Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Nejbližší akce pro uchazeče SŠ

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k trvající nepříznivé situaci související s covid-19, informoval 10.3.2021 ministr školství o posunutí řádného termínu jednotné přijímací zkoušky (JPZ). 

Aktuální situace k 9.4.2021

Na základě mimořádného opatření MZČR (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), je možné absolvovat přijímací zkoušku pouze tehdy, pokud žák doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

(prováděcí dokumenty ke stažení níže)

Aktuální situace k 30.3.2021

Do e-mailů uvedených na přihláškách jsme zaslali pozvánku na přijímací zkoušku (v některých případech se nepodařilo zprávu doručit, to může být způsobeno např. překlepem nebo neexistujícím e-mailem).

Během tohoto týdne budeme všem uchazečům rozesílat pozvánky a další instrukce poštou. V případě, že do 23. dubna neobdržíte dopis, kontaktujte nás.

Aktuální situace k 11.3.2021

Předali jsme informace o přihlášených uchazečích CERMATU. Tam dojde ke zpracování informací, jakmile bude vše hotové, zašleme vám na e-mail a uvedené adresy pozvánky k přijímací zkoušce a další informace.

 Nový termín řádného termínu JPZ

1. řádný termín - 3. květen 2021

2. řádný termín - 4. květen 2021

1. náhradní termín - 2. červen 2021

2. náhradní termín - 3. červen 2021

 

V případě jakýchkoliv dotazů pište na vecek@spse.cz

 

nahoru