Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Nejbližší akce pro uchazeče VOŠ

Plánovaný DOD v termínu 14. dubna 2021 se na základě epidemiologických opatření ve školství a v souvislosti se zákazem vstupu třetích osob do školských zařízení ruší.

  1. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2021/2022

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2021/2022

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín prvního kola přijímacího řízení proběhne dne 7. června 2021, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 21. 5. 2021. V případě, že se uchazeč nebude moci dostavit k přijímacímu řízení v tomto termínu z důvodu konání maturitních zkoušek, popřípadě z jiných vážných důvodů, je na požádání možné se dostavit v náhradním termínu dne 11. 6. 2021.

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení, popřípadě doložit potvrzením ze SŠ absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení je nutné dodat do školy dodatečně.

Přihlášení uchazeči budou o termínu a přesném čase přijímacího řízení informování písemně.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat v závislosti na počtu přijatých uchazečů v 1. kole (možnost přijímání v dalších kolech je až do konce října 2021). Předpokládá se, že konání 2. kola proběhne dne 25. června 2021 (přihlášky do 16. 6. 2021) a konání 3. kola 27. srpna 2021 (přihlášky do 18. 8. 2021).  O případných dalších termínech do dalších kol přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy.

Další informace o přijímacím řízení a o studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

nahoru