Články

zpět novějšístarší

Čtvrtstoletí celoživotního vzdělávání

sobota 12. 10. 2019

V sobotu 12. 10. 2019 byl na pracovištích odborného výcviku zahájen již 25. běh rekvalifikačního studia, určený pro zájemce o elektrotechniku a zkoušku z Vyhl.50/78 Sb.

Ke dvěma skupinám 2. ročníků přibylo 12 nových zájemců z řad laické veřejnosti. Současný počet zájemců svědčí o tom, že celoživotní vzdělávání a zvyšování kvalifikace formou postsekundárního vzdělávání se stává stále častějším trendem. Zájem o vzdělávání dospělých je především v oblasti elektrotechniky, neboť elektrotechnika je dnes nejen v domácnosti, ale všude, „kde je výroba“. Pro školu a vyučující samotné je vzdělávání dospělých ideální možností setkávat se s provozní realitou.

 

Ing. Jiří Huráň

Foto Jan Hurda

15. 10. 2019   Mgr. Kateřina Jiroutová