Články

zpět novějšístarší

ErasmusPRO CIT - Španělsko - Granada 2019

sobota 29. 6. - neděle 29. 9. 2019

O prázdninách se uskutečnila druhá dlouhodobá stáž našich čerstvých absolventů, tentokrát ve španělské Granadě.

Program ErasmusPRO umožňuje zorganizovat a zaplatit tříměsíční pobyt v zahraničí s odbornou stáží ve firmách dle studijního oboru.

Vzhledem k nástupu našich absolventů na vysoké školy pořádáme stáže ErasmusPRO od konce června do září. Dlouhodobé stáže jsou určeny pro účastníky dřívějších krátkodobých stáží Erasmus+ CIT.

Kromě aktuálních zakázek účastníci pro firmu navrhují logo a vytvářejí logomanuál a celkovou firemní identitu včetně návrhu webových stránek. Ukázku najdete dole v souborech ke stažení.

Co o stáži napsali účastníci?

V rámci tříměsíční stáže ve španělské Granadě ve společnosti E-sistemas jsem měl možnost nejen nabýt nových odborných zkušeností, ale také blíže poznat španělskou kulturu. Od takzvaných tapa, přes místní zvyky až po granadské památky.

Ubytováni jsme byli v moderním apartmánu NestFlats v pokoji s terasou a klimatizací kousek od centra města.

Tři měsíce jsou sice dlouhá doba, ale možná právě i proto každému doporučuji, aby této možnosti využil. Ať už si chce zlepšit cizí jazyk, získat odborné dovednosti, anebo si prostě jen rozšířit obzory.

Tímto děkuji za organizaci učitelce RNDr. Janě Reslové za organizaci, koordinátorkám ze zprostředkovatelské organizace Universal mobility a v neposlední řadě také zaměstnancům firmy E‑sistemas.

Jan Š.

 

Stáž mi přinesla spoustu nových zkušeností v oblasti hardware a grafické tvorby. Ve firmě jsme si mohli vyzkoušet i věci, které nebyly součástí našeho plánu. Našli jsme si nové přátele, se kterými plánujeme společné návštěvy ve Španělsku i v Česku. Vše proběhlo bez problémů a přesto je to velká zkušenost v oblasti samostatnosti, která se dále na vysoké škole bude určitě hodit - stáž bych všem doporučil.

Jiří Z.

Hodnocení účastníků CIT7 PRO firmou e-sistemas.net

As a temporary technical web assistant, both Jan and Jiří have proven to be trusted and conscientious members of the team, who have had exceptionally good results in the marketing department.

All of their work was done on time and effectively and they used their experience to deepen their professional skills and develop their written and oral communication skills in Spanish.

Both of them will be an effective and contributing member of any new team they join and I believe they will continue to work with drive, honesty and integrity.

Překlad:

Na pozici dočasného technického webového asistenta se Jan i Jiří prokázali jako důvěryhodní a svědomití členové týmu, který má mimořádně dobré výsledky v rámci marketingového oddělení.

Veškerá jejich práce byla provedena včas a efektivně a své zkušenosti využili k prohloubení svých odborných dovedností i rozvíjení schopnosti písemné a ústní komunikace ve španělštině.

Oba budou účinným a přispívajícím členem jakéhokoli nového týmu, ke kterému se připojí, a věřím, že budou i nadále pracovat s elánem, poctivostí a bezúhonností.

Soubory ke stažení:
korporatni identita.pdf
logomanual.pdf
web-desktop.pdf
web-mobile.pdf

15. 10. 2019   RNDr. Jana Reslová