Nabídka pro firmy

Pomáháme handicapovaným

Rehabilitační pomůcky a hry pro děti

Léčebna Hamzová

Grafické návrhy a weby

Žáci tvoří plakáty a weby pro firmy

Grafické návrhy

Přednášky a prezentace

Zveme firmy na přednášky pro žáky

Přednáškový den

Léčebna Hamzová

Zábavná rehabilitace postižených dětí

Na podzim roku 2013 jsme na naší škole vymysleli nápad jak pomoct postiženým dětem. Napadlo nás, jak z rehabilitace udělat zábavnou hru pro malé pacienty. Sestavili a naprogramovali jsme prototyp zařízení a na začátku roku 2014 jsme oslovili Hamzovu léčebnu pro děti a dospělé v Košumberku. Spolupráce se rozběhla a k dnešnímu dni se můžeme pochlubit klinickou studií, která prokázala, že naše zařízení opravdu pomáhá. V Hamzově léčebně jsou již tři pracoviště pro dospělé a děti a stále vymýšlíme další vylepšení a nové pomůcky.

Máte nápad, který by pomohl ostatním lidem?

Přihlašte se do soutěže Pojďme si pomáhat

Naše škola ve spolupráci s Hamzovou léčebnou a dalšími partnery vyhlašuje od roku 2016 mezinárodní soutěž pro žáky středních škol. Přihlásit se mohou jednotlivci nebo týmy až tří žáků z libovolné střední školy.

Jaké jsou výhody naší rehabilitace?

Výhodou této formy rehabilitace je možnost do určité míry rehabilitovat v domácím prostředí a zároveň schopnost konzultovat výsledky a pokroky jednotlivých cvičení s ošetřujícím lékařem. Jediné, co potřebujete, je počítač a zařízení Microsoft Kinect, které v současné době stojí okolo 5 000,-.

Tato metoda snímání a vizualizace pohybu se stává stále oblíbenější díky své relativně nízké ceně oproti mechanickým přístrojům, které snímají jen jednu končetinu (s vyšší přesností), ale jsou řádově o stovky tisíc korun dražší.

Klinická studie

Od 15. 11. 2014 do 28. 2. 2015 probíhala klinická studie zkoumající vhodnost použití našeho zařízení při rehabilitaci. Tato studie potvrdila přínos a vhodnost použítí pro pacienty s poruchami CNS.

Plány do budoucna?

V poslední době se ze strany rodin postižených dětí zvýšila poptávka na mobilní aplikace, díky nimž by mohli jednoduše komunikovat s ošetřujícím lékařem a konzultovat další postup ohledně rehabilitace. Proto jsme se rozhodli rozšířit možnosti našich programů i na mobilní platformy: Microsoft Windows (WindowsPhone), Linux (Google Android), Apple (iOS).

Více informací o realizovaných projektech

Stále něco vymýšlíme, ale nejdůležitější je pro nás to, aby naše nápady pomáhaly těm, kteří to nejvíce potřebují.

Vedoucí programu pomoci postiženým dětem: Ing. Pavel Čáp

nahoru

Grafické návrhy

Přemýšlíte o změně webových stránek? Potřebujete nové logo? Chystáte akci a nemáte plakát?

Říká se, že šaty dělají člověka, to samé platí o grafické prezentaci firem, spolků, institucí a podobně. Dnes je taková prezentace důležitější než kdy jindy, díky tomu, že můžete oslovit zájemce ze všech koutů světa, snadno a rychle díky internetu. Považujeme toto téma za velmi důležité, proto všechny studenty našich IT oborů učíme pracovat v moderních grafických nástrojích, ukazujeme jim nejnovější trendy nejen v oblasti webdesignu, tvorby loga, úpravě fotografií, ale i vlastní grafiky.

Hledat nápady a inspiraci na témata grafických prací není však vždy jednoduché, proto jsme začali spolupracovat s firmami, které našim žákům připraví zadání. Ti ho během hodin grafické tvorby nebo ve volném čase vypracují a výsledné práce se pošlou na posouzení zadavateli. Zadávající má tak možnost vidět několik variant, pokaždé vytvořené s unikátním grafickým dotekem každého studenta.

Takováto praxe se nám zatím velmi osvědčila a byla přínosem, jak pro naše žáky, kteří mají možnost vyzkoušet si co všechno takový návrh obnáší, tak pro spolupracující firmy. Takovouto inspiraci hledáme neustále, pokud rádi podporujete mladé nadějné mozky, kontaktujte nás s vašim grafickým přáním.

Ukázky realizovaných žákovských prací

Jaké grafické návrhy umíme:

  • loga
  • webové stránky
  • plakáty
  • pozvánky
  • letáčky
  • potisky
  • ikony
  • a další

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktuje RNDr. Janu Reslovou

nahoru

Přednáškový den

Nabízíte zajímavé projekty talentovaným žákům?
Hledáte potenciální zaměstnance či perspektivní osobnosti v řadách studentů?
Domluvte si s námi možnosti prezentace Vaší firmy či organizace na našem tradičním dni přednášek nebo na jiné akci.

Každým rokem se na naší škole koncem listopadu či začátkem prosince koná přednáškový den. Pro všechny žáky průmyslové školy bude připraveno dopoledne plné zajímavých informací, debat a prezentací.

Mnozí přednášející chodí na tyto akce pravidelně. Jsou to pracovníci organizací jako je Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Krajská knihovna Pardubice, Česká obchodní inspekce Hradec Králové, Hasičský záchranný sbor Pardubice, Krizové intervenční centrum, Exekutorský úřad JUDr. Navrátila, Policie České republiky, Městská policie Pardubice, Červený kříž Pardubice, Transparency International, 43. výsadkový prapor Chrudim, Záchranná služba Pardubice, Komerční banka Pardubice, BESIP, Odbor sociálních věcí Magistrát Pardubice, Euroskop Pardubice, Krajské velitelství AČR, Občanská poradna Pardubice. Mezi žáky tradičně přicházejí také zástupci všech fakult Univerzity Pardubice, ale také odborníci z Fakulty fyzikálně inženýrské ČVUT a z Fakulty přírodovědecké UP Olomouc. Žáci se pravidelně těší i na zástupce firem, jako je ERA Pardubice, Panasonic, Foxconn a další. Přicházejí také bývalí žáci, aby seznámili své mladší následovníky se svými zkušenostmi z fakult a firem.

A o čem se hovoří? O životě kolem nás, naší odbornosti, o migraci, násilí, prevenci, první pomoci, rodině, zadlužení, Evropské unii, o fyzice, radonu, elektrotechnice, telekomunikaci i IT, o mobilních aplikacích, bezpečnosti na internetu a kyberšikaně, nových designových trendech, o moderních technologiích...

Možná, že pro nás máte také své téma. Přijďte tedy mezi nás. Potřebujeme být připraveni a nemáme takové zkušenosti z praxe. Jsme Vašimi potenciálními kolegy, následovníky. Proto se obracíme na firmy, úřady a instituce se vzkazem: rádi Vás u nás uvidíme.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktuje Mgr. Zdenu Sobolovou

nahoru