Články

zpět na články novějšístarší

Ocenění žáků za grafické návrhy

pondělí 21. 12. 2015

Dnes byli oceněni žáci za grafické návrhy pro naši školu i pro partnerské firmy.

Myšlenka zadat tvorbu propagačních materiálů žákům školy vznikla již v červnu na zahraniční praxi ve Valencii, kde účastníci stáže projektu CIT vytvářeli velmi zdařilé návrhy pro španělské firmy. Prvním úkolem tedy bylo vytvořit bannery školy s nabídkou studijních oborů SPŠE a VOŠ. Výsledek práce Davida Švarce jste mohli vidět na akcích školy již na podzim.

Tyto bannery i ukázky dalších prací našich žáků oslovily partnerské firmy a vznikla zakázka na plakát na akci Foxconn školám. Představitelé firmy si vybrali návrhy Vojtěcha Daleckého a Jana Schmidta.

V tomto adventním čase vytvářeli žáci pozvánku na Tříkrálový koncert krajské hospodářské komory i na Vánoční koncert SPŠE a PF 2016. O nejlepší grafické návrhy se hlasovalo na našem školním Facebooku.

Žáci byli za své návrhy oceněni představiteli firem, a dnes také ředitelem školy, Ing. Ladislavem Štěpánkem.

V těchto aktivitách chceme pokračovat, sledujte webové stránky školy i školní Facebook, kde budou zveřejňovány další úkoly. Své práce zasílejte e-mailem paní učitelce Janě Reslové.

21. 12. 2015   RNDr. Jana Reslová