Články

zpět novějšístarší

Přijímací zkoušky

čtvrtek 12. 4. 2018

Ve dnech 12. a 16. 4. 2018 proběhly na naší škole dva termíny 1. kola přijímacích zkoušek.

Testů z matematiky a českého jazyka se zúčastnilo dohromady 443 uchazečů o maturitní obory. Výsledky didaktických testů jednotné přijímací zkoušky budou školám k dispozici 27. dubna 2018. Následně do dvou pracovních dnů (tj. nejpozději 2. května 2018) zveřejní škola na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. Všichni zúčastnění prožili atmosféru zkoušek v lavicích střední školy a usilovali o co nejlepší výsledky.

Velmi si vážíme vašeho zájmu  o studium na SPŠE a VOŠ Pardubice a přejeme, ať se vám podaří dostat na vámi preferovaný studijní obor.

Mgr. Robert Venzara

foto Jan Hurda

17. 4. 2018   Mgr. Kateřina Jiroutová