Články

zpět novějšístarší

Návštěva výstavy malíře Františka Kupky

pondělí 15. 10. - úterý 20. 11. 2018

Naši žáci navštívili unikátní výstavu výjimečného českého malíře ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

Před 147 lety se v Opočně v rodině notářského úředníka Kupky narodil syn František. František od malička projevoval výtvarné nadání, takže po absolvování střední řemeslnické školy v Jaroměři absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění – věnoval se především kresbě a malbě. Po jejím absolutoriu odjel roku 1892 do Vídně. Na vídeňské Akademii zůstal až do roku 1895, kdy byl poslán jako stipendista do Paříže; cestu do Paříže záměrně volil oklikou přes severní Evropu, aby poznal co nejvíce zemí. Během studií na École des Beaux-Arts se živil malováním plakátů, vyučoval náboženství, a dokonce vystupoval jako spiritistické médium (mimo jiné proto, že Kupka byl příznivcem teosofie, východních filosofií a všeho, co souvisí s mystikou a s vnímáním a prožíváním hlubokých souvislostí a archetypů, které ovlivňují nejen život jedince, ale i vývoj celých kultur, národů a lidstva jako celku).

Malířské dílo Františka Kupky se vyvíjelo od prvopočátečního popisného realismu přes vlivy doznívajících výtvarných směrů (impresionismus, expresionismus, secese) až ke konečnému vyústění do abstrakce. Obraz Amorpha. Fugue à deux couleurs (ve sbírkách Národní galerie pod českým názvem Amorfa. Dvoubarevná fuga), byl první abstraktní obraz, který Kupka vystavil společně s obrazem Amorfa. Teplá chromatika na Podzimním salonu v Paříži roku 1912. Právě díky tomu je Kupka považován za světově prvního umělce, který vytvořil čistě abstraktní dílo – a tím založil nový moderní směr tzv. abstraktního umění.

Abstraktní tvorba Františka Kupky měla svůj specifický vývoj – šlo zde o zpracování tématu pohybu, teploty, mikrosvěta, makrosvěta, vertikálních a horizontálních kompozic, atd... Až do roku 1930 byly základem jeho nefigurativních obrazů realistické podklady, vrcholné období Kupkovy tvorby však představuje tzv. čistá abstrakce. Důležitou úlohu také sehrál Kupkův vztah k hudbě, vedoucí k rozvinutí dalšího výtvarného směru – orfismu (motivem je zde rytmus, melodie, barva tónu – vše, co souvisí s hudbou).

Od 7. 9. 2018 až do 20. 1. 2019 ve Valdštejnské jízdárně v Praze připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s francouzským Reunion de musées nationaux Grand Palais a Ateneum Art Museum v Helsinkách retrospektivní výstavu František Kupka 1871 – 1957. Informace k výstavě jsou dostupné zde: https://www.ngprague.cz/exposition-detail/frantisek-kupka-1871-1957/. Tuto unikátní výstavu od nás ze školy navštívily 15. října třídy 3.C a 3.F, 22. října třídy 3.A a 3.H a 20. listopadu třída 3.G.

Po našich zkušenostech můžeme směle prohlásit, že výstavu děl Františka Kupky by měl vidět každý, koho alespoň trochu zajímá česká výtvarná (a nejen výtvarná) kultura a její vliv na vývoj světového umění. Čas máte až do 20. ledna 2019! :)

Jaroslav Svoboda

21. 11. 2018   Mgr. Jaroslav Svoboda