Články

zpět novějšístarší

Setkání s krásou a s místem plným lidské tragédie

čtvrtek 2. 5. 2019

Ve čtvrtek 2. května absolvovala většina žáků 1. ročníků dějepisnou exkurzi do historického jádra Litoměřic a do Terezína.

Část studentů pod vedením Mgr. Hrona a Mgr. Novotné dorazila nejprve do Terezína a seznámila se s historií Velké a Malé pevnosti a s tragickými osudy

vězňů, kteří zde pobývali. Prohlídka objektu se sugestivním výkladem byla doplněna působivým dokumentárním filmem, konfrontujícím dobovou propagandu s realitou.

Poté následovala prohlídka historického jádra Litoměřic zaměřená hlavně na barokní památky, se zvláštním úkolem najít „gotické dvojče“ – nejstarší litoměřický měšťanský dům z počátku 15. století.

Druhá část žáků s Mgr. Albrechtovou a Mgr. Laubovou absolvovala program v opačném pořadí – nejprve se seznámila s historickou částí Litoměřic, a teprve poté s Malou pevností v Terezíně.

Exkurze se skvěle vydařila i díky nádhernému počasí – žáci se zážitkovou formou dozvěděli mnohé o dějinách od pozdního středověku do poloviny 20. století.

 

Mgr. Vladimír Hron

https://drive.google.com/file/d/1xE3Ce3g5B8h6mkOnFUBcXFUe-DWxMetK/view

6. 5. 2019   Mgr. Kateřina Jiroutová