Certifikáty a kvalifikace

Informační technologie

Kurzy ECDL

Hardware a sítě

CISCO Academy

Elektrotechnika

Vyhláška 50/78 Sb.

Kurzy ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

nahoru

CISCO Networking Academy

Od června 2002 pracuje na naší škole lokální akademie Cisco v rámci programu Cisco Networking Academy (CNA) s vazbou na Univerzitu Pardubice, kde byla zřízena regionální akademie tohoto programu.

Cílem je vyškolení odborníků pro práci na síti a jejich následná certifikace.

V novém školním roce budou postupně otvírány jednotlivé kurzy síťové akademie s ohledem na náplň výuky v jednotlivých předmětech. V současnosti jsou využívány kurzy síťové akademie jak ve výuce předmětu Počítačové sítě, tak v rámci kroužků.

 • Přínos pro školu:
  • Standardizace výuky.
  • Možnost využití výukových materiálů ve výuce.
  • Spolupráce s dalšími středními a vysokými školami, které jsou do programu zapojeny.
  • Dostupnost nejnovějších informací z oboru.
  • Dostupnost nejnovějších technologií.
  • Vyškolené lektory v dané oblasti a jejich další odborný růst.
 • Přínos pro studenty:
  • Seznámení se s e-learningovým prostředím.
  • Výukové materiály jsou dostupné prostřednictvím Internetu odkudkoliv a kdykoliv.
  • Získání teoretických a praktických znalostí nad rámec běžné výuky.
  • Možnost získání certifikátů prokazujících znalosti v dané oblasti (zdarma).
  • Zlepšení technické angličtiny a osvojení si technických termínů.
 • Přínos pro absolventy kurzu:
  • Možnost prokázání další odborné kvalifikace mezinárodním certifikátem.
  • Lepší uplatnění na trhu práce.
  • Možnost navázat na získané znalosti při studiu na vysoké škole (vyšší úrovně).

Cisco Academy ve školním roce 2016-17:

Kurz Get Connected poskytuje úvod do digitálního světa včetně sítí jako základ pro spojení lidi a věcí. Kurikulum pomáhá studentům pochopit, jak používat počítače a jak se připojit k Internetu. Kurz Get Connected rovněž zkoumá lidskou síť a seznamuje studenty se světem sociálních médií.

Na konci kurzu jsou studenti schopni:

 • Pochopit základy počítačů a komunikace s využitím elektronických a sociálních médií.
 • Správovat soubory a dokumenty v počítači se systémem Windows.
 • Používat internetové vyhledávače a e-mailovou poštu.

Kurz obsahuje 5 modulů. Každý modul je zakončen testem. Celý kurz je zakončen finálním testem a zhodnocením (evaluací) kurzu. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát.

Kurz úspěšně ukončili žáci tříd 3.D., 3.G. a 3.F. Nejúspěšnějším byl Patrik Pálka.

nahoru

Vyhláška 50/78 Sb.

Pořádáme školení a kurzy o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti v oboru elektrotechniky a podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

nahoru

Český jazyk pro cizince

Příprava studentů 4. ročníků SŠ na písemnou maturitní zkoušku – slohovou práci a didaktický test, osvojení stylistických dovedností, procvičování české gramatiky.

nahoru