Články

Úspěch žáků grafického oboru v soutěži na logo čtenářského klubu

čtvrtek 10. 6. - středa 30. 6. 2021

Žáci druhého a čtvrtého ročníku grafického oboru excelovali v soutěži na logo čtenářského klubu ClubCafé Pessoa v Hradci Králové.

Čtenářský klub, který sídlí v komunitní kavárně ClubCafé Pessoa, je pro lidi z Hradce Králové a okolí, kteří mají chuť se společně pustit do čtení a pak se jednou za měsíc sejít a o knize si popovídat. Klub funguje od roku 2015 jako jedna z aktivit ClubCafé Pessoa při Občanském poradenském středisku. (http://www.ops.cz/vzdelavani/clubcafe-pessoa).

Na jaře letošního roku tento čtenářský klub vyhlásil soutěž na své logo, které doposud postrádal. Kromě mnoha jiných autorů z Hradce Králové a okolí se soutěže zúčastnili i naši žáci grafického oboru z druhého a čtvrtého ročníku. Pořadatelé soutěže nakonec vybrali do finále tři loga, přičemž první místo se svým návrhem loga získala naše žačka ze třídy 4.G Lenka Kmoníčková, druhé místo získal náš žák Patrik Ryba ze 4.G a na třetím místě se umístila naše žačka Katka Kadeřábková ze třídy 2.G.

Je to velký úspěch pro naši školu, neboť lze konstatovat, že soutěž, která byla vyhlášena v Hradci Králové, dopadla tak, že první tři místa získali naši žáci, kteří studují v Pardubicích. Nicméně čest Hradce Králové byla uhájena pěkným čtvrtým místem, které získal žák gymnázia z Hradce Králové. Návrh loga, který získal první místo a jehož autorkou je Lenka Kmoníčková, bude v praxi čtenářským klubem užíván. Lenka, Patrik a Katka dostali od organizátorů soutěže pěkné a hodnotné věcné ceny. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v prostorách ClubCafé Pessoa v Hradci Králové 10. 6. 2021 v 18:00. Organizátoři soutěže také vytiskli návrhy log a vytvořili z nich malou výstavní galerii v prostorách kavárny. Osobně se vyhlášení výsledků soutěže účastnil náš pan učitel Jaroslav Svoboda, který našim žákům zprostředkoval účast v soutěži, a také na vyhlášení výsledků přijela z Pardubic i Lenka Kmoníčková (která právě ten den úspěšně zvládla na naší škole maturitní zkoušku). Lenka si na místě od organizátorů převzala ocenění za své výherní logo.

Fotodokumentace z této akce včetně obrázků výherních log je součástí obrazové přílohy tohoto článku.

11. 6. 2021   Mgr. Jaroslav Svoboda

Další články, které by vás mohly také zajímat

PRO-WAS - Ústřední kolo soutěže v programování

Žáci, kteří postoupili z krajského kola konaného v dubnu na naší škole, dosáhli pěkných výsledků i v celostátním kole.

Animované obrázky ilustrují zadání krajského kola. Umístění v ústředním kole: Tomáš Mengler (2. E) 12. místo v kategorii programování Pavel Adámek (3. D) 7. místo v kategorii programování webu Tomáš Bezděk (3. E) 18. místo v kategorii programování webu Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci ...

Maturity

Maturity v dnešní době

Začátek června je v letošním školním roce ve znamení maturit. Ústní profilová část se konala mimo jiné i u oboru mechanik elektronik, odkud přinášíme fotografie. Žáci to neměli jednoduché. Domácí příprava, občasné technické problémy, všudypřítomná atmosféra covidu nepřispívala k psychické pohodě, částečná prokrastinace… Jednoduché to samozřejmě nebylo ani při samotné zkoušce. Samotná ...

Frontální modely ve výuce fyziky

Modely se používaly od samého vzniku fyziky jako jeden z nejvýznamnějších prostředků k názornému výkladu fyzikálních teorií.

Demokritos tvrdil, že podstatou celého světa jsou atomy. Podle Demokrita atomy jsou ze stejné hmoty a liší se jen tvarem, barvou, vůní, velikostí a váhou. Naše atomy jsme vytvořili z pudingové hmoty, vanilkové, jahodové nebo čokoládové. Pro model atomu jsme si totiž vybrali Thomsonův pudingový model z roku 1898, ...