Články

zpět novějšístarší

Podzimní maturitní zkoušky 2019 – důležité termíny

pátek 14. 6. - sobota 31. 8. 2019

Maturitní zkouška MZ2019-podzim, důležité termíny

 

10. 6. 2019 Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS. Podmínkou zpřístupnění je vypořádání omluv a stavů studia z jarního období.

25. 6. 2019 Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy. Prázdnou přihlášku obdrží v kanceláři školy.

28. 6. 2019 do 12:00 hodin ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko

„Ukončit přihlašování“.

3. 7. 2019 Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

14. 6. 2019   Mgr. René Dus