Články

Dílny v běhu času

pondělí 24. 5. 2021

Praktická výuka už probíhá prezenčně v plném rozsahu.

Nebylo jednoduché zvyknout si zase na režim dne. Vstávat brzo ráno. Na nic nezapomenout. Svačina, sešit, nezbytný respirátor. Vypořádat se s jízdním řádem, testováním, potvrzením pro jídelnu…  A to jsme ještě ani nezačali…

Studenti k tomu všemu přistoupili velmi poctivě. Ukázněně dodržují zásady hygieny pro tento čas. Pracovat v respirátorech není žádný med. Že to všichni dokážou, za to jim patří pochvala a uznání.

Několik fotek se týká i studentů rekvalifikace a testování.

 

Jan Hurda

17. 5. 2021   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Frontální modely ve výuce fyziky

Modely se používaly od samého vzniku fyziky jako jeden z nejvýznamnějších prostředků k názornému výkladu fyzikálních teorií.

Demokritos tvrdil, že podstatou celého světa jsou atomy. Podle Demokrita atomy jsou ze stejné hmoty a liší se jen tvarem, barvou, vůní, velikostí a váhou. Naše atomy jsme vytvořili z pudingové hmoty, vanilkové, jahodové nebo čokoládové. Pro model atomu jsme si totiž vybrali Thomsonův pudingový model z roku 1898, ...

Praktická maturitní zkouška

Ve dnech 17. – 20. 5.  se konala na dílnách odborné výchovy praktická maturitní zkouška žáků oboru Mechanik elektrotechnik.

Co se týká odbornosti, zkouška probíhala stejně jako v minulých letech. Změna se týkala hygienických opatření – nošení respirátorů, dezinfekce pracovišť a povinného testování studentů na přítomnost covidu. Počáteční obavy z neúspěchu se nenaplnily. Studenti využili možnost přípravy na zkoušku. ...

Příprava k maturitám vrcholí

Příprava k maturitám vrcholí

Studenti se připravují ke zkoušce z dospělosti doma při on-line konzultacích nebo nyní již ve škole individuálně v malých skupinkách. Samostatně si domlouvají konzultace v laboratořích, kde již vědí, co chtějí dělat. Je radost pro učitele pomáhat při řešení problémů, se kterými do školy přicházejí. Teď nezbývá než doufat v úspěšné zakončení jejich úsilí. Každý učitel v naší škole si ...