Články

zpět na články novějšístarší

Pedagogické stínování ve Švédsku

pondělí 7. 12. - pátek 11. 12. 2015

V rámci výzvy č. 56 MŠMT - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí vyrazilo šest zástupců naší školy do švédské partnerské školy Fenix kultur- och kunskapscentrum.

Cílem celého projektu bylo nahlédnout pod pokličku švédskému školského systému a zjistit, jakým způsobem je vzdělávána mladá generace v jiných zemích světa.

Škola Fenix se nachází v pětitisícovém městečku Vaggeryd, na břehu jezera Hjortstön, zhruba 30 km od města Jönköping. Do školy chodí převážně studenti z blízkého okolí a navštěvují některý z mnoha národních studijních programů. Pro studenty, kteří mají zájem studovat na univerzitě, jsou zde přípravné studijní programy, které se rozdělují dle zaměření na přírodovědný, společenskovědní, technologický a ekonomický. Pro studenty, kteří se chystají po střední škole nastoupit do zaměstnání, jsou v nabídce odborné vzdělávací programy, s důrazem na praktickou výuku, tam si mohou vybrat například průmyslové inženýrství, obchod a administraci, elektroniku a energetiku nebo řemeslnou výrobu. Školu navštěvuje v některém ze zmíněných programů přibližně 350 studentů v denním studiu. Celý komplex slouží zároveň však i jako komunitní kulturní centrum nabízející jazykové a další kurzy pro vzdělávání dospělých. Nechybí zde například ani mateřská školka nebo knihovna.

Při příjezdu do školy nás očekával její ředitel, který se nám představil jako Martin a dovedl nás skrze knihovnu do konferenční místnosti. Po přivítání ve Švédsku následovalo představení pedagogů, kteří nás budou mít během našeho pobytu na starosti. Ti nás odvedli do svých tříd a začali s výukou.

Výuka na škole probíhala ve dvou blocích. První blok začínal v 8:20 a s přestávkou trval 2 hodiny a 20 minut. V rámci tohoto bloku se studenti věnovali jednomu konkrétnímu předmětu či tématu.

Tato expozice pro nás byla velmi zajímavá, a protože šel každý z nás hospitovat jinou hodinu, měli jsme všichni možnost vyzkoušet něco jiného. Mohli jsme tak vidět propracované interaktivní prezentace k předmětu „Electrical engineering” nebo jsme se aktivně zapojili do hodin angličtiny, dějepisu, společenských věd, matematiky i švédštiny, kde jsme odpovídali na dotazy o České republice, češtině nebo prokazovali znalosti o Švédsku.

Po tomto bloku následovala pauza na oběd a my měli možnost projít si další části školy a porovnat zážitky. Během přestávky panovala po celé škole uvolněná a příjemná atmosféra. Všimli jsme si rozmanitosti studentů, kteří pocházeli z různých koutů světa. Martin nás dovedl do školní jídelny, kde jsme ochutnali všudypřítomnou kávu, poté nás nasměroval do hodin druhého bloku.

Zde jsme potkali další pedagogy a viděli další hodiny. Zajímavý byl volný blok, kdy si studenti volili vlastní předmět, kterým se chtěli během tohoto vyučovacího bloku zabývat. V takovém bloku je učitel pouze v roli tzv. mentora. Při této konkrétní hodině značně dominovala matematika, což bylo pravděpodobně z důvodů blížící se zkoušky z matematiky. I další hodiny, angličtina, švédština a matematika, byly velmi zajímavé a plné netradičních metod a inspirace.

Po skončení hodin jsme se s našimi švédskými kolegy domluvili na průběhu dalšího dne a vyrazili do našeho příbytku, chaty u jezera, abychom nabrali síly na události příštích dnů.

Další dny probíhaly obdobným způsobem, ráno jsme vyrazili do školy, vyhledali naše švédské protějšky a ti nás opět pozvali do svých hodin. Skladba výuky byla různorodá a velmi záleželo na tom, jaký předmět jsme právě navštívili. Setkali jsme se s přednáškami, výkladem, projektovým vyučováním, výukovými filmy, skupinovými úkoly a mnoha dalšími metodami. Celkově se v rámci výuky vyžívalo mnoho kvalitních, profesionálně vypracovaných elektronických výukových materiálů, které vyučování značně obohacovaly. Jedním z nejzajímavějších zážitků byla možnost přidat ke skupině studentů, kteří s učitelem Kjellem vyrazili v rámci hodin multimédií do blízké továrny na nábytek, kde fotili, natáčeli a nahrávali rozhovory do propagačního videa k jednomu místnímu projektu. Bohužel tuto zkušenost získali jen dva z nás.

Jak naznačuje exkurze do továrny, nezůstávali jsme však jenom ve škole, snažili jsme se vyplnit volné chvíle poznáváním místní krajiny a kultury. Vyráželi jsme loďkou na přilehlé jezero blízko našeho ubytování, navštívili jsme okresní město Jönköping a využili jsme pozvání švédských kolegů do blízkého wellness centra k méně formálnímu setkání.

Na závěr nás velmi potěšilo pozvání na slavnost svaté Lucie, jež se odehrávala ve školní tělocvičně. Jak nám bylo vysvětleno, celý svátek je určitou švédskou variací původních oslav a má symbolizovat prosbu o návrat světla, protože v tuto roční dobu začínají noci již velmi brzo. Slavnost byla pojata jako vánoční koncert, kdy před celou školou zpíval smíšený sbor krásné švédské vánoční písně. Koncert byl opravdu kouzelný, přestože jsme nerozuměli ani jednomu ze zpívaných slov, naprosto nás pohltil. Naše návštěva nezůstala bez povšimnutí místního tisku, a zpráva z události byla obohacena o naši výpravu z Pardubic.

Po koncertu nám už zbývalo jediné - rozloučit se s našimi hostiteli, poděkovat za nádherný týden nabitý zážitky, dojmy, inspirací a neskutečnou předvánoční pohodou.

Články o naší návštěvě v místním tisku

http://skillingaryd.nu/blog/2015/12/11/lucia-pa-fenix-imponerade-pa-tjeckiska-gaster/ 

http://www.vn.se/article/operation-shadowing-pa-fenixgymnasiet/

16. 12. 2015   Mgr. František Věcek