Články

Den prevence oborů L a H

čtvrtek 6. 2. 2020

Ve čtvrtek 6. února se areál Do Nového 1131 proměnil v přednáškové zóny.

Vyučující za katedrami vystřídali zástupci složek integrovaného záchranného systému a dalších institucí, které se zabývají preventivní činností. Žáci tříd oborů L a H spolu se svými třídními učiteli absolvovali během dopoledne dvě tematicky zaměřené přednášky.

Pro první ročníky si lektoři pardubického Červeného kříže připravili projekt s názvem Minuty zachraňují životy!I ty to dáš! Přednáška byla velice užitečná, protože do podobné krizové situace, kdy jde o život, se může dostat každý a skoro každý člověk v ní chce obstát se ctí a být schopen pomoci ostatním, případně dokonce zachránit lidský život! Velmi užitečný byl nácvik správně prováděné resuscitace na figuríně, kde se automaticky monitoruje, jak úspěšně a efektivně byla resuscitace provedena, a výsledek si můžete prohlédnout na tabletu. Studenti se rovněž seznámili s mobilní aplikací „Záchranka“ nebo s používáním automatického externího defibrilátoru (AED).  Sympatie studentů si získala zejména Michaela Knotková, několikanásobná vítězka republikové soutěže ČČK v první pomoci.

O druhou přednášku pro první ročníky se postarali studentky a studenti 4. F – Alena Bidlová, Veronika Janecká, Adam Hršel a Matěj Vaňous, kteří v rámci vrstevnického Peer programu debatovali o drogové problematice. Studenti ocenili informace o závažných rizicích, která jsou spojená s užíváním drog, ale především formu, jakou jim byly tyto informace prezentovány. „Bavili se s námi jako spolužáci“, tj. nešlo o žádné mentorování nebo zakazování, které mladé lidi od užívání drog určitě neodradí. Mnohem účinnější způsob je získat si jejich důvěru a vtáhnout je do otevřené diskuse.

Druhé ročníky si vyslechly přednášku HZS PK zaměřenou na prevenci požáru, dopravní nehodovost, řešení mimořádných událostí a havárií způsobených lidským činitelem. Velkým plusem byly praktické zkušenosti a návody, jak se při mimořádných situacích chovat. Lektoři z řad Policie ČR a Městské policie Pardubice diskutovali s žáky důležité body trestního práva se zaměřením na trestní odpovědnost, mladé řidiče a problematiku drog nebo zneužívání sociálních sítí. Podělili se s žáky o své zkušenosti z konkrétních případů a velmi ochotně odpovídali na dotazy týkající se například přiměřené obrany, využívání detektoru lži při dokazování trestných činů nebo postupy při srážce chodce s automobilem na přechodu.A o neméně zajímavou a poučnou přednášku se postarala i sympatická ředitelka BESIPU Mgr. Osterová, která se zaměřila na problematiku mladých řidičů a zejména na rizika spojená s užíváním alkoholu a drog za volantem. Nejenom studenti, ale i vyučující si mohli vyzkoušet opilecké brýle a domů si odnesli i reflexní prvky.

Před třetí ročníky a třídy nástavbového studia předstoupili lektoři Věznice Pardubice. Plukovník Ing. Oto Svoboda, 1. zástupce ředitele Věznice Pardubice, se postaral asi o největší dávku emocí a adrenalinu mezi studenty. Bez zbytečných iluzí informoval o životě za mřížemi a seznámil studenty se systémem vězeňské služby v ČR. Poutavá přednáška byla doplněna o praktické ukázky práce s vězni a vybraní studenti si mohli na vlastní kůži vyzkoušet pocity pachatele (vězně) při „zpacifikování“ a při zatýkání, což sklidilo obrovský úspěch stejně jako ukázka nepovolených výrobků vězňů. V samotném závěru studenti obdrželi letáčky s informacemi týkajícími se požadavků na zaměstnání u vězeňské služby.

Závěrem lze konstatovat, že 5. Den prevence se opravdu vydařil!  Velký dík patří všem lektorům! Budeme se těšit na shledanou za rok!

Foto: Jindřich Jakubička,  3. ME

Mgr. Vladimíra Hanáková

publikováno 10. 2. 2020

Další články, které by vás mohly také zajímat

Postup mezi elektrotechnickou elitu

V průběhu jarních prázdni 13. - 14. února se na pracovišti Do Nového uskutečnilo soutěžní setkání nejlepších žáků oboru mechanik elektrotechnik z pěti krajů ČR.

Soutěž nebyla pouze ověřením teoretických znalostí, ale především ukázkou dovedností v oblasti realizace elektronických zařízení a elektrických měření. Soutěžní družstvo SPŠE a VOŠ obsadilo ve velké konkurenci 1. místo. Žák 3. ročníku Marek Janáček navíc ...

Maturitní ples tříd 4. D, F a H

Dne 31. 1. 2020 se konal maturitní ples čtvrtých ročníků.

Měli jsme tu možnost zhlédnout připravená předtančení tříd. Následovalo vystoupení pozvaného beatboxera Melichara a ošerpování zúčastněných maturantů. Desátou hodinu večerní zpestřila dívčí taneční skupina Chicks a plesový den byl zakončen půlnočním překvapením jednotlivých tříd. Nutno poznamenat, že maturanti byli moderátory pochváleni za řádné zašlapání šerp, ...

David Frau ze 4. E obhájil loňské vítězství Ekonomické olympiády

Již známe výsledky krajských kol IV. ročníku Ekonomické olympiády.

Krajských kol se zúčastnilo 789 žáků z 313 škol. David Frau ze 4.E obhájil loňské vítězství za Pardubický kraj a vybojoval si postup mezi 50 nejlepších studentů z celé ČR. Slavnostní finále se bude konat v reprezentativních prostorách České národní banky dne 16. 6. 2020. Výsledky za Pardubický kraj: 1. místo - David Frau - 4.E 9. místo - Jitka Kroupová - ...