Články

zpět na články novějšístarší

Známe i jiné sporty než fotbal?

středa 18. 10. 2017

Ve středu 18.října se v Historické klubovně Evropského spolkového domu uskutečnil již tradiční kvíz, tentokrát na téma „Historie a současnost sportů LOH.“

Kvíz připravilo vedení JUKONu pod vedením Jana Bartoše. Prezentace, která samotnému kvízu předcházela, ukázala historii olympijských sportů i osobnosti, jež se do ní nejvíce zapsaly. Pokud soutěžící pozorně sledovali, nalezli v ní odpovědi na většinu otázek. Zde jsou příklady úloh z testu:

1) Nejúspěšnějším běžcem všech dob byl a) Paavo Nurmi  b) Carl Lewis  c)Usain Bolt d) Emil Zátopek

17) Jedním z nejstarších sportů, jenž se objevil na OH, je vodní pólo. Poprvé se na něj diváci přišli podívat v roce  a) 1896     b) 1900    c) 1924    d) 1928   

28) Na prvních OH byl do programu zařazen šplh na laně. Olympijským vítězem v tomto sportu, tehdy zařazeném do gymnastického víceboje, se stal český reprezentant Bedřich Šupčík. Stalo se tak na LOH v roce   a) 1896      b)  1904     c) 1924      d) 1928

V konkurenci soutěžících nejen z naší školy, ale i mistrů kvízu z řad veřejnosti, zvítězil Mgr. Jan Švandrlík (27 bodů z 28 možných),  pomyslnou stříbrnou příčku obsadil Marek Dittrich ze 2.C  (26 bodů) a na bronzovém stupínku stanul Tadeáš Kudláček z 1.B (25 bodů).  „Bramborovou medaili“ získal pan František Just (předloňský vítěz) a jako pátý se umístil Tomáš Patzák ze třídy  4.F. Jmenovaní vítězové získali hodnotné knižní ceny i něco na zub - všichni, kdo se kvízu zúčastnili, odnesli si domů sladkou odměnu.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledanou opět za rok.

Za pořadatele Mgr. Marie Albrechtová

19. 10. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová