Maturitní zkouška

Termíny podání přihlášek k MZ a konání didaktických testů, písemných prací i ústních zkoušek najdete v plánu akcí pro 4. ročníky - harmonogram  

Přesný den konání ústní maturitní zkoušky konkrétního žáka najdete dole v rozpisu (jakmile bude vytvořen) mezi dokumenty  

Skladba maturitní zkoušky

Maturitní předměty pro jednotlivé obory

Maturitní předměty

Maturitní projekty oborů M

Ukázky projektů, prezentace, obhajoba

Maturitní projekty

Soubory ke stažení

Maturitní témata, pomůcky, rozpis žáků

Dokumenty

Maturitní předměty

Maturitní zkouška se skládá ze společné části (určené ministerstvem školství jednotně pro všechny střední školy) a profilové části (určené školou).

Společná část MZ

Žáci maturují ze 2 povinných předmětů, k tomu si případně mohou přidat zkoušku z 1 až 2 nepovinných předmětů.

 • Povinné předměty
  1. český jazyk a literatura:
   • didaktický test
   • písemná práce
   • ústní zkouška (v souborech ke stažení je k dispozici seznam literatury (tzv. kánon), ze kterého si žáci vybírají 20 titulů)
  2. cizí jazyk nebo matematika (žáci si předmět zvolí v přihlášce k MZ)
   cizí jazyk:
   • didaktický test
   • písemná práce
   • ústní zkouška
   matematika:
   • písemná práce
 • Nepovinné předměty - cizí jazyk nebo matematika (jeden z předmětů si žák může zvolit jako povinný a druhý nepovinný, nebo si může zvolit jiný jazyk)

Více informací ke společné části včetně vzorových úloh najdete na stránkách maturita.cermat.cz  

Zadání a vzory řešení testů minulého ročníku najdete na stránkách statnimaturita-cestina.cz, statnimaturita-anglictina.czstatnimaturita-matika.cz.

Profilová část MZ

Předměty profilové části určuje škola pro jednotlivé studijní obory. Maturitní předmět může být tvořen jedním předmětem nebo je složen ze dvou příbuzných studijních předmětů. Maturitní projekt (obory M) představuje celoroční práci žáka na vlastní nebo zadané téma. Žák vytvoří elektrotechnický výrobek či webovou aplikaci, program nebo grafický návrh. Při ústní MZ žák předvede prezentaci svého projektu a obhajobu svých závěrů uvedených v dokumentaci. Při praktické zkoušce (obory H) žáci vyrábějí například stabilizovaný zdroj, časový spínač nebo provádějí elektrická silnoproudá zapojení, měří elektrické veličiny a výsledky zpracovávají tabelárně a graficky.

Obsah maturitních předmětů je popsán v pdf souboru maturitní okruhy  

Další informace najdete dole na stránce v dokumentech  

Obor: 26-41-M/01 - Elektrotechnika

Zaměření: Komunikační systémy
 1. Komunikační technika
  • Komunikační technika
 2. Radioelektronická zařízení
  • Radioelektronická zařízení
  • Elektronika
 3. Maturitní projekt
  • Elektrotechnický výrobek

Obor: 18-20-M/01 Informační technika

Zaměření: Programování a hardware
 1. Hardware
  • Hardware
  • Počítačové sítě 3.r.
 2. Webové aplikace
  • Webové aplikace
  • Databáze
 3. Maturitní projekt
  • Webová aplikace nebo program

Obor: 26–41–L/01 Mechanik elektrotechnik

Zaměření: Mechanik elektrotechnik
 1. Elektronika
  • Elektronika
 2. Elektronická zařízení
  • Elektronická zařízení
 3. Praktická zkouška
  • Odborný výcvik

Obor: 26-41-M/01 - Elektrotechnika

Zaměření: Řídicí systémy
 1. Automatizace
  • Automatizace
  • Automatizační cvičení
 2. Elektronické počítače
  • Elektronické počítače
 3. Maturitní projekt
  • Elektrotechnický výrobek nebo program

Obor: 18-20-M/01 Informační technika

Zaměření: Grafika a webdesign
 1. Informatika
  • Informatika
  • Multimédia
 2. Webdesign
  • Webdesign
 3. Maturitní projekt
  • Grafický návrh nebo webové stránky

Obor: 26–41–L/52 Provozní elektrotechnika

Zaměření: Provozní elektrotechnika
 1. Elektronika
  • Elektronika
  • Elektrotechnická zařízení
 2. Elektrotechnika
  • Elektrotechnika
  • Automatizace
 3. Praktická zkouška

Obor: 26-45-M/01 Telekomunikace

 1. Telekomunikace
  • Telekomunikace
 2. Tvorba mobilních aplikací
  • Tvorba mobilních aplikací

  nebo

  Programovatelné embedded systémy
  • Programovatelné embedded systémy

Obor: 26-41-M/01 Průmyslová automatizace

Připravuje se
nahoru

Maturitní projekty

Žáci oborů M pracují od začátku 4. ročníku v rámci předmětu praxe či v maturitním semináři na vlastním maturitním projektu. Téma projektu si volí sami na konci 3. ročníku nebo je jim přiděleno školní téma. Projektem může být elektrotechnický výrobek, webové stránky, program či grafický návrh (viz výše - profilová část maturitní zkoušky), lze se domluvit i na jiném, specifickém tématu. Na začátku 4. ročníku (do poloviny září) žáci upřesňují a konkretizují zadání a plánované výsledky projektu. Zadání je pak předloženo řediteli školy ke schválení. Na projektu žáci pracují samostatně, své plány a výsledky předkládají vedoucímu projektu a konzultantovi k diskusi a k průběžnému hodnocení. Součástí maturitní práce je i dokumentace projektu. V souborech ke stažení jsou k dispozici pravidla jak psát dokumentaci - formální stránka dokumentace a vzor dokumentace s vytvořenou šablonou stylů.

Termín odevzdání maturitního projektu najdete v plánu akcí pro 4. ročníky - harmonogram  

Obecné požadavky na maturitní projekty

Elektrotechnický výrobek
Připravuje se
Webová aplikace

MP musí zahrnovat:

 1. analýzu obdobných stránek,
 2. responzivní frontend,
 3. backend zajišťující vkládání, editaci i mazání veškerých dat a obrázků či jiných souborů,
 4. relační databázi více tabulek,
 5. vícestupňovou administraci všech hlavních bodů webu,
 6. použití html, css, javascript, php a sql, případně dalších
Program

MP může být program typu:

 • komunikace serveru s klientem
 • informační databázový systém
 • počítačová hra
 • mobilní aplikace
 • grafický editor
 • apod.
Grafický návrh

MP může být například:

 • firemní identita - logomanuál, tiskoviny a firemní web
 • reklamní kampaň - fotografie služby nebo produktu, plakáty, video, reklamní bannery na web a propagační materiály na sociální sítě
 • výukový tutoriál - učebnice nebo video
 • 3D modelování
 • animované video

Ukázky maturitních projektů

Upozornění: ukázky webových aplikací jsou bez možnosti vstupu do administrace a jejich funkce jsou oproti maturitnímu projektu značně omezeny.

Ukázku plně funkční webové aplikace včetně administrace databáze připravujeme.

CORNmovie
CORNmovie

Filmová databáze

Zobrazení filmových trailerů, různé možnosti řazení a filtrování včetně hodnocení filmu z ČSFD. Registrovaný uživatel může hodnotit filmy a psát komentáře či ohlásit chybu. Veškerou správu filmů a jejich komentářů provádí administrátor.

Raw Photos to Edit
Raw Photos to Edit

Databáze fotografií a tutoriály

Galerie členěná dle kategorií, vyhledávání fotografií podle různých parametrů. Tutoriály úprav raw fotografií.

Další ukázky maturitních projektů  

nahoru