Články

zpět novějšístarší

Maturita trochu jinak

středa 2. 10. 2019

Nejlepší středoškoláci z elektrotechnických oborů měli počátkem října příležitost strávit tři dny na tzv. „Distribuční maturitě".

        Ta se zaměřovala na zařízení vysokých a velmi vysokých napětí a uskutečnila se v centru ČEZ “Hučák” v Hradci Králové. Stáž se skládala z přednášek a besed, zaměřených na distribuci elektrické energie, a dále z exkurzí např. na dispečink Skupiny ČEZ, vysokonapěťovou rozvodnu, či specializované oddělení práce pod napětím. Za SPŠE a VOŠ Pardubice se této akce měli možnost zúčastnit 4 žáci koncových ročníků s elektrotechnickým zaměřením.

        Vysoce odbornou oblast představoval i úsek diagnostiky, kde byly účastníkům přiblíženy možnosti využití termovize v energetice, metody zjišťování stavu kabelů či praktické využití ochranných a pracovních pomůcek. Dále měli žáci možnost setkat se zaměstnanci ČEZ distribuční a pobesedovat s manažery z oblasti distribuce. Na závěr akce žáci vypracovali „Maturitní test“ s tematikou energetických zařízení.

Ing. Jiří Huráň

10. 10. 2019   Mgr. Kateřina Jiroutová