Články

Praktická maturitní zkouška

pondělí 1. 6. 2020

V těchto dnech proběhla na dílnách pracoviště Do Nového praktická maturitní zkouška žáků oboru Mechanik elektrotechnik.

Žáci měli za úkol vyrobit stereofonní zesilovač, oživit ho a provést zadaná měření. Výsledky zpracovali tabelárně a graficky do technické zprávy.

Zadaná práce nebyla jednoduchá. Cílem bylo ověřit znalosti žáků, zručnost a správný technologický postup při výrobě jednotlivých dílů, orientaci ve výkresové dokumentaci, zvládnutí zapojení a oživení zařízení, správný postup při měření zadaných veličin a celkové grafické zpracování technické zprávy.

S hodnocením zkušební komise byli studenti seznámeni. S potěšením konstatujeme, že všichni žáci zkoušku úspěšně složili. Studenti teď mají před sebou ještě písemnou a ústní část maturitní zkoušky.

Po skončení studia zbývá získat profesní certifikát složením zkoušky z Vyhlášky 50/78 Sb. Informace podává Ing. Jiří Huráň.

Jan Hurda

2. 6. 2020   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Mechanický oscilátor domácí výroby

Co je oscilátor? Nápověda: oscillo je latinsky kmitat.

Úkolem žáků 1.B a 1.H bylo sestavit mechanický oscilátor z domácích zdrojů. Nejvíce oscilátorů se sešlo ve formě matematických kyvadel. Několik žáků doma objevilo pružiny a tak sestavili oscilátor pružinový. Někdo poslal jeden obrázek, jiní poslali více snímků, které tvořily obrázkový popis sestavení oscilátoru nebo jeho různé polohy při kmitání. Důkazem funkčnosti ...

Distanční výuka stále pokračuje

Žáci prvního ročníku grafického oboru doma tentokrát malují barvami dle školního zadání další výtvarná cvičení.

V minulém příspěvku byly představeny některé vybrané práce žáků grafického oboru prvního ročníku, které žáci tvořili doma v rámci školního distančního vzdělávání. Nyní žáci pokročili o krok dál - pustili se dle online zadání do seznamování se s klasickými malířskými technikami. Výsledky jejich snažení ...

Velikonoční matematika

Nemůžeme do školy, tak pracujeme doma.

Na velikonoční týden byl zadán úkol velikonoční. Vytvořit velikonoční výrobek, samozřejmě s matematickou tématikou. Jaká témata byla zvolena? Tělesa – tvar deformovaného elipsoidu vede, funkce – na výzdobě vajíček a perníčků se objevily všechny typy funkcí, řezy – beránků, mazanců a dortíků bylo mnoho, některé již s řezem, … Materiálů se vystřídalo mnoho – ...