Články

Distribuční maturita

středa 22. 9. - pátek 24. 9. 2021

Ve dnech 22. až 24. září jsme se s několika studenty oboru L zúčastnili třídenního programu Distribuční maturita, který organizuje firma ČEZ v Hradci Králové.

Nejprve jsme vyslechli několik přednášek o zásadách bezpečnosti práce při činnosti na zařízení distribuční soustavy a o distribuci elektrické soustavy. Poté následovala prezentace o elektromobilitě, završená ukázkou elektromobilu a dobíjecí stanice.       

Druhý den nás čekala přednáška o elektrických stanicích, údržbě elektrických zařízení v distribuční soustavě, o provozování sítí (nn, vn, vvn) a o práci pod napětím. Navštívili jsme také rozvodnu v Neznášově. Zde jsme mohli vidět vybavení montážních vozů, práci pod napětím a diagnostické metody. Po této ukázce jsme dostali helmu a šli přímo do rozvodny 110kV, která je majetkem ČEZu  a dále do rozvodny 400kV, která patří ČEPSu.

Poslední den jsme prošli vědomostním testem. Přišel nás pozdravit i generální ředitel ČEZu  a odpověděl na všechny naše dotazy, hlavní řeč byla o jaderných elektrárnách. Na závěr nám všem předali diplomy za úspěšné absolvování Distribuční maturity.

Dominik Zástěra, student 1. PE

13. 10. 2021   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Vyhlášení programu Prokopa Diviše 2021/22

Ve čtvrtek 23. 9. byl za přítomnosti zástupců žáků elektrotechnických oborů, ale především zástupců partnerů a sponzorů programu z ČEZ a ČEZ Distribuce vyhlášen další ročník „Motivačního programu Prokopa Diviše“.

Při slavnostním vyhlášení byl představen vlastní program, doplněný základními informacemi o subjektu sponzora a možnostmi profesního uplatnění absolventů elektrotechnických oborů. Součástí vyhlášení byly ...

Adaptační kurz prvních ročníků

Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků se na naší škole staly již tradicí.

Letošní adaptační kurz, který se uskutečnil po roční přestávce způsobené pandemií, se však nesl ve znamení hned několika „poprvé“. Poprvé se uskutečnil v rekreačních střediscích Varvažov a Ostrovec v jižních Čechách, poprvé se ho zúčastnily najednou všechny třídy prvních ročníků se svými třídními učiteli a poprvé netrval tři ...

Erasmus+ CIT 10 - Itálie - Verona

Po covidové stagnaci znovu na stáži s Erasmem CIT, tentokrát ve Veroně

Erasmus CIT je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu a větší spolupráci mezi školami a organizacemi v Evropě. Příležitosti vyslat stážisty do zahraničních firem opakovaně využíváme i my na SPŠE Pardubice. V letošním roce absolvovala pracovní stáž v italské Veroně skupina 14 žáků čtvrtých ročníků. Žákům byla zajištěna stáž v několika ...