Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na březen 2020

Náhradní termín odevzdání maturitního projektu

Stanovení náhradního termínu odevzdání maturitního projektu

S ohledem na mimořádnéopatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kdy se žákům zakazuje osobní přítomnost ve všech školách a školských zařízeníchsúčinností od 11. března 2020, stanovuji všem žáků 4. ročníků, kteří měli odevzdat maturitní projekt v pondělí 16. března 2020, náhradní termín odevzdání maturitního projektu na 31. března 2020.

Pardubicích dne 11. 3. 2020

Ing. Zdeněk Cach

statutární zástupce školy

nahoru