Články

Praktická maturitní zkouška

pondělí 17. 5. - čtvrtek 20. 5. 2021

Ve dnech 17. – 20. 5. se konala na dílnách odborné výchovy praktická maturitní zkouška žáků oboru Mechanik elektrotechnik.

Co se týká odbornosti, zkouška probíhala stejně jako v minulých letech. Změna se týkala hygienických opatření – nošení respirátorů, dezinfekce pracovišť a povinného testování studentů na přítomnost covidu.

Počáteční obavy z neúspěchu se nenaplnily. Studenti využili možnost přípravy na zkoušku. To se promítlo v hladkém průběhu a velmi dobrém zvládnutí zadané práce.

Výsledky hodnotila zkušební komise. Máme radost, že všichni studenti při zkoušce uspěli.

Jan Hurda

25. 5. 2021   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Dílny v běhu času

Praktická výuka už probíhá prezenčně v plném rozsahu.

Nebylo jednoduché zvyknout si zase na režim dne. Vstávat brzo ráno. Na nic nezapomenout. Svačina, sešit, nezbytný respirátor. Vypořádat se s jízdním řádem, testováním, potvrzením pro jídelnu… A to jsme ještě ani nezačali… Studenti k tomu všemu přistoupili velmi poctivě. Ukázněně dodržují zásady hygieny pro tento čas. Pracovat v respirátorech není žádný med. ...

Příprava k maturitám vrcholí

Příprava k maturitám vrcholí

Studenti se připravují ke zkoušce z dospělosti doma při on-line konzultacích nebo nyní již ve škole individuálně v malých skupinkách. Samostatně si domlouvají konzultace v laboratořích, kde již vědí, co chtějí dělat. Je radost pro učitele pomáhat při řešení problémů, se kterými do školy přicházejí. Teď nezbývá než doufat v úspěšné zakončení jejich úsilí. Každý učitel v naší škole si ...

Distanční vzdělávání

Distanční výuka – vlastní zkušenosti

Je Covid „u konce s dechem“? To je těžká otázka. Již jednou jsme si mysleli, že se vše vrátí do normálu. S optimismem jsme zahájili školní rok 2020/2021, ale netrvalo to dlouho a vrátili jsme se k výuce, která nese označení distanční výuka. Školy k ní přešly za situace, kdy nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomní ve škole. Narůstající čísla nakažených, rostoucí počty ...