Články

zpět na články novějšístarší

Adaptační kurzy 1. ročníků

pondělí 18. 9. - pátek 22. 9. 2017

Nástup na střední školu je jednou z prvních velkých životních údálostí, kterou musí mladí lidé na své životní cestě absolvovat.

Nová škola, noví učitelé, nové učivo, nové prostředí a především noví spolužáci. Není vždy snadné rychle se zadaptovat ze zaběhlých zvyklostí do tohoto kolotoče novinek a neznámého. Velkou oporou jsou pak právě noví spolužáci, studenti, kteří se po dobu příštích několika let pravidelně potkávají ve škole a i mimo ni uzavírají přátelství, která mohou vydržet do konce života.  Překážky, které by jednotlivec zdolával s obtížemi, překoná společně stmelená třída bez sebemenšího problému.

Ve škole však pro to není vždycky dostatek prostoru. Vyučovací hodiny, střídající krátké přestávky, nejsou zdaleka tím nejvhodnějším místem, kde by se žáci měli lépe poznat. Proto již mnoho let pořádáme na začátku školního roku adaptační kurzy, jejichž cílem je právě seznámit se mezi sebou v neformálním prostředí, seznámit se se svým třídním učitelem, naučit se táhnout za jeden provaz, spolupracovat a prostě fungovat jako jedna třída.

Letos jsme vyrazili s 253 žáky prvních ročníků do rekreačního střediska Ráj u Letohradu, kde jsme odtrženi od civilizace rozjeli dva běhy adaptačních kurzů - nejdříve s třídami 1.B, 1.C, 1.D, 1.ME, 1.EL, 1.EM, 1.I od 18. - 20.9. a následně od 20. - 22.9. se třídami 1.A, 1.E, 1.F, 1.G, a 1.H. 

Pro žáky byl po celou dobu připraven zážitkový program, vedený profesionálními lektory a naplněný aktivitami, které je otestovaly po fyzické, sociální i psychické stránce. Program byl vskutku nabitý, jedna aktivita střídala druhou. Počasí nám sice nehrálo zcela do karet a chlad nebyl zcela příjemný, nicméně ani to nás nezastavilo. Žáci byli postaveni před nové situace, vystoupili ze své komfortní zóny nebo si trochu sáhli na dno, vždycky však jen proto, aby poznali sami sebe a naučili se spolu lépe spolupracovat a komunikovat. 

Doufáme, že si adaptační kurz všichni užili a jsou připraveni vrhnout se s vervou do studia oboru, který si vybrali.

 

1. 10. 2017   Mgr. František Věcek