Články

zpět novějšístarší

Projekt 3D pomůcky pro hendikepované děti

neděle 7. 4. 2019

PROJEKT 3D POMŮCKY PRO HENDIKEPOVANÉ DĚTI VE SPOLUPRÁCI ŠKOL ZE SLOVENSKA, ŠVÉDSKA, SPŠE PARDUBICE A HAMZOVOU LÉČEBNOU FINANCOVANÉ ERASMEM KA2+

PRVNÍ POMŮCKA VYROBENA VE ŠVÉDSKÉ PARTNERSKÉ ŠKOLE FENIX OCH KUNSKAPSCENTRUM - 1. – 5. 4. 2019

        Cílem projektu je ve spolupráci s partnery vymodelovat v 3D programu tři pomůcky a vytisknout jejich části na 3D tiskárně. Kompletace pomůcek se uskuteční během studijních aktivit postupně v každé partnerské škole.
        První Learning/Teaching/Training Activity se uskutečnila ve švédské partnerské škole Fenix och Kunskapscentrum. Účastníci aktivity společně pracovali v mezinárodních týmech. V programu 3D Solid Works modelovali první pomůcku – ručně ovládaný labyrint, který vytiskli na 3D tiskárně Průša I3. Naši školu zastupoval Ondřej Cach, Petr Netušil, Jan Lána, Patrik Novotný, Martin Stieber, Tomáš Voříšek.
        Důležitou součástí programu byly prezentace, které zajímavou formou seznamovaly účastníky s kulturou, způsobem života v partnerských zemích. Prezentace o České republice, Pardubicích a SPŠE úspěšně předvedli Martin Ladra, Jan Hendrych a Pavel Svačina. Videozáznam celého programu natočil a později zpracuje Dominik Ladra.
        Během hodiny švédštiny, kterou s humorem vyučovali švédští studenti, si ostatní žáci osvojovali základní slovní zásobu a slovní spojení. Jedním z výstupů projektu bude malý elektronický slovník s překlady slov partnerských zemí.
       Žáci si prohlédli kvalitní vybavení školy i moderní 3D tiskárny. S partnery z ostatních zemí si mohli povídat v hodině AJ, během pracovních i volnočasových aktivit. Působivá byla i prohlídka Jönköpingu, přilehlého jezera i okolní krásné přírody. Týmy si přátelsky zahrály švédskou hru kubb.
        Exkurze do velké firmy Kinnarps, vyrábějící elegantní nábytek exportovaný do mnoha zemí, byla nejen zajímavá, ale protože je výroba do značné míry automatizovaná, žáci poznávali využití jejich profese v praxi na vysoké úrovni. Firma dbá i o zdraví zaměstnanců – mohou navštěvovat firemní saunu, tělocvičnu a během povinných přestávek kompenzují negativní působení sedavého zaměstnání. Nejjemnější práce s jehlou musí být vykonávány ručně - například všití malého textilního kódu s detaily zakázky.
        Příkladné bylo i přijetí primátorem komunity (okrsku), který vysvětlil péči radních o obyvatele – podporují vznik nových firem, které zajišťují dostatek pracovních příležitostí, staví rodinné domy v souladu s životním prostředím, vybudovali 3 nové mateřské školky, zdravotní středisko, organizují dobrovolnou péči o seniory. Porodnost okrsku trvale stoupá, nemají problémy s kriminalitou.
        Studijní výjezd splnil úkoly projektu včetně prohloubení profesních, jazykových i kulturních znalostí účastníků. Druhá aktivita by se měla uskutečnit v partnerské SPSE v Prešově.
7. 4. 2019
Jana Binarová, koordinátorka projektu

4. 6. 2019   Ing. Zdeněk Cach