Články

Na návštěvě

Fakulta elektrotechniky a informatiky - Informace o studiu

Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice připravila pro naše studenty bohatý program.Vedoucí katedry Ing. Jan Pidanič, Ph.D. je seznámil se studijními obory, které by je mohly potenciálně zajímat, a zároveň s požadavky na studium. Neméně důležitou informací bylo i uplatnění na trhu práce po absolvování studia bakalářského, popřípadě navazujícího. Následovala ...

Číst více

Green Energy Tour

V měsíci listopadu měli vybraní žáci partnerských škol skupiny ČEZ možnost účastnit se třídenní akce na pracovištích této firmy.

V jejím průběhu žáci navštívili pracoviště elektromobility, dispečink ČEZ v Praze, Vodní elektrárnu Hučák, distribuční pracoviště v Hradci Králové, vodní elektrárnu Věžnice, jadernou elektrárnu Dukovany a solární pracoviště v Dukovanech. Jakožto partnerská škola vyslala SPŠE na tuto akci 2 ...

Číst více

Den plný krásy

V úterý 2. listopadu se třídy 2.A  a 2. H vydaly na exkurzi do Prahy.

Na programu byla sbírka starého evropského umění v majetku NG, která se nyní nachází ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí. Žáci se tváří v tvář setkali s tím nejcennějším, co lze v naší zemi spatřit na jednom místě – s malbami Albrechta Dürera, Petera Paula Rubense, Rembrandta van Rijna, Karla Škréty a Petra Brandla, a také s plastikami ...

Číst více

Prožili jsme Dlouhé století v pražském Veletržním paláci

Tradičně jsme s žáky navštívili poutavou expozici ve Veletržním paláci.

Žáci třetích ročníků navštívili expozici českých a světových výtvarných děl s názvem "1796 – 1918: UMĚNÍ DLOUHÉHO STOLETÍ" v pražském Veletržním paláci.Naši žáci a pedagogové se tradičně ke konci podzimu každý školní rok účastní komentovaných exkurzí v nejprestižnějších uměleckohistorických institucích spravovaných Národní galerií ...

Číst více

Exkurze v Mikroelektronice

Exkurze v Mikroelektronice

Dne 13. 10. 2021 se žáci třídy 3.B zúčastnili odborné exkurze ve firmě Mikroelektronika spol. sr.o. ve Vysokém Mýtě. Po přivítání a krátké úvodní prezentaci v zasedací místnosti firmy si přítomné žáky provázející školitelé rozdělili do 3 skupin. Každá skupina si prošla celý proces od výroby přes diagnostiku až po oživení. Žáci mohli vidět plně automatizované procesy pro hromadné osazení i pájení ...

Číst více