů někteří ujedou na kole poprvé v životě.

 • vedoucí kurzu: Mgr. Aleš Kubelka a Ing. Petr Hrnčíř
nahoru