Články

zpět novějšístarší

Adventní zájezd

čtvrtek 19. 12. 2019

Dne 19. prosince 2019 se uskutečnil výlet na Königstein a do Míšně.

       V dopoledních hodinách jsme nejprve dorazili na historickou pevnost Königstein, kde jsme se prošli po hradbách a navštívili vystavené expozice z dějin pevnosti, viděli jsme také nejhlubší studnu Evropy. Poté jsme jeli do Míšně, kde jsme navštívili slavnou továrnu na výrobu porcelánu. Potom jsme se přesunuli do centra. Tam měli studenti krátký rozchod, který využili zejména k občerstvení. Poslední částí výletu byla procházka vánočně vyzdobenou adventní Míšní, prošli jsme se centrem ke katedrále a hradu a ve večerních hodinách jsme se vydali na cestu domů. 

Mgr. Lenka Laubová

 

7. 1. 2020   Mgr. Kateřina Jiroutová