Články

zpět novějšístarší

NOVÝ PROJEKT „3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN"

Projekt navazuje na předchozí „3D techniques“. Účastníci plánují vytvořit 3D pomůcky...

NOVÝ PROJEKT „3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN“ VE SPOLUPRÁCI SE STŘEDNÍ ŠKOLOU FENIX ZE ŠVÉDSKA A SPŠE Z PREŠOVA, FINANCOVÁNO ERASMEM KA229

SPŠE spolupracuje s uvedenými školami již řadu let. Protože tvorba projektů umožňuje výměnu zkušeností a přináší studentům i učitelům cenné znalosti, rozhodli se učitelé pokračovat ve vzájemných setkáních a požádali o grant na tvorbu nového projektu, který jim byl udělen.

Projekt navazuje na předchozí „3D techniques“. Účastníci plánují vytvořit 3D pomůcky pro hendikepované děti, který bude kromě 3D technik vyžadovat i znalosti z programování a mikroprocesorové techniky. Součástí projektu je tvorba videí o tvorbě pomůcek a poznatcích z navštívených škol.

Důležitá je i schopnost komunikace, tvorba prezentací a psaní textů v angličtině. Protože je zapojení do projektů profesně náročné, rozšiřují si účastníci znalosti i vlastním úsilím ve svém volném čase.

V průběhu dvouletého období se uskuteční 2 studijní pobyty (Learning/Teaching/Training Activities) v partnerských školách. Program každé aktivity je založený na tvorbě jedné z pomůcek, výměně zkušeností, poznávání činnosti škol, života a kultury navštívené země.

Na každý výjezd je plánováno 8 - 10 účastníků, kteří budou vybráni podle kvality splněného úkolu při tvorbě pomůcky, profesních znalostí, úrovně angličtiny a také spolehlivosti při plnění úkolů.

Výběr zájemců o zapojení do projektu budou zajišťovat odborní učitelé. Úroveň angličtiny bude posuzovat Jana Binarová.

Zájemci se mohou osobně hlásit u pana učitele Z. Cacha a M. Štveráka. Podrobnější informace dostanou u paní učitelky J. Binarové. Termín je do 7. prosince 2018.

Věříme, že se podaří sestavit odpovědný tým, který svoje dobré znalosti i dovednosti využije pro pomoc postiženým dětem.

Jana Binarová, koordinátor projektu

19. 11. 2018   Ing. Zdeněk Cach